Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till informationsmöte om aktuellt läge i Örs Fiberförening

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till informationsmöte om aktuellt läge i Örs Fiberförening"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till informationsmöte om aktuellt läge i Örs Fiberförening

2 255 aktiva medlemmar, samt 145 presumtiva

3 Ansökan till Jordbruksverket inskickad i början av juni
Ansökan till Jordbruksverket inskickad i början av juni. Planerat att beslut tas under hösten, i dagsläget 40% i stöd för Västra Götalandsregionen. Anbudsunderlag framtagit och utlagt på anbudssite på nätet i mitten av juni st anbud inkomna.

4 Utvärdering av inkomna anbud skett utifrån följande viktningskriterier:
Pris, kommersiella villkor 45% Teknisk utformning, kvalitet 20% Start- och färdigställandetid 15% Branscherfarenhet, referenser 10% Organisation, resurser 10%

5 Utvärderingen gav till resultat att vi ämnar ge tilldelningsbeslut till Relacom, som uppfyllde alla villkor samt har lägsta pris (ca 600´ lägre än närmsta högre anbud) Preliminär byggstart i höst – driftsättning sommaren 2016

6 Kontaktpersoner Övergripande kontaktperson under byggnation är Jan Edeblad Lokala kontaktpersoner utses, som hjälper till med tecknande av markavtal samt utstakning inför plöjning/grävning

7 Värderingsprinciper vid skador, avverkningar på grund av byggnationen sker enligt av LRF Konsult AB och TeliaSonera Skanova Access AB utarbetade gemensamma riktlinjer, underlag för värdering av markintrång.

8 Arbetsgång framöver Tecknande av Fastighetsanslutningsavtal för medlemmar i föreningen( kan starta omgående) Planering av ”områden inom föreningen” samt byggstart för dessa (ihop med Relacom) Tecknande av Markavtal för berörda markägare utifrån fastställd dragning av nätet (ihop med lokala kontaktpersoner) Byggnation enligt fastställd planering (Relacom)


Ladda ner ppt "Välkomna till informationsmöte om aktuellt läge i Örs Fiberförening"

Liknande presentationer


Google-annonser