Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsrådet för: Barn och unga vuxna i utsatt situation Information om:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsrådet för: Barn och unga vuxna i utsatt situation Information om:"— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsrådet för: Barn och unga vuxna i utsatt situation Information om:

2

3

4 Närvårds- område Borås

5 Närvårdssamverkan www.narvardssamverkan-sodra-alvsborg.vgregion.se Utifrån ett patient – och medborgarfokus ska närvårdssamverkan skapa: Förutsättningar för hälsa och välbefinnande En sammanhängande vårdprocess Ett effektivt nyttjande av de gemensamma resurserna

6 Närvårdssamverkan Grupper som särskilt ska uppmärksammas: Barn och unga vuxna med utsatt situation Äldre multisjuka och multisviktande Personer med psykisk ohälsa Personer med funktionsnedsättning Personer med behov av vård i livets slutskede

7 Utvecklingsråd barn och unga i utsatt situation

8 Utvecklingsrådet Barn och unga vuxna i utsatt situation Är utsett av Styrgrupp närvård Ansvarar för beredning av frågor till Styrgrupp närvård Hanterar projekt som har anknytning till området Fokuserar på att säkerställa en sammanhållen vårdprocess Lärande ut till organisationerna Vara delregional styrgrupp för Västbus Representera Närvårdssamverkan Södra Älvsborg i regional styrgrupp för Västbus Representeras av en bred och djup kompetens inom området

9

10 En representant från Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, SÄS – Kay Eriksson, Vårdutvecklare BUP, Ordförande Två representanter från kommunernas socialtjänst – Kåre Öhrstig, Kommunen Socialtjänsten – Magnus Andersson, Kommunen Socialtjänsten Två representanter från kommunernas skola – Annika Sjöberg, Kommunen Skolan – Anneli Fischer, Kommunen Skolan Tre representanter från VG Primärvård två offentlig och en privat – Daniel Wallmyr, Närhälsan, offentlig primärvård – Maria Sjöblom Hyllstam, Närhälsan, offentlig primärvård – Privat ej klar En representant från Habilitering och hälsa – Kerstin Sjöbratt, Habiliteringen Folkhälsosamordnare – Robert Hagström, Follkhälsosamordnare En representant från Hälso och sjukvårdsnämndernas kansli (HSNK) – Lisbeth Menzas, HSNK En representant från Närvårdskansliet – Anna Jogeland, Närvårdskansliet Utvecklingsrådet består av

11 Fokusområde 2015 Förbättringsområdet är: Bättre samordnad vård och omsorg för barn och unga i utsatt situation Målen är: Öka antalet Samordnade individuella planer (SIP) Fungerade Västbusarbete per definition i samtliga närvårdsområden Ökat antal barn och unga vuxna med psykisk ohälsa som får vård på rätt nivå

12

13 SIP

14 Låt Barnet bli den viktigaste medlemmen i teamet.


Ladda ner ppt "Utvecklingsrådet för: Barn och unga vuxna i utsatt situation Information om:"

Liknande presentationer


Google-annonser