Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På säker grund för hållbar utveckling Hur bör vi vägleda användarna av våra underlag? Workshop Harmonisering 5-6 maj, 2015 Lisa Van Well.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På säker grund för hållbar utveckling Hur bör vi vägleda användarna av våra underlag? Workshop Harmonisering 5-6 maj, 2015 Lisa Van Well."— Presentationens avskrift:

1 På säker grund för hållbar utveckling Hur bör vi vägleda användarna av våra underlag? Workshop Harmonisering 5-6 maj, 2015 Lisa Van Well

2 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 2 Målet med vägledningen Att vi har tagit fram en enkel och övergripande vägledning för användarna av våra underlag… en vägledning som samtliga berörda myndigheter står bakom... och som tagits fram i samverkan med användarna

3 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 3 Varför en vägledning? Användarna vill veta: –Vilka typ underlag det finns för syftet och var man kan hitta dessa? –Hur kan man använda olika underlag? –Hur ska man välja och varför? –Kan man kombinera underlag, Hur bygger underlagen på varandra?

4 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 4 Workshop i Luleå 2015-04-16 Vad bör vägledningen visa… Visa förutsättningarna tydligt, t ex att de inte beaktar klimatförändringar eller vissa konsekvenserna Öppen tillgång, visnings- och nedladdningstjänster Harmoniserade produktbeskrivningar Användarvänliga kartor som är lätta att förstå (ortsnamn, vägar etc) Vilket årtal sannolikhets- och konsekvenskartan representerar

5 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 5 Workshop i Luleå 2015-04-16 Hur bör vägledningen visa… Tipsa om att man måste gå in mer i detalj Hur användas som beslutsunderlag för risker i framtiden Ta med slutanvändarna i arbetet med vägledningen Betona att materialet kommuniceras, ex medborgare Tipsa om hur man kan uppdatera den på kommunnivå

6 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 6 Processkarta Som visar … –Framtagningsmetodik –Syfte – likheter och skillnader

7 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 7 SGU: Aktsamhets- områden MSB: Översiktlig stabilitetskartor SGI: Skredrisk- karteringar SGU Geologiska förutsättningar (skredärr, lutning) Känslighet för jordskred SGI Skredrisk: Sannolikheten + konsekvenserna MSB Stabilitet i bebyggdeområden, stabiliteszoner (finkorniga jordar och grova jordar) Processkarta utkast, förenklad

8 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 8 Vem riktar sig vägledningen till? Kommuner Länsstyrelserna Andra myndigheter Departementen Planerare Strateger Tjänstemän (inte GIS personalen i första hand) Politiker Fastighetsägare Medborgare

9 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 9 Hur bör vägledningen ser ut? Problem-baserad Icke-tekniskt (hänvisar till tekniska vägledningar) Lätt att förstå Var finns mer detaljerade information Kort! (max 15-20 sidor) Olika format (broschyr, checklista, on-line produkt) Illustrationer, goda exempel, textrutor om hur man använder underlagen Möjligt att uppdatera

10 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 10 Gruppdiskussioner 1) Användarna Vilka användarna? Hur ska vi involvera dem i processen? 2) Innehållet Vad är viktigast att ha med i vägledningen? Hur tar vi fram det? 3) Utseendet Hur ser en bra (användbar) vägledning ut? Hur gör vi? 4) Disseminering Hur når vi ut? Kommunikationsplan


Ladda ner ppt "På säker grund för hållbar utveckling Hur bör vi vägleda användarna av våra underlag? Workshop Harmonisering 5-6 maj, 2015 Lisa Van Well."

Liknande presentationer


Google-annonser