Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klicka här för att ändra format. Välkomna! Tillsynsvägledningsdag -Nedlagda deponier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klicka här för att ändra format. Välkomna! Tillsynsvägledningsdag -Nedlagda deponier."— Presentationens avskrift:

1 Klicka här för att ändra format

2 Välkomna! Tillsynsvägledningsdag -Nedlagda deponier

3 8.00-8.30Registrering och fika 8.30-8.45Länsstyrelsen hälsar välkommen 8.45-10.00Risker med nedlagda deponier (Holger Torstensson, ProVab) 10.00-10.10Bensträckare 10.10-11.15Forts. risker med nedlagda deponier (Holger Torstensson, ProVab) 11.15-12.00Lagstiftning (Tina Risberg, jurist Länsstyrelsen) 12.00-13.00Lunch 13.00-14.30Vad händer efter inventeringen? (Holger Torstensson, ProVab) 14.30-15.30Fika + Gruppdiskussion 15.30-15.50Genomgång av gruppdiskussionen 14.50-16.00Avslutning med uppsamling av frågor och utvärdering

4 Vad är på gång? Nya Rapporter Regionaltprogram 2014 http://www.lansstyrelsen.se/halland/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med- miljopaverkan/fororenade-omraden/Regionalt%20program%202014,%20Hallands%20län.pdf Naturvårdsverkets kvalitetsmanual http://www.lansstyrelsen.se/halland/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med- miljopaverkan/fororenade-omraden/tillsyn-och-bidrag/Kvalitetsmanualen-2014.pdf Kvalitetssäkring  Tillsynsmyndighet  Ansvarskollen

5 Intern samarbetsyta för Länsstyrelser, SGU, SGI och Naturvårdsverket. Kommunernas EBH-portal  Vägledande information – rapporter, juridisk vägledning och information om inventering  Vägledande domar, mallar och checklistor  EBH-bladet Länk till portalen: www.ebhportalen.se EBH-portalen

6 Deponiprojektet

7 Antal deponier som ska inventeras i varje kommun: Halmstad – Alla (ca. 50 stycken) Laholm – Ca 20 stycken Kungsbacka – 13-14 stycken Falkenberg – Mellan 14-28? Varberg – Ca 20? Hylte – 2?

8 Tidsplanering Två inventerare från länsstyrelsen Oliver » Halmstad – fram till juni Annika » Laholm och Kungsbacka – fram till mars

9 Redovisning av resultat MIFO-rapporter PM GIS-skikt Ev. redovisningstillfälle på respektive kommun

10

11 1. Vilka skäl tror ni fanns för att undersöka deponin? 2. Var skall prover tas – resonera utgående från skyttegravarnas placering? 3. Vilka variabler och matriser är relevanta att undersöka? 4. Vilken ytterligare bakgrundsinformation är viktig att ta fram? 5. Vem är tillsynsmyndighet för deponin? 6. Vilka myndighetspersoner är berörda av ärendet? 7. Vem bär det juridiska ansvaret för en eventuell sanering? 8. Vilka hinder finns för en sanering?

12 1. Vilka skäl tror ni fanns för att undersöka deponin? 2. Var skall prover tas? – resonera utgående från deponins placering och förekommande jordarter 3. Vilka variabler och matriser är relevanta att undersöka? 4. Vilken ytterligare bakgrundsinformation är viktig att ta fram? 5. Vilka åtgärder behöver vidtagas dels om man inte får indikation om allvarlig förorening och dels om allvarlig förorening påträffas? 6. Vilka risker finns vid en eventuell sanering?


Ladda ner ppt "Klicka här för att ändra format. Välkomna! Tillsynsvägledningsdag -Nedlagda deponier."

Liknande presentationer


Google-annonser