Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medborgarundersökning 2011 Bilaga till tjänsteskrivelse KFKS 2011/616-013 - resultat Nacka kommuns tilläggsfrågor - jämförelser med de Stockholmskommuner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medborgarundersökning 2011 Bilaga till tjänsteskrivelse KFKS 2011/616-013 - resultat Nacka kommuns tilläggsfrågor - jämförelser med de Stockholmskommuner."— Presentationens avskrift:

1 Medborgarundersökning 2011 Bilaga till tjänsteskrivelse KFKS 2011/616-013 - resultat Nacka kommuns tilläggsfrågor - jämförelser med de Stockholmskommuner som gjort undersökningen hösten 2010 och/eller senare (jämförelser med resultat från tidigare undersökningar kan göras endast i begränsad omfattning då undersökningen gjordes om inför omgången hösten 2010) ”Samtliga” i dessa jämförelser innebär genomsnittet för de kommuner som genomförde undersökningen någon gång under 2011 (128 kommuner) OBS: Felmarginalerna ligger på omkring 2 procentenheter

2 Nacka kommuns tilläggsfrågor Medelbetyg 2011 (2010)Andel som gav mellanbetyg och höga betyg 2011 (2010) Hur nöjd är du med Nacka kommuns sätt att sköta samhällsplaneringen (t.ex. vägar, bostadsområden, grönområden)? 6,0 (6,3)76 (80) Hur nöjd är du med möjligheterna att utföra tjänster på Nacka kommuns webbplats? 6,6 (6,7)80 (82) Hur nöjd är du med tillgången till kulturutbud i Nacka kommun? 6,1 (6,0)80 (73) Hur nöjd är du med kvaliteten på kulturutbudet i Nacka kommun? 6,1 (6,2)82 (82) Hur nöjd är du med möjligheten att påverka kulturutbudet i Nacka kommun? 5,2 (5,2)64 (61) I vilken grad tycker du att Nacka kommun erbjuder barn och ungdomar ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter? 6,5 (6,6)81 (81) I vilken grad tycker du att Nacka kommun erbjuder pojkar och flickor lika förutsättningar när det gäller fritidsaktiviteter? 6,4 (6,4)77 (76)

3 forts. Nacka kommuns tilläggsfrågor Medelbetyg 2011 (2010)Andel som gav mellanbetyg och höga betyg 2011 (2010) Hur nöjd är du med skattenivån i Nacka kommun jämfört med andra kommuner? 6,1 (6,5)77 (84) Hur nöjd är du med avgiftsnivån i Nacka kommun jämfört med andra kommuner? 5,7 (6,1)74 (88) I vilken grad tycker du att valfriheten i Nacka är stor? 6,7 (7,0)86 (89) I vilken grad tycker du att Nacka kommun kännetecknas av öppenhet och mångfald? 6,4 (6,7)81 (84)

4 Nöjd-region-index (NRI) (Generell nöjdhet med att leva och bo i kommunen)

5 Nöjd-medborgar-index (NMI) (Nöjdhet med verksamheter generellt)

6 Nöjd-inflytande-index (NII) (Nöjdhet med möjligheter till insyn och inflytande i kommunens verksamheter och beslut)

7 NRI- Rekommendation (Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen?)

8 NRI - Arbets- och utbildningsmöjligheter

9 NRI - Kommunikationer

10 NRI – Bostäder (Nöjdhet med möjlighet att hitta bostad, utbud av olika bostadsformer, trivsel med bebyggelsen)

11 NRI - Kommersiellt utbud

12 NRI – Fritidsmöjligheter (Nöjdhet med tillgång till parker och grönområden, att kunna utöva fritidsintressen, tillgång till idrotts- och kulturevenemang och nöjesutbud)

13 NRI – Trygghet (Trygghet att vistas utomhus på kvällar och nätter, mot hot, våld och misshandel samt inbrott i hemmet)

14 NMI - Förskola

15 NMI - Grundskola

16 NMI - Gymnasieskola

17 NMI - Äldreomsorg

18 NMI - Stöd för utsatta personer

19 NMI - Gator och vägar

20 NMI - Idrotts- och motionsanläggningar

21 NMI – Kultur (Biblioteksverksamhet, utställnings- och konstverksamheter samt teaterföreställningar och konserter)

22 NMI – Miljöarbete ( Nöjdhet med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt)

23 NMI - Renhållning och sophämtning

24 NMI - Vatten och avlopp

25 Räddningstjänst

26 NII – Kontakt (Möjlighet att komma i kontakt med kommunens politiker)

27 NII – Förtroende (För politiker och högre tjänstemän och deras ansvarstagande för kommunens bästa och genomförande av beslut)

28 NII – Påverkan (Hur politiker lyssnar till invånarnas synpunkter, möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna, hur invånarens åsikter finns representerade bland kommunens partier)

29 NII – Information (Nöjdhet med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter, tydlighet i informationen, i hur god tid det informeras samt kommunens webbplats)


Ladda ner ppt "Medborgarundersökning 2011 Bilaga till tjänsteskrivelse KFKS 2011/616-013 - resultat Nacka kommuns tilläggsfrågor - jämförelser med de Stockholmskommuner."

Liknande presentationer


Google-annonser