Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till nätverksträff! 2015-05-22. Dagens program 13.00Aktuella miljömålsfrågor 13.30Tillväxtskapande hållbar samhällsplanering - förstudie inom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till nätverksträff! 2015-05-22. Dagens program 13.00Aktuella miljömålsfrågor 13.30Tillväxtskapande hållbar samhällsplanering - förstudie inom."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till nätverksträff! 2015-05-22

2 Dagens program 13.00Aktuella miljömålsfrågor 13.30Tillväxtskapande hållbar samhällsplanering - förstudie inom Regionalfonden, Ingela Lidén, KSL 14.00Bensträckare 14.15Landstingets klimatfärdplan, Ulrika Palm, TRF 14.45Avslutning

3 Vad är en process? En samling i förväg uttänkta aktiviteter som används inom en organisation varje gång den skapar ett visst resultat för en kund (Wikipedia) En serie aktiviteter med preciserad början och slut och som med hjälp av en organisations resurser återkommande förädlar ett mätbart objekt till ett på förhand bestämt resultat (Egnell, Umeå Universitet)

4 Miljömålsarbete Nuläge sanalys Val av åtgärder Utvärdera process Indata: - miljömål - Utdata: - 2020 Genomföran de åtgärder Uppföljn process Strategiska mål och strategier Åtagande Visioner Kommunik ationshand bok Vägledning åtgärdsprog ram Vägledning uppföljn o utvärdering Åtagande

5 Analysera Genomföra Följa upp Välja åtgärder StrategierÅtgärdsplan Work- shopar Smarta mål Kommunerna fastställer strategierna 2018?

6 På gång Klimatinvesteringsstöd 2015-2018 t.ex. ökad kollektivtrafik och cykling, ladd-infrastruktur för elfordon, utbyggnad av fjärrvärme, biogasanläggningar och andra innovativa tekniska lösningar. Kemikaliehelpdesk i länet 11 miljöstrateger påtalat intresse, KSL inventera behovet Stöd till kommunala verksamheter angående bl.a. inköp och tjänster som rör farliga ämnen i kemikalier och varor


Ladda ner ppt "Välkommen till nätverksträff! 2015-05-22. Dagens program 13.00Aktuella miljömålsfrågor 13.30Tillväxtskapande hållbar samhällsplanering - förstudie inom."

Liknande presentationer


Google-annonser