Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Nätverks-RTK - Var står tekniken idag? Informationsmöte Pite Havsbad, 11 december 2002 Christina Lilje,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Nätverks-RTK - Var står tekniken idag? Informationsmöte Pite Havsbad, 11 december 2002 Christina Lilje,"— Presentationens avskrift:

1

2 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Nätverks-RTK - Var står tekniken idag? Informationsmöte Pite Havsbad, 11 december 2002 Christina Lilje, Lantmäteriet, Gävle

3 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Absolut GPS 5-10 meter

4 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Relativ mätning Referensstation Tillfällig Fast (egen, tjänst)

5 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Differentiell GPS (DGPS) FM-radio (EPOS), Radiofyrar (SjöV), Geostationära satelliter (Omnistar, Landstar) 0,5 - 2 meter

6 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje RTK och nätverks-RTK Regional positions- tjänst 0,5 - 5 centimeter

7 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje RTK-mätning Referensstation Tillfällig Fast (egen, tjänst) Rover

8 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje RTK-mätning Initialisering - (= bestämning av periodobekanta) - kräver i princip  5 satelliter Positionsbestämning - i realtid - 1 -3 cm + 1 - 3 ppm Tidsåtgång - 10-tal s - några minuter - antal satelliter, satellitgeometrin, avstånd, omgivning

9 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Tillfällig referensstation Korrektioner Känd eller inmätt punkt Egen datalänk Max avstånd ca 10 km Stöldrisk Rätt koordinat?

10 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Fast referensstation Fast etablerad referensstation som kontinuerligt samlar mätningar och distribuerar dem till användarna. Egen - Referensstationen är klar att använda Positionstjänst - Endast en GPS-mottagare behövs - Vanlig RTK eller nätverks-RTK

11 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Datadistribution Tillfällig eller egen fast referensstation –Radiomodem –GSM-modem Positionstjänst –Radiomodem –GSM-modem –FM-radio

12 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Nätverks-RTK + = Referensstation = Täckningsområde

13 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Nätverks-RTK RTK-data + beräknad modell för jonosfär, troposfär, banparametrar m.m.

14 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Varför Nätverks-RTK ? Bara en GPS-mottagare behövs för detalj- mätning med centimeternoggrannhet Etablering av lokal referensstation eller användning av egen fast referensstation behövs ej Större avstånd mellan referensstationer Kontinuerlig kvalitets- och integritetskontroll av data Sömlöst täckningsområde

15 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje ”Ökade krav” med Nätverks-RTK Datakommunikation mellan referensstationerna och en beräkningsserver krävs Standardformat viktigare, saknas idag

16 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje SWEPOS referensstationer

17 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje SWEPOS Uppbyggnad

18 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Nätverks-RTK Korrektionsmodell beräknas baserat på flera referensstationer Två distributionssätt: –Alt. 1 (envägskommunikation): RTK-data med tillhörande korrektionsmodell distribueras (lite problem idag) –Alt. 2 (tvåvägskommunikation): Användaren skickar sin position via GSM till Nätverks-RTK-servern och får tillbaka RTK-data i ett standardformat (virtuell station)

19 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Refstn 1 Refstn 2 Refstn n SWEPOS server Radio SWEPOS data ROVER Data + korrektionsmodel l Nätverks-RTK-programRadiosändare GPS Data + korrektionsmodell Kommer att fungera när RTCM- standard finns, annars extra utrustning Alt 1

20 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Alt 1 SWEPOS  LMV Kaknästornet FM-nätet (DARC) Position Distributör Beräkning eller RTCM ver 3

21 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Alt 2 (Virtuell station) Refstn 1 Refstn 2 Refstn n SWEPOS server GSM modem SWEPOS data NMEA position ROVE R GPS Nätverks-RTK-program RTCM, virtuell station

22 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Vad behövs idag? GPS/RTK roverutrustning Tillgång till  5 satelliter samt korrektioner för dessa OBS! Kolla satellitprediktion GSM-modem, inkl. abonnemang GSM-täckning

23 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje SWEPOS referens- stationer står i kontinuerlig förbindelse med driftledningscentralen via fasta ledningar. Virtuell station?!

24 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Rovermottagaren skickar sin ungefärliga position till SWEPOS driftlednings- central via GSM. Positionen för den Virtuella ReferensStationen (VRS) är etablerad. NMEA VRS Virtuell station?!

25 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje VRS NMEA Driftledningscentralens dator använder VRS positionen för att generera “korrigerade“ RTCM-data för RTK-mätning. Rovern fungerar „som vanligt“ - men bör ta hänsyn till att RTCM-data kommer från den Virtuella ReferensStationen. RTCM Virtuell station?!

26 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Positionstjänster Ciceron –Var i drift 1999-2002 –Data från upp till åtta SWEPOS-stationer (RTK) –Distributör var Cartesia –DARC-kanalen på FM-nätet (P4) Kommunala positioneringssystem –t.ex. Göteborgs Positioneringssystem SWEPOS nätverks-RTK-projekt

27 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Nätverks-RTK-projekt - Position Stockholm - Mälaren - 2 - SKAN-RTK - Väst-RTK

28 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Internationellt Nät för Nätverks-RTK –Schweiz (federalt) –Danmark (privat) –Tyskland Programvaror för Nätverks- RTK –GPS Network (Trimble, Terrasat) –GNSmart (Geo++, Tyskland) –Multiref (Kanada) –Onsala Rymdobservatorium

29 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje ETT verktyg med HÖG PRECISION. för; - Positionering - Navigering - Maskinstyrning - Datafångst för databaser - Inmätning - Förarlösa maskiner Användningsområden

30 Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Mer info www.swepos.com –Projektinfo –Slutrapporten från Stockholm- Mälaren-1 www.lantmateriet.se –Geodetisk info


Ladda ner ppt "Lantmäteriet, LF-data Geodesi, Christina Lilje Nätverks-RTK - Var står tekniken idag? Informationsmöte Pite Havsbad, 11 december 2002 Christina Lilje,"

Liknande presentationer


Google-annonser