Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HANDIKAPPKONSULENT ” Halmstad Den inkluderande kommunen, Temaår 2015” Boverket 20150526 Torbjörn Lagergren, handikappkonsulent

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HANDIKAPPKONSULENT ” Halmstad Den inkluderande kommunen, Temaår 2015” Boverket 20150526 Torbjörn Lagergren, handikappkonsulent"— Presentationens avskrift:

1 HANDIKAPPKONSULENT ” Halmstad Den inkluderande kommunen, Temaår 2015” Boverket 20150526 Torbjörn Lagergren, handikappkonsulent torbjorn.lagergren@halmstad.se 070-650 98 64

2 HANDIKAPPKONSULENT

3 Halmstad kommun. Staden med tre hjärtan, hemstaden, upplevelsestaden, kunskapsstaden. Strax över 95 500 inv. Skattesatsen i kommunen är 30,85 kr I kommunfullmäktige finns 71 förtroende- valda, varav majoritetsgrupperingen har 36 mandat (Borgerligt styre). Högskola, Golfhuvudstad med 174 golf- hål fördelat på 11 golfbanor, Tylösand.

4 HANDIKAPPKONSULENT 1 Barn & utbildnin g Bygga & bo Demokrat i & dialog Omsorg & stöd Näringsliv & arbets- marknad Miljö & energi Resor & Trafik Uppleva & göra göra Trygghet, säkerhet & folkhälsa UAN BUN BN Halmstad & Co FLYG SO HEM HFAB KN SE TE

5

6 HANDIKAPPKONSULENT Tillgänglighet/samhälle för alla Personer med: Psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar Medicinska funktionsnedsättningar Nedsatt rörelseförmåga, Hörselskada/döva, Synskada/blinda.

7 HANDIKAPPKONSULENT Fokus Tidigare temaår för KS, arbetsmarknad 2013 och kulturen 2014. ”Den inkluderande kommunen” 2015. Föreläsning av professor Magnus Tideman för KS i augusti 2014, funktionsnedsattas inkludering i samhället. Nationella handikappolitiska mål (2000). FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2009). The European Disability Strategy 2010-2020 ”Hur är läget 2013 och 2014” Myndigheten för delaktighet”. Handikappolitiken kan kännetecknas av en ”menlös politisk välvilja” ( Magnus Tideman ).

8 HANDIKAPPKONSULENT Den mentala resan i kommunen. Från ”handikappolitiska program” till en naturlig del i alla verksamheters ordinarie arbete. Ökad kunskap om tillgänglighetens vinster för alla. Från tillgänglighet som social fråga till en demokratifråga. Från tillgänglighet till ”Universell design”

9 HANDIKAPPKONSULENT Kommunens temaår 2015 ”Den inkluderande kommunen” Skrivningar i styrande dokument som t.ex. i planeringsdirektiv, budget, ÖP mm. Förutom lagar och regelsystem för hållbart samhällsbyggande som PBL, BBR, HIN osv ett nära samarbete med kommunala handikapprådets tillgänglighetsgrupp. Kommunens styr- och ledningssystem med målområden och ansvariga målsamordnande chefer

10 HANDIKAPPKONSULENT Fokus på ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning Ett demokratiskt samhälle kännetecknas av att ha lika möjligheter till utbildning och tillgång till de tjänster och den service som välfärdssamhället erbjuder. Det handlar också om att ha möjligheten att säga sin åsikt, bli lyssnad på och känna att man har inflytande över beslut som berör en.

11 HANDIKAPPKONSULENT Pär Andersson https://youtu.be/1qbnZ-CXzxs?t=10008 ”Funkismello” 2015 i Upplands Väsby Projekt med ”följa med kort”.

12 HANDIKAPPKONSULENT Projektmål för KS Skapa en gemensam kunskapsbas och ta fram åtgärder som kan genomföras. Ta fram förslag till åtgärder som kan innebära omprioriteringar, nya resurser eller som av andra skäl kräver beslut av kommunfullmäktige antingen inom ramen för Planeringsdirektiv med budget eller genom särskilt ärende. Finna arbetsformer för att kunna arbeta över nämnds- och bolagsgränserna.

