Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Danssportförbundet den 11 januari 2009 Söndag 09-12, fm-fika 10.30-11.00 Söndag 09-12, fm-fika 10.30-11.00 Diskussionsgrupper á 4 personer/grupp Diskussionsgrupper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Danssportförbundet den 11 januari 2009 Söndag 09-12, fm-fika 10.30-11.00 Söndag 09-12, fm-fika 10.30-11.00 Diskussionsgrupper á 4 personer/grupp Diskussionsgrupper."— Presentationens avskrift:

1 Danssportförbundet den 11 januari 2009 Söndag 09-12, fm-fika 10.30-11.00 Söndag 09-12, fm-fika 10.30-11.00 Diskussionsgrupper á 4 personer/grupp Diskussionsgrupper á 4 personer/grupp 6 diskussionsomgångar á 5’ + sammanställning 30’ 6 diskussionsomgångar á 5’ + sammanställning 30’ Hur kommer vi dit. Första steget… 60’ Hur kommer vi dit. Första steget… 60’ Summering, övriga frågor och avslutning 30’ Summering, övriga frågor och avslutning 30’

2 Frågeställningar A. Utifrån uppdraget för SDF; vad har fungerat bra under 2008? B. Utifrån uppdraget för SDF; vad har fungerat mindre bra under 2008? C. I den bästa av världar, när SDF fungerar optimalt och när föreningarna är nöjda; vilket stöd/vilken enskild verksamhet är den viktigaste för SDF att erbjuda? D. För att SDF ska vara ett stöd till föreningar och samtidigt fungera som förbundets förlängda arm; vilka förväntningar (på förbundet) måste infrias?

3 Omgång 1 A intervjuar B C intervjuar D

4 Omgång 2 B intervjuar C D intervjuar A

5 Omgång 3 B intervjuar D C intervjuar A

6 Omgång 4 C intervjuar B A intervjuar D

7 Omgång 5 D intervjuar B A intervjuar C

8 Omgång 6 B intervjuar A D intervjuar C

9 Tyck själv… Diskutera i de nya grupperna… Sammanfatta i punktform på blädderblocksarken… 30 minuter

10 Från ord till handling… Vilka är de viktigaste stegen till förändring och utveckling? Vad ska vi (SDF) det närmsta året… …börja med? …sluta med? …utveckla?…levandehålla?


Ladda ner ppt "Danssportförbundet den 11 januari 2009 Söndag 09-12, fm-fika 10.30-11.00 Söndag 09-12, fm-fika 10.30-11.00 Diskussionsgrupper á 4 personer/grupp Diskussionsgrupper."

Liknande presentationer


Google-annonser