Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riktlinjer för överflyttning av sociala ärenden mellan stadsdelarna 2015-05-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riktlinjer för överflyttning av sociala ärenden mellan stadsdelarna 2015-05-27."— Presentationens avskrift:

1 Riktlinjer för överflyttning av sociala ärenden mellan stadsdelarna 2015-05-27

2 Tvister inom staden Tvister inom staden handläggs av juridiska avdelningen Tvister mellan stadsdelar handläggs primärt genom medlingskommissionen RUTIN: – Enhetschefsnivå i respektive SDN – Gemensam begäran om tvistlösning – Ostridiga omständigheter framgår av begäran. Utöver detta kan respektive SDN framföra sina argument – Avidentifierade handlingar Den som inte accepterar kommissionens beslut kan vända sig till 1:e stadsjurist för beslut.

3 Övergripande riktlinjer Professionell bedömning Reglerna får aldrig tillämpas så att ingen stadsdel tar ansvar för individen Arbetsbelastning är aldrig ett skäl till att överflytta ärenden, eller att fördröja mottagandet av ärenden Ärenden som lämnas över till en annan stadsdel ska så snart som möjligt tas emot i den mottagande stadsdelen och avslutas av den överlämnande stadsdelen

4 Detaljregler Personer med fast bostad - undantag från vistelseprincipen Tillfälliga vistelser - 1-årsregeln Ungdomar som flyttat hemifrån Personer utan bostad – 4-veckorsregeln/fördelning – 1-årsregeln

5 Ansvar för utredning av barn Om en anmälan om barn som far illa inkommer till en stadsdel och barnet har två vårdnadshavare i olika stadsdelar gäller följande:  Stadsdelsförvaltningen där barnet är folkbokfört ansvarar i första hand  Om inte detta fungerar bör SDF ha en dialog med varandra och komma överens om handläggningen  Om inte detta fungerar ska ärendet anmälas till me dling

6 Personer som flyttat till annan stadsdel – Fast adress – Pågående processer i domstol – Ambulerande tillvaro/oklara boendeförhållanden – LVU/LVM

7 Personer som flyttat in från annan stadsdel – Placering/LVU – Vård- och behandling – Övrigt bistånd

8 Övrigt LSS överflyttas som HR direkt Kommunalt kontrakt överflyttas vid övertagande Ingen skyldighet att ta över ärenden under pågående utredning Icke verkställda beslut - den SDN som fattat beslut är ansvarig tills annan tagit över


Ladda ner ppt "Riktlinjer för överflyttning av sociala ärenden mellan stadsdelarna 2015-05-27."

Liknande presentationer


Google-annonser