Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sökning gjord 070328. Antibiotikagrupper i slutenvård, Sverige 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sökning gjord 070328. Antibiotikagrupper i slutenvård, Sverige 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328."— Presentationens avskrift:

1 Sökning gjord 070328

2 Antibiotikagrupper i slutenvård, Sverige 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

3

4 Antibiotikagrupper i slutenvård, Blekinge län 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

5

6 Antibiotikagrupper i slutenvård, Dalarnas län 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

7

8 Antibiotikagrupper i slutenvård, Gotlands län 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

9

10 Antibiotikagrupper i slutenvård, Gävleborgs län 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

11

12 Antibiotikagrupper i slutenvård, Hallands län 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

13

14 Antibiotikagrupper i slutenvård, Jämtlands län 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

15

16 Antibiotikagrupper i slutenvård, Jönköpings län 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

17

18 Antibiotikagrupper i slutenvård, Kalmar län 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

19

20 Antibiotikagrupper i slutenvård, Kronobergs län 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

21

22 Antibiotikagrupper i slutenvård, Norrbottens län 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

23

24 Antibiotikagrupper i slutenvård, region Skåne 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

25

26 Antibiotikagrupper i slutenvård, Stockholms län 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

27

28 Antibiotikagrupper i slutenvård, Södermanlands län 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

29

30 Antibiotikagrupper i slutenvård, Uppsala län 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

31

32 Antibiotikagrupper i slutenvård, Värmlands län 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

33

34 Antibiotikagrupper i slutenvård, Västerbottens län 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

35

36 Antibiotikagrupper i slutenvård, Västernorrlands län 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

37

38 Antibiotikagrupper i slutenvård, Västmanlands län 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

39

40 Antibiotikagrupper i slutenvård, Västra Götaland 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

41

42 Antibiotikagrupper i slutenvård, Örebro län 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

43

44 Antibiotikagrupper i slutenvård, Östergötlands län 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328

45 Kommentarer till antibiotikagrupper i riket och länen 2001 – 2006 Ökningen som ses för isoxazolyl-pc beror sannolikt på ändringen i dosering av de orala beredningarna från två till tre gånger dagligen. Den relativt stora ökningen som ses i gruppen pc med enzymhämmare kan till största delen hänföras till piperacillin-tazobaktam. Denna kombination fick i september 2005 utökad indikation och är nu ett alternativ till karbapenemer och cefalosporiner mot svår pneumoni. Användningen av cefalosporiner och kinoloner ökar. Detta är inte önskvärt, eftersom dessa grupper driver resistensutvecklingen med bl.a. ESBL. Ökningen i gruppen ”pc med utvidgat spektrum” beror främst på ökad användning av pivmecillinam, vilket tyder på att rekommendationerna vid nedre, okomplicerad UVI hos kvinnor följs. Det föreligger stora variationer mellan länen vad gäller de största antibiotikagrupperna, d.v.s. olika typer av penicilliner, cefalosporiner samt kinoloner.


Ladda ner ppt "Sökning gjord 070328. Antibiotikagrupper i slutenvård, Sverige 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328."

Liknande presentationer


Google-annonser