Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sökning gjord 070328. Antibiotikagrupper i slutenvård, Sverige 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sökning gjord 070328. Antibiotikagrupper i slutenvård, Sverige 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328."— Presentationens avskrift:

1 Sökning gjord

2 Antibiotikagrupper i slutenvård, Sverige DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

3

4 Antibiotikagrupper i slutenvård, Blekinge län DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

5

6 Antibiotikagrupper i slutenvård, Dalarnas län DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

7

8 Antibiotikagrupper i slutenvård, Gotlands län DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

9

10 Antibiotikagrupper i slutenvård, Gävleborgs län DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

11

12 Antibiotikagrupper i slutenvård, Hallands län DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

13

14 Antibiotikagrupper i slutenvård, Jämtlands län DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

15

16 Antibiotikagrupper i slutenvård, Jönköpings län DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

17

18 Antibiotikagrupper i slutenvård, Kalmar län DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

19

20 Antibiotikagrupper i slutenvård, Kronobergs län DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

21

22 Antibiotikagrupper i slutenvård, Norrbottens län DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

23

24 Antibiotikagrupper i slutenvård, region Skåne DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

25

26 Antibiotikagrupper i slutenvård, Stockholms län DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

27

28 Antibiotikagrupper i slutenvård, Södermanlands län DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

29

30 Antibiotikagrupper i slutenvård, Uppsala län DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

31

32 Antibiotikagrupper i slutenvård, Värmlands län DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

33

34 Antibiotikagrupper i slutenvård, Västerbottens län DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

35

36 Antibiotikagrupper i slutenvård, Västernorrlands län DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

37

38 Antibiotikagrupper i slutenvård, Västmanlands län DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

39

40 Antibiotikagrupper i slutenvård, Västra Götaland DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

41

42 Antibiotikagrupper i slutenvård, Örebro län DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

43

44 Antibiotikagrupper i slutenvård, Östergötlands län DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord

45 Kommentarer till antibiotikagrupper i riket och länen 2001 – 2006 Ökningen som ses för isoxazolyl-pc beror sannolikt på ändringen i dosering av de orala beredningarna från två till tre gånger dagligen. Den relativt stora ökningen som ses i gruppen pc med enzymhämmare kan till största delen hänföras till piperacillin-tazobaktam. Denna kombination fick i september 2005 utökad indikation och är nu ett alternativ till karbapenemer och cefalosporiner mot svår pneumoni. Användningen av cefalosporiner och kinoloner ökar. Detta är inte önskvärt, eftersom dessa grupper driver resistensutvecklingen med bl.a. ESBL. Ökningen i gruppen ”pc med utvidgat spektrum” beror främst på ökad användning av pivmecillinam, vilket tyder på att rekommendationerna vid nedre, okomplicerad UVI hos kvinnor följs. Det föreligger stora variationer mellan länen vad gäller de största antibiotikagrupperna, d.v.s. olika typer av penicilliner, cefalosporiner samt kinoloner.


Ladda ner ppt "Sökning gjord 070328. Antibiotikagrupper i slutenvård, Sverige 2001-2006 DDD/1000 invånare och dag Källa: Apoteket AB, Xplain Sökning gjord 070328."

Liknande presentationer


Google-annonser