Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Uppföljning av vattenförsörjning och avloppsrening.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Uppföljning av vattenförsörjning och avloppsrening."— Presentationens avskrift:

1 1 Uppföljning av vattenförsörjning och avloppsrening

2 2 Via enkät till länets kommuner kartlagt vatten- och avloppsstandarden inom länets samlade bebyggelse och s.k. omvandlingsområden. Miljö- och hälsoskyddsnämnder Begärt in kartunderlag för kommunernas verksamhetsområde för allmänt vatten- och avlopp. Tekniska förvaltningar och bolag Begärt in kartunderlag för bräddavlopp, nödavlopp och pumpstationer för kommunernas avloppsreningsverk och ledningsnät. Tekniska förvaltningar och bolag Länsstyrelsen har:

3 3 Vad händer nu? Kartunderlag och uppgifter om VA-standard har digitaliserats och kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens tillsyn enligt lag om allmänna VA-tjänster samt förvaltningsplaner enligt ramdirektivet för vatten. Analys av resultatet pågår för att precisera Var åtgärder bör vidtas. När åtgärder bör vidtas. Hur åtgärder bör vidtas Vem som ska genomföra och finansiera åtgärderna.

4 4 VA – GIS – Jönköpings län – Några exempel Närhetsanalys Ingen hänsyn tagen till andra faktorer, endast ett exempel på tänkbara användningssätt Kommunalt VA, omvandlingsområden, värdefulla vatten, vattentäkter, bräddavlopp och övergödningpåverkade sjöar

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13


Ladda ner ppt "1 Uppföljning av vattenförsörjning och avloppsrening."

Liknande presentationer


Google-annonser