Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sökning gjord 070328.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sökning gjord 070328."— Presentationens avskrift:

1 Sökning gjord

2 Antibiotikagrupper i slutenvård, Sverige 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

3 Sökning gjord

4 Antibiotikagrupper i slutenvård, Blekinge län 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

5 Sökning gjord

6 Antibiotikagrupper i slutenvård, Dalarnas län 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

7 Sökning gjord

8 Antibiotikagrupper i slutenvård, Gotlands län 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

9 Sökning gjord

10 Antibiotikagrupper i slutenvård, Gävleborgs län 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

11 Sökning gjord

12 Antibiotikagrupper i slutenvård, Hallands län 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

13 Sökning gjord

14 Antibiotikagrupper i slutenvård, Jämtlands län 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

15 Sökning gjord

16 Antibiotikagrupper i slutenvård, Jönköpings län 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

17 Sökning gjord

18 Antibiotikagrupper i slutenvård, Kalmar län 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

19 Sökning gjord

20 Antibiotikagrupper i slutenvård, Kronobergs län 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

21 Sökning gjord

22 Antibiotikagrupper i slutenvård, Norrbottens län 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

23 Sökning gjord

24 Antibiotikagrupper i slutenvård, region Skåne 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

25 Sökning gjord

26 Antibiotikagrupper i slutenvård, Stockholms län 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

27 Sökning gjord

28 Antibiotikagrupper i slutenvård, Södermanlands län 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

29 Sökning gjord

30 Antibiotikagrupper i slutenvård, Uppsala län 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

31 Sökning gjord

32 Antibiotikagrupper i slutenvård, Värmlands län 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

33 Sökning gjord

34 Antibiotikagrupper i slutenvård, Västerbottens län 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

35 Sökning gjord

36 Antibiotikagrupper i slutenvård, Västernorrlands län 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

37 Sökning gjord

38 Antibiotikagrupper i slutenvård, Västmanlands län 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

39 Sökning gjord

40 Antibiotikagrupper i slutenvård, Västra Götaland 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

41 Sökning gjord

42 Antibiotikagrupper i slutenvård, Örebro län 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

43 Sökning gjord

44 Antibiotikagrupper i slutenvård, Östergötlands län 2001-2006
DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

45 Kommentarer till antibiotikagrupper i riket och länen 2001 – 2006
Ökningen som ses för isoxazolyl-pc beror sannolikt på ändringen i dosering av de orala beredningarna från två till tre gånger dagligen. Den relativt stora ökningen som ses i gruppen pc med enzymhämmare kan till största delen hänföras till piperacillin-tazobaktam. Denna kombination fick i september 2005 utökad indikation och är nu ett alternativ till karbapenemer och cefalosporiner mot svår pneumoni. Användningen av cefalosporiner och kinoloner ökar. Detta är inte önskvärt, eftersom dessa grupper driver resistensutvecklingen med bl.a. ESBL. Ökningen i gruppen ”pc med utvidgat spektrum” beror främst på ökad användning av pivmecillinam, vilket tyder på att rekommendationerna vid nedre, okomplicerad UVI hos kvinnor följs. Det föreligger stora variationer mellan länen vad gäller de största antibiotikagrupperna, d.v.s. olika typer av penicilliner, cefalosporiner samt kinoloner.


Ladda ner ppt "Sökning gjord 070328."

Liknande presentationer


Google-annonser