Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag (1994:260) om offentlig anställning, LOA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag (1994:260) om offentlig anställning, LOA"— Presentationens avskrift:

1 Lag (1994:260) om offentlig anställning, LOA

2 Lagen om offentlig anställning, LOA
Lagen om anställningsskydd, LAS, gäller över hela arbetsmarknaden. LOA kompletterar med en del regler för vissa arbetstagare. LOA huvudsakligen tillämplig endast på arbetstagare i statliga myndigheter. Vissa bestämmelser gäller också för anställda i kommuner, landsting och kommunalförbund. Det gäller huvudsakligen regler Om bisysslor (7-7 d §§) Om arbetskonflikter (23-29 §§) Vissa undantag från MBL (42 § första och andra styckena) Föreskrifter om periodiska hälsoundersökningar (30 §)

3 Loa, forts. LOA innehåller regler om bedömningsgrunder vid anställning. Avseende ska vid rekrytering fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Skickligheten ska sättas främst om det inte finns särskilda skäl för något annat (4 §). I vissa fall gäller svenskt medborgarskap som behörighetsvillkor till en anställning (5-6 §§). Dessa regler kompletterar reglerna om medborgarskap i Regeringsformen. Förbud mot förtroendeskadliga bisysslor finns i 7-7 d §§. Regler om andra typer av bisysslor, exempel-vis arbetshindrande bisyssla och konkurrens-bisyssla, brukar regleras i kollektivavtal

4 LOA, forts. En uppsägning eller ett avskedande måste vara skriftligt för att vara giltig. Detsamma gäller skiljande från provanställning enligt LAS (8-10 §§). Tillämpliga disciplinpåföljder enligt LOA är varning och löneavdrag (12 §) Reglerna om stridsåtgärder i LOA skiljer sig på några punkter från vad som gäller i övrigt på arbetsmarknaden (23 §). Dessa regler gäller även i kommunal verksamhet. Skillnaderna är I arbete som består i myndighetsutövning eller som är oundgängligen nödvändigt för att genomföra myndighetsutövning får bara stridsåtgärderna lockout, strejk, övertidsvägran eller nyanställningsblockad förekomma Enligt LOA är endast sympatiåtgärder tillåtna i förhållande till annan som tillämpar LOA Stridsåtgärder i syfte att påverka inhemska politiska förhållanden är otillåtna.


Ladda ner ppt "Lag (1994:260) om offentlig anställning, LOA"

Liknande presentationer


Google-annonser