13 HANDIKAPPKONSULENT Aktivitetsplan Olika delområden/ tema ska avhandlas under 2015 tillsammans med kommunstyrelsen: tillgänglighet i det offentliga rummet och till kommunens verksamheter (tema 1, 13/1) utbildning för alla (tema 2, 17/3) inkluderande arbetsmarknad och sysselsättning (tema 3, 7/4) kultur, idrott och rekreation för alla (tema 4, 2/9) välfärdsteknologi, framtid och funktionsnedsatta (tema 5, 13/10) delaktighetsarbetets organisering – att arbeta i hängrännor, välfungerande samverkan (tema 6)

14 HANDIKAPPKONSULENT Aktivitetsplan forts. Studiebesök i Borås och Göteborg, 4-5 maj, vinnare av ”Access City Award” 2014 och 2015. Tidigare studiebesök i Berlin vinnare av ”Access City Award” 2013. Tidigare studiebesök i Barcelona 2008. Samarbete med Hälsoteknikalliansen och Region Halland i mässan ”Funka för livet” i Halmstad 19-20 oktober.

15 HANDIKAPPKONSULENT KS tematillfällen omfattning ca tre timmar. Ca. en timmes inspiration av extern föreläsare med expertkunskaper inom området, inkl. frågestund. Ca. en timmes redovisning från förvaltnings- bolagsnivå med lokala exempel och beskrivning av nuläge inom Halmstads kommun. Ca 45 minuters fri politisk diskussion om dagens intryck inom KS när tjänstemännen bara i princip svarar på tilltal.

16 HANDIKAPPKONSULENT Vilka resultat förväntas? Sammanfattande rapport av de identifierade behoven utifrån temamötet med KS. Vad behöver göras utifrån mötets resultat? Vad kan vi göra på: Kort sikt - Vad kan olika förvaltningar ta med sig direkt? Vad kan ske inom befintlig ram? Lång sikt - Vad kräver nya beslut och eventuellt ytterligare resurser? Vidtagna åtgärder/ förslag till åtgärder

17 HANDIKAPPKONSULENT Samverkan och förutsättningar! Vad kan andra göra? Vad kräver samverkan mellan olika aktörer inom och utanför kommunen? Vad behövs för att komma vidare och vad kan KS göra för att skapa rätt förutsättningar till fortsatt arbete?

18 HANDIKAPPKONSULENT Handikappkonsulent Omvärldsbevakning Demokratifrågor/delaktighet och dialog. Föreningsverksamhet Samrådsverksamhet internt och externt Ta initiativ till utredningar av kommunal verksamhet Handläggningsärenden

19 HANDIKAPPKONSULENT Tillgänglighetsmiljonen 1.Ansökningar från Nämnderna om förnyelseprojek t, åtgärder mm. 2.Stipendier till högskole- studerande. 3.Tillgänglighets- och Bemötandepris.

20 HANDIKAPPKONSULENT Sveriges mest tillgängliga bibliotek. Sveriges bästa läsombud. Föreningshus för unga, äldre och för funktionshinders- organisationerna. Tillgängliga havsbad.

21 HANDIKAPPKONSULENT Exempel

22 HANDIKAPPKONSULENT Osynliga / dolda funktionsnedsättningar/användbarhet. Synproblematik Kontraster/punktskrift Hörselproblematik Mag- tarmproblematik Olika psykiska besvär Svårt att få överblick –Resecenter –Restauranger –Kösystem

23 HANDIKAPPKONSULENT Det är inte så enkelt!! Nedsatt hörsel teleslinga? Rörelsehindrad, ej nivåskillnader Blind med ledarhund El- /strålnings- överkänslig. Blind med behov av taktila stråk/ trottoarkanter. Pälsdjursallergi

24 HANDIKAPPKONSULENT Utmaningar Arbeta vidare med webbförbättringar, t.ex. utvecklad tillgänglighetsdata på nätet? Förbättra upphandling utifrån hållbarhetsaspekter? Sprida kunskap om tillgänglighetens lönsamhet? Villkora kommunala tillstånd, uteserveringar, alkoholtillstånd mm?

25 HANDIKAPPKONSULENT Utmaningar 2 Organisera och följa upp kommunens tillgänglighetsarbete? Fundera kring ansökningsfrågorna för ”Access City Award”, kopplat till FN-konventionen? HUMANAS tillgänglighetsbarometer? Samarbeta mer med högskolan? Projekt med att öppna vanliga intresseföreningar för alla!

26 HANDIKAPPKONSULENT Tillgänglighet är………….. Nödvändigt för 10% Underlättar för 40% Bekvämt för 100%

27 HANDIKAPPKONSULENT Mot kända och okända mål…? Tack för att jag fick träffa er.


Ladda ner ppt "HANDIKAPPKONSULENT ” Halmstad Den inkluderande kommunen, Temaår 2015” Boverket 20150526 Torbjörn Lagergren, handikappkonsulent"

Liknande presentationer


Google-annonser