Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2 = 1 4 Uppvärmning 1 4 = 1 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2 = 1 4 Uppvärmning 1 4 = 1 2."— Presentationens avskrift:

1 1 2 = 1 4 Uppvärmning 1 4 = 1 2

2 Välkomna! Dagordning 1. Rapport från verkligheten Tallinjen
50 = vad är frågan Talens dag 2. ”Bottental” Matematikbiennalen januari 2011 Allmänna råden Forskningsspan tallinjen, åter igen problemlösning, olika typsituationer begreppsinlärning 6. ”Paddan” i undervisningen, Sigrid 7. Matematikutvecklare 2012 8. Nästa nätverksträff

3 Bottental? Nämnare? Divisor? Otur? 13

4

5 Matematikbiennalen i Umeå 26-27 januari 2012
Enligt beslut av skolchef har vi nu möjlighet att skicka 4 pedagoger från för- och grundskola till matematikbiennalen 2012. Fördelningen av dessa platser, 1 förskollärare, 2 st lärare F-5 samt en lärare 6-9. Rektorer för 6-9 samt förskolechefer utser i samråd representant för dessa verksamheter. Representanter för F-5 enheterna utses i matematiknätverket. För att säkerställa kunskapsåterföring bör rektor/förskolechef se till att tid avsätts för deltagare att sammanfatta och sprida inhämtade kunskaper från biennalen till verksamheten. Detta kan ske vid nätverksträffar, arbetsplatsträffar, ämneskonferenser e dyl. Deltagarna väljer själva bland utbudet av föreläsningar och workshops. Det är en fördel om det finns en spridning bland valda aktiviteter. Tid bör avsättas för att ta del av förekommande utställningar. Deltagarna kommer att utrustas med bandspelare/ kamera för dokumentation. Deltagarna anmäler sig själva via webben. OBS! Hotellrum är redan bokade.

6

7 Kimmo Eriksson

8 Kimmo Eriksson

9 Kimmo Eriksson

10 Kimmo Eriksson

11 Kimmo Eriksson

12 Kimmo Eriksson

13 Vanlig uppgift ur läroböcker

14 Problemlösning – olika typsituationer

15

16

17

18

19 1 2 2 = = 1 4 1 4 1 = = 2 1 2

20

21

22 Begreppsinlärning

23

24 Vad kallas figuren?

25 Månghörning med fyra hörn

26

27 Fyrhörning med minst två parallella sidor

28 Parallelltrapets vars sidor är parvis parallella

29 Rektangel- Parallellogram vars alla vinklar är räta
Romb – Parallellogram där två närliggande sidor är lika långa

30 Romb som har en rät vinkel, alla sidor är lika långa

31 2012

32 Nästa nätverksträff? Efter matematikbiennalen 2012, dvs i början av februari. Stig kallar i vanlig ordning!


Ladda ner ppt "1 2 = 1 4 Uppvärmning 1 4 = 1 2."

Liknande presentationer


Google-annonser