Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden."— Presentationens avskrift:

1 Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

2 Konsumentförtroende i USA, euroområdet och Sverige Index medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

3 Styrräntor Procent, dagsvärden

4 Exportorderingång i industrin Diffusionsindex respektive nettotal, säsongsrensade månadsvärden

5 Hushållens konsumtion, real disponibel inkomst och sparkvot Procentuell förändring respektive procent av disponibel inkomst

6 BNP-gap, KPIF och reporänta Procent respektive årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

7 Arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

8 Inflationsförväntningar Procent, kvartalsvärden

9 Konsumentpriser Årlig procentuell förändring, månadsvärden

10 Reporänta Procent, dagsvärden

11 Offentliga sektorns faktiska och strukturella finansiella sparande Procent av BNP respektive potentiell BNP

12 Offentliga sektorns finansiella sparande Procent av BNP


Ladda ner ppt "Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden."

Liknande presentationer


Google-annonser