Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Val av VA-system – Några förslag till grupparbete Fokus: simulering, styrning, utvärdering Bengt Carlsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Val av VA-system – Några förslag till grupparbete Fokus: simulering, styrning, utvärdering Bengt Carlsson."— Presentationens avskrift:

1 Val av VA-system – Några förslag till grupparbete Fokus: simulering, styrning, utvärdering Bengt Carlsson

2 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Allmänt Alla projektförslagen görs i en benchmarkmodell för reningsverk bestående av en simuleringsplattform, simuleringsmodell, inkommande flödesprofil och utvärderingskriterier. Platform: Simulink/Matlab Modell: ASM1 (med utvidgningar) dvs samma grundmodell som användes i JASS simulatorn. Hemsida för allmän info om benchmarkmodellen: http://www.benchmarkwwtp.org/ Bakgrundmaterial kommer att läggas upp på SP (filareor/projekt).

3 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Projekt R1. Rening av avloppsvatten vid källsortering –effekter på energi- och resursanvändning. Bakgrund: Simuleringar med olika modeller visar att både urinsortering och klosettvatten-sortering minskar energi- och resursanvändning i reningsverket. Hur stora är dessa minskningar under svenska förhållanden? Det finns nu bättre modeller än tidigare. Mål: Att med state-of-the-art modeller ta fram bra simuleringsresultat som visar hur stor påverkan är på energi- och resursanvändning i reningsverket vid anslutning av hushåll med urin- eller klosettvattensortering. Uppgift: Med modellen IWA/COST Benchmark Simulation Model 2 (BSM2) skall påverkan på ett svenskt reningsverk simuleras under svenska förhållanden. Reningsverkets energi- och resursanvändning skall simuleras för ett konventionellt, helt blandat avloppsvatten, samt för det avloppsvatten som uppstår när en del av de anslutna hushållen har urin- eller klosettvattensortering. Behov av luftning, recirkulering, kolkälla, m.m skall värderas liksom produktion av biogas och slam och påverkan på utsläpp. Valbart: Jämförelse med möjlig energi- och resursbesparing när de källsorterade produkterna ersätter handelsgödsel. Handledare: Håkan Jönsson och Bengt Carlsson (och hoppas vi Ulf Jeppsson, LTH)

4 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Projekt R2. Utvärdering av styrstrategier för aktivslamprocessen. En bättre reglering av aktivslamprocessen (ASP) har potential att effektivisera reningen. Ett exempel är att styra syrebörvärden med en överordnad regulator som ställer in syrebörvärden så att utgående ammoniumhalt hålls på ett givet börvärde. Målet med projektet är att utvärdera några styrstrategier mha benchmarkmodellen BSM1

5 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se 2a) Använd och utvärdera relämetoden för trimning av PI-regulator.

6 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se 2b) Repetitive control (aka Iterative Learning Control) 2c) Egna förslag

7 Informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se Projekt 3. Modellprediktiv (MPC) reglering av en delprocess i ett reningsverk Tillämpa MPC för styrning av t ex syrehalten. Undersök speciellt MPC’s förmåga att beakta in-signal utsignalbegränsningar samt hur framkoppling “automatiskt” kan byggas in i MPC-regulatorn. MPC-toolbox finns i Matlab dock inte i studentlicensen


Ladda ner ppt "Val av VA-system – Några förslag till grupparbete Fokus: simulering, styrning, utvärdering Bengt Carlsson."

Liknande presentationer


Google-annonser