Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TILLSAMMANS FÖR ETT FOSSILOBEROENDE VÄSTRA GÖTALAND.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TILLSAMMANS FÖR ETT FOSSILOBEROENDE VÄSTRA GÖTALAND."— Presentationens avskrift:

1 TILLSAMMANS FÖR ETT FOSSILOBEROENDE VÄSTRA GÖTALAND

2 Överenskommelse Processkarta -för koordinatorn

3 Från uppstart till slutrapport UppstartHandlingsplanAktiviteter Rapportering och informationsspridning Aktiviteter Slut- rapportering

4 Uppstart  Överenskommelsen utlyses och aktörer ansluter sig.  Det beslutas om eventuell deltagaravgift.  Deltagarna pratar sig samman för att ta fram en handlingsplan.

5 Handlingsplan  Mål och syfte med överenskommelsen formuleras.  Deltagarna beslutar vilka aktiviteter som ska genomföras.  En handlingsplan upprättas. (Mall för handlingsplan/länk)  Handlingsplanen skickas ut till deltagarna och handläggaren på VGR cirka 4 månader efter uppstart.

6 Aktivitet  Deltagarna genomför aktiviteter enligt handlingsplanen.  Koordinatorn samordnar arbetet men deltagarna ansvarar själva för sina aktiviteter i den egna organisationen.  För gemensamma aktiviteter kan koordinatorn fakturera VGR upp till 25 000 kr varje år. (Mall för fakturering/länk)

7 Rapportering och informationsspridning  Koordinatorn gör en lägesrapport i PowerPoint-format med gjorda insatser, eventuella resultat och plan för kommande halvår. (Mall för lägesrapport/länk) Mallen kan först skickas ut till deltagarna för att få in underlag till lägesrapporten.  Ovanstående rapport skickas till alla deltagare för förankring och återrapportering i de egna organisationerna. Den skickas också in till VGR och kommer publiceras på VGRs webbplats för informationsspridning. Rapporten kan även användas som information till lokala politiska instanser.  För koordinatorns tidsarvodering används samma mall som vid fakturering av gemensamma aktiviteter. (Mall för fakturering/länk) Sker i maj och november

8 Aktivitet  Beroende på överenskommelsens inriktning kan typen av aktiviteter variera.  Aktiviteter kan genomföras gemensamt eller också lokalt hos enskilda deltagare.  En aktivitet kan vara möte, utbildning, event, workshop etc

9 Slutrapportering  Koordinatorn gör slutrapportering i Word-format och skickar till diariet, samt mail-kopia till VGR. (Mall för slutrapportering/länk)  Koordinatorn gör också en PowerPoint-version av slutrapporten för publicering på webben. (Mall för slutrapportering/länk)  Rapporten ska innehålla slutresultat, erfarenheter och en del annat.


Ladda ner ppt "TILLSAMMANS FÖR ETT FOSSILOBEROENDE VÄSTRA GÖTALAND."

Liknande presentationer


Google-annonser