Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till informationsmöte om aktuellt läge i Örs Fiberförening.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till informationsmöte om aktuellt läge i Örs Fiberförening."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till informationsmöte om aktuellt läge i Örs Fiberförening

2 255 aktiva medlemmar, samt 145 presumtiva

3 Ansökan till Jordbruksverket inskickad i början av juni. Planerat att beslut tas under hösten, i dagsläget 40% i stöd för Västra Götalandsregionen. Anbudsunderlag framtagit och utlagt på anbudssite på nätet i mitten av juni. 4st anbud inkomna.

4 Utvärdering av inkomna anbud skett utifrån följande viktningskriterier:  Pris, kommersiella villkor 45%  Teknisk utformning, kvalitet 20%  Start- och färdigställandetid 15%  Branscherfarenhet, referenser 10%  Organisation, resurser 10%

5 Utvärderingen gav till resultat att vi ämnar ge tilldelningsbeslut till Relacom, som uppfyllde alla villkor samt har lägsta pris (ca 600´ lägre än närmsta högre anbud) Preliminär byggstart i höst – driftsättning sommaren 2016

6 Kontaktpersoner Övergripande kontaktperson under byggnation är Jan Edeblad Lokala kontaktpersoner utses, som hjälper till med tecknande av markavtal samt utstakning inför plöjning/grävning

7 Värderingsprinciper vid skador, avverkningar på grund av byggnationen sker enligt av LRF Konsult AB och TeliaSonera Skanova Access AB utarbetade gemensamma riktlinjer, underlag för värdering av markintrång.

8 Arbetsgång framöver  Tecknande av Fastighetsanslutningsavtal för medlemmar i föreningen ( kan starta omgående)  Planering av ”områden inom föreningen” samt byggstart för dessa (ihop med Relacom)  Tecknande av Markavtal för berörda markägare utifrån fastställd dragning av nätet (ihop med lokala kontaktpersoner)  Byggnation enligt fastställd planering (Relacom)


Ladda ner ppt "Välkomna till informationsmöte om aktuellt läge i Örs Fiberförening."

Liknande presentationer


Google-annonser