Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TILLSAMMANS FÖR ETT FOSSILOBEROENDE VÄSTRA GÖTALAND

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TILLSAMMANS FÖR ETT FOSSILOBEROENDE VÄSTRA GÖTALAND"— Presentationens avskrift:

1 TILLSAMMANS FÖR ETT FOSSILOBEROENDE VÄSTRA GÖTALAND

2 Överenskommelse Processkarta
-för koordinatorn

3 Från uppstart till slutrapport
Handlingsplan Aktiviteter Rapportering och informationsspridning Slut-rapportering

4 Uppstart Överenskommelsen utlyses och aktörer ansluter sig.
Det beslutas om eventuell deltagaravgift. Deltagarna pratar sig samman för att ta fram en handlingsplan.

5 Handlingsplan Mål och syfte med överenskommelsen formuleras.
Deltagarna beslutar vilka aktiviteter som ska genomföras. En handlingsplan upprättas. (Mall för handlingsplan/länk) Handlingsplanen skickas ut till deltagarna och handläggaren på VGR cirka 4 månader efter uppstart.

6 Aktivitet Deltagarna genomför aktiviteter enligt handlingsplanen.
Koordinatorn samordnar arbetet men deltagarna ansvarar själva för sina aktiviteter i den egna organisationen. För gemensamma aktiviteter kan koordinatorn fakturera VGR upp till kr varje år. (Mall för fakturering/länk)

7 Rapportering och informationsspridning
Sker i maj och november Koordinatorn gör en lägesrapport i PowerPoint-format med gjorda insatser, eventuella resultat och plan för kommande halvår. (Mall för lägesrapport/länk) Mallen kan först skickas ut till deltagarna för att få in underlag till lägesrapporten. Ovanstående rapport skickas till alla deltagare för förankring och återrapportering i de egna organisationerna. Den skickas också in till VGR och kommer publiceras på VGRs webbplats för informationsspridning. Rapporten kan även användas som information till lokala politiska instanser. För koordinatorns tidsarvodering används samma mall som vid fakturering av gemensamma aktiviteter. (Mall för fakturering/länk)

8 Aktivitet Beroende på överenskommelsens inriktning kan typen av aktiviteter variera. Aktiviteter kan genomföras gemensamt eller också lokalt hos enskilda deltagare. En aktivitet kan vara möte, utbildning, event, workshop etc

9 Slutrapportering Koordinatorn gör slutrapportering i Word-format och skickar till diariet, samt mail-kopia till VGR. (Mall för slutrapportering/länk) Koordinatorn gör också en PowerPoint-version av slutrapporten för publicering på webben. (Mall för slutrapportering/länk) Rapporten ska innehålla slutresultat, erfarenheter och en del annat.


Ladda ner ppt "TILLSAMMANS FÖR ETT FOSSILOBEROENDE VÄSTRA GÖTALAND"

Liknande presentationer


Google-annonser