Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klicka här för att ändra format. Välkomna! Tillsynsvägledningsdag -Nedlagda deponier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klicka här för att ändra format. Välkomna! Tillsynsvägledningsdag -Nedlagda deponier."— Presentationens avskrift:

1 Klicka här för att ändra format

2 Välkomna! Tillsynsvägledningsdag -Nedlagda deponier

3 Registrering och fika Länsstyrelsen hälsar välkommen Risker med nedlagda deponier (Holger Torstensson, ProVab) Bensträckare Forts. risker med nedlagda deponier (Holger Torstensson, ProVab) Lagstiftning (Tina Risberg, jurist Länsstyrelsen) Lunch Vad händer efter inventeringen? (Holger Torstensson, ProVab) Fika + Gruppdiskussion Genomgång av gruppdiskussionen Avslutning med uppsamling av frågor och utvärdering

4 Vad är på gång? Nya Rapporter Regionaltprogram miljopaverkan/fororenade-omraden/Regionalt%20program%202014,%20Hallands%20län.pdf Naturvårdsverkets kvalitetsmanual miljopaverkan/fororenade-omraden/tillsyn-och-bidrag/Kvalitetsmanualen-2014.pdf Kvalitetssäkring  Tillsynsmyndighet  Ansvarskollen

5 Intern samarbetsyta för Länsstyrelser, SGU, SGI och Naturvårdsverket. Kommunernas EBH-portal  Vägledande information – rapporter, juridisk vägledning och information om inventering  Vägledande domar, mallar och checklistor  EBH-bladet Länk till portalen: EBH-portalen

6 Deponiprojektet

7 Antal deponier som ska inventeras i varje kommun: Halmstad – Alla (ca. 50 stycken) Laholm – Ca 20 stycken Kungsbacka – stycken Falkenberg – Mellan 14-28? Varberg – Ca 20? Hylte – 2?

8 Tidsplanering Två inventerare från länsstyrelsen Oliver » Halmstad – fram till juni Annika » Laholm och Kungsbacka – fram till mars

9 Redovisning av resultat MIFO-rapporter PM GIS-skikt Ev. redovisningstillfälle på respektive kommun

10

11 1. Vilka skäl tror ni fanns för att undersöka deponin? 2. Var skall prover tas – resonera utgående från skyttegravarnas placering? 3. Vilka variabler och matriser är relevanta att undersöka? 4. Vilken ytterligare bakgrundsinformation är viktig att ta fram? 5. Vem är tillsynsmyndighet för deponin? 6. Vilka myndighetspersoner är berörda av ärendet? 7. Vem bär det juridiska ansvaret för en eventuell sanering? 8. Vilka hinder finns för en sanering?

12 1. Vilka skäl tror ni fanns för att undersöka deponin? 2. Var skall prover tas? – resonera utgående från deponins placering och förekommande jordarter 3. Vilka variabler och matriser är relevanta att undersöka? 4. Vilken ytterligare bakgrundsinformation är viktig att ta fram? 5. Vilka åtgärder behöver vidtagas dels om man inte får indikation om allvarlig förorening och dels om allvarlig förorening påträffas? 6. Vilka risker finns vid en eventuell sanering?


Ladda ner ppt "Klicka här för att ändra format. Välkomna! Tillsynsvägledningsdag -Nedlagda deponier."

Liknande presentationer


Google-annonser