Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP och fasta bruttoinvesteringar i OECD Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP och fasta bruttoinvesteringar i OECD Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden."— Presentationens avskrift:

1 BNP och fasta bruttoinvesteringar i OECD Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

2 Global varuhandel och industriproduktion Procentuell förändring, 3-månaders glidande medelvärde, säsongsrensade månadsvärden

3 Fasta bruttoinvesteringar i USA, euroområdet och Storbritannien Index 2006=100, säsongsrensade kvartalsvärden

4 Konsumentförtroende i USA, euroområdet och Storbritannien Index medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

5 Förtroendeindikatorer för tillverkningsindustrin i USA, euroområdet och Storbritannien Index medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

6 BNP och efterfrågan i USA Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

7 BNP och efterfrågan i euroområdet Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

8 Utlåning till icke-finansiella företag i euroområdet Årlig procentuell förändring, månadsvärden

9 Förändring av bankers kreditvillkor för utlåning till företag i euroområdet Nettotal, kvartalsvärden

10 Kreditefterfrågan Nettotal, kvartalsvärden

11 Konsumentpriser Årlig procentuell förändring, månadsvärden

12 Styrräntor Procent, dagsvärden

13 Bostadspriser i Kina Procentuell förändring, månadsvärden

14 Konfidensindikatorer i Brasilien Index medelvärde=100, månadsvärden


Ladda ner ppt "BNP och fasta bruttoinvesteringar i OECD Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden."

Liknande presentationer


Google-annonser