Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Sårbarhetsanalyser av vägnät Referensgruppsmöte 22 maj 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Sårbarhetsanalyser av vägnät Referensgruppsmöte 22 maj 2007."— Presentationens avskrift:

1 1 Sårbarhetsanalyser av vägnät Referensgruppsmöte 22 maj 2007

2 2 Gjort sedan förra mötet En studie av hela Sverige Geografiska skillnader i utsatthet och betydelsefullhet Egenskaper i geografin, vägnätet och trafiken som kan förklara skillnader Enkla approximationer av utsatthet och betydelsefullhet

3 3 Regional utsatthet Vi har tittat på ett genomsnittsscenario: En regions utsatthet är den genomsnittliga ökningen i restid för regionens resenärer vid ett länkavbrott på slumpmässig plats i vägnätet Användarutsatthet: Genomsnittlig restidsökning per resenär Total utsatthet: Total restidsökning för alla resenärer

4 4 Regional betydelse En regions betydelsefullhet är den genomsnittliga totala restidsökningen för samtliga resenärer vid ett länkavbrott på slumpmässig plats i regionen Utsatthet: Hur beroende är regionen av hela vägnätet? Betydelsefullhet: Hur beroende är hela vägnätet av regionen?

5 5 Beräkning av ökad restid (1) En väglänk stängs för all trafik under en viss tidsperiod Några antaganden: 1.Förändringar endast i val av rutt och avresetidpunkt, inte destination eller färdmedel 2.Användarna väljer snabbaste rutten 3.Perfekt information om händelsen 4.Konstant efterfrågan under avstängningen

6 6 Beräkning av ökad restid (2) Två möjligheter under avstängningen: 1.Inga alternativa rutter: Användarna väntar tills länken öppnas igen 2.Alternativa rutter finns: Användarna väljer nya kortaste rutten, eller om bättre, väntar tills länken öppnas igen Värdet av alternativa rutter ökar med avstängningstiden!

7 7 Regionala skillnader Stora regionala skillnader i utsatthet kan tyda på geografiska orättvisor - såvida inte resenärer i utsatta regioner värderar restidsökningar proportionellt lägre Ett mått på likafördelning: Gini-koefficienten G G = 0: alla regioner lika G = 1: en region står för all restidsökning

8 8 Studie av Sveriges vägnät Två avstängningslängder: 30 minuter and 48 timmar Användar- och total utsatthet för varje kommun Nätverk, efterfrågan och jämviktsrestider från Emme/2 (ihopkopplat nätverk) Inga trängseleffekter - underskattning i storstadsområdena 77,769 noder, 174,046 länkar, 8,764 centroider

9 9 Vägnätet Ursprunglig genomsnittlig restid G = 0.15

10 10 Användarutsatthet 30 min: G = 0.3548 timmar: G = 0.64

11 11 Total utsatthet 30 min: G = 0.4348 timmar: G = 0.71

12 12 Regional betydelsefullhet 30 min: G = 0.5248 timmar: G = 0.86

13 13 Förklaring av regionala skillnader Vad orsakar de regionala skillnaderna i utsatthet och betydelsefullhet? Långt avbrott: Länkar utan omvägar Kort avbrott: 1.Glesheten hos det regionala vägnätet 2.Utsatthet: ursprungliga restider för regionens resenärer Betydelsefullhet: genomsnittligt länkflöde

14 14 Förklaring av regionala skillnader (2) Två mått på vägnätets gleshet i en region: 1.Geografisk gleshet: A r = yta (km 2 ), L r = väglängd (km) 2.Nätverksgleshet: l r = genomsn. länklängd,  r = antal länkar/antal noder

15 15 Förklaringsvariabel = gleshet * resenärernas genomsnittliga ursprungliga restid adj R 2 = 0.87 Användarutsatthet (30 min) adj R 2 = 0.83 Geografisk gleshetNätverksgleshet

16 16 Förklaringsvariabel = gleshet * resenärernas totala ursprungliga restid adj R 2 = 0.93 Total utsatthet (30 min) adj R 2 = 0.72 Geografisk gleshetNätverksgleshet

17 17 Förklaringsvariabel = gleshet * genomsnittligt länkflöde (viktat med längd) adj R 2 = 0.76 Betydelsefullhet (30 min) adj R 2 = 0.73 Geografisk gleshetNätverksgleshet

18 18 Slutsatser Regional betydelsefullhet ger information om hur resurser för drift, underhåll och investeringar bör fördelas mellan regioner Regional utsatthet ger underlag för politiska beslut vid sidan av övergripande målet om ekonomisk effektivitet Betydande regionala skillnader i utsatthet och betydelsefullhet, större skillnader för längre avbrott Resultaten är robusta: gäller ännu bättre på länsnivå Regional utsatthet och betydelsefullhet kan approximeras med betydligt enklare mått

19 19 Plan för licavhandling Planeras innehålla: Inledning + 4 artiklar: 1.Importance and exposure in road network vulnerability analysis 2.Geography and road network vulnerability: Regional equity vs economic efficiency 3.Incorporating information and dynamics in a consequence model for road network vulnerability analysis 4.Evaluating strategies for defending electric power networks against antagonistic attacks alt: nytt papper om vägtransporter

20 20


Ladda ner ppt "1 Sårbarhetsanalyser av vägnät Referensgruppsmöte 22 maj 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser