Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användarseminarium Ost-RTK Växjö, 1 september 2005

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användarseminarium Ost-RTK Växjö, 1 september 2005"— Presentationens avskrift:

1 Användarseminarium Ost-RTK Växjö, 1 september 2005
Höjdmätning med GPS Användarseminarium Ost-RTK Växjö, 1 september 2005 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin

2 Dan Norin Lantmäteriet, Informations-försörjning Geodesi, 801 82 Gävle
Tfn: Fax: Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin

3 RH 2000 Tredje riksavvägningen Höjder beräknas under arbetet i RHB 70
Höjder beräknas under arbetet i RHB 70 Nollnivå: Normaal Amsterdam Peil Höjdvärden: normalhöjder Epok: 2000 Motoriserad avvägning Medelfel = ca 1 mm/km Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin

4 Motoriserad avväg-ning
Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin

5 RH 70 Andra riksavvägningen Fotavvägning Medelfel = 1,63 mm/km
Fotavvägning Medelfel = 1,63 mm/km Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin

6 RH 00 Första riksavvägningen Fotavvägning Medelfel = 4,4 mm/km
Fotavvägning Medelfel = 4,4 mm/km Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin

7 Höjdkorrektion för GPS
H=h-N N H h Jordyta Geoid Ellipsoid K=H-(h-N) Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin

8 Geodetiska koordinater
Transformation RT 90 x och y SWEREF 99 Plana koordinater Transformation i flera steg Kommunalt system Direktsamband Nationellt samband RIX 95- Kartprojektion Diverse SWEREF 99 Geodetiska koordinater φ, λ och h Höjd- omvandlings- modell SWEN 01L SWEN 05LR RH 2000 Höjder H RH 70 Höjder H Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin

9 SWEN 05LR Höjdomvandlingsmodell SWEREF 99 (GRS 80)-RH 2000
Baserad på geoidmodellen NKG 2004 Landhöjningskorrigerad Restfelskorrigerad Landhöjningsmodell Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin

10 SWEN 05LR Restfel (m) Medelfel (m)
Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin

11 SWEN 01L Höjdomvandlingsmodell SWEREF 99 (GRS 80)-RH 70
Baserad på geoidmodellen NKG 96 Landhöjningskorrigerad Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin

12 Differenser RH 2000-RH 00 Landhöjningskorrigerat
Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin

13 Exempel på differen-ser RH 2000 – RH 70
Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin

14 Exempel: Nykö-pings kommun
Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin

15 Lokal höjdomvand-lingsmodell
Kan skapas genom att passa in en geoidmodell på GPS-mätta lokala fixpunkter Möjliggör höjdmätning med GPS i det existerande lokala höjdsystemet, inklusive dess brister Tar inte bort deformationer eller höjer kvaliteten i det lokala höjdnätet. Kan inte användas för att räta upp höjdsystemet Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin

16 Införande av RH 2000 Flertal kommuner jobbar med införande av RH 2000
Utbyte av data underlättas med enhetligt system Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin

17 Tack för uppmärksamheten! Höjdmätning med GPS Dan Norin
Frågor? Tack för uppmärksamheten! Höjdmätning med GPS Dan Norin Användarseminarium Ost-RTK Växjö, 1 september 2005 Bild från GeoForum av NGO/Statens Kartverk Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Dan Norin


Ladda ner ppt "Användarseminarium Ost-RTK Växjö, 1 september 2005"

Liknande presentationer


Google-annonser