Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin Höjdmätning med GPS Användarseminarium Ost-RTK Växjö, 1 september 2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin Höjdmätning med GPS Användarseminarium Ost-RTK Växjö, 1 september 2005."— Presentationens avskrift:

1 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin Höjdmätning med GPS Användarseminarium Ost-RTK Växjö, 1 september 2005

2 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin Dan Norin Lantmäteriet, Informations- försörjning Geodesi, 801 82 Gävle Tfn: 026-63 37 45 Fax: 026-61 06 76 dan.norin@lm.se www.lantmateriet.se www.swepos.com

3 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin RH 2000 Tredje riksavvägningen –1979-2003 Höjder beräknas under arbetet i RHB 70 Nollnivå: Normaal Amsterdam Peil Höjdvärden: normalhöjder Epok: 2000 Motoriserad avvägning Medelfel = ca 1 mm/  km

4 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin Motoriserad avväg- ning

5 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin RH 70 Andra riksavvägningen –1951-1967 Fotavvägning Medelfel = 1,63 mm/  km

6 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin RH 00 Första riksavvägningen –1886-1905 Fotavvägning Medelfel = 4,4 mm/  km

7 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin Höjdkorrektion för GPS N H h Jordyta Geoid Ellipsoid K=H-(h-N) H=h-N

8 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin Transformation RH 2000 Höjder H SWEREF 99 Geodetiska koordinater φ, λ och h Höjd- omvandlings- modell RH 70 Höjder H SWEN 01L SWEN 05LR RT 90 x och y SWEREF 99 Plana koordinater x och y Transformation i flera steg Kommunalt system x och y Direktsamband Nationell t samband RIX 95- samband Kartprojektion Diverse samband

9 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin SWEN 05LR Höjdomvandlingsmodell –SWEREF 99 (GRS 80)-RH 2000 –Baserad på geoidmodellen NKG 2004 –Landhöjningskorrigerad 1999- 2000 –Restfelskorrigerad Landhöjningsmodell

10 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin Restfel (m) Medelfel (m) SWEN 05LR

11 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin SWEN 01L Höjdomvandlingsmodell –SWEREF 99 (GRS 80)-RH 70 –Baserad på geoidmodellen NKG 96 –Landhöjningskorrigerad 1999- 1970

12 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin Differenser RH 2000-RH 00 –Landhöjningskorrigerat

13 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin Exempel på differen- ser RH 2000 – RH 70

14 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin Exempel: Nykö- pings kommun

15 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin Lokal höjdomvand- lingsmodell Kan skapas genom att passa in en geoidmodell på GPS-mätta lokala fixpunkter Möjliggör höjdmätning med GPS i det existerande lokala höjdsystemet, inklusive dess brister Tar inte bort deformationer eller höjer kvaliteten i det lokala höjdnätet. Kan inte användas för att räta upp höjdsystemet

16 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin Införande av RH 2000 Flertal kommuner jobbar med införande av RH 2000 Utbyte av data underlättas med enhetligt system

17 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin Frågor? Tack för uppmärksamheten! Användarseminarium Ost-RTK Växjö, 1 september 2005 Höjdmätning med GPS Dan Norin Bild från GeoForum av NGO/Statens Kartverk


Ladda ner ppt "Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin Höjdmätning med GPS Användarseminarium Ost-RTK Växjö, 1 september 2005."

Liknande presentationer


Google-annonser