Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

K A R L MARX. Grundtanke: Att visa att kapitalismen är omöjlig. (Dvs. inte att den är orättvis eller ineffektiv!)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "K A R L MARX. Grundtanke: Att visa att kapitalismen är omöjlig. (Dvs. inte att den är orättvis eller ineffektiv!)"— Presentationens avskrift:

1 K A R L MARX

2 Grundtanke: Att visa att kapitalismen är omöjlig. (Dvs. inte att den är orättvis eller ineffektiv!)

3

4 Argumentstruktur: 1) Långsiktig ohållbarhet hos kapitalismen 2) Intensifiering av en anti-kapitalistisk klasskamp 3) Revolutionär förändringsfas 4) Övergång till socialism 5) Mot kommunismen som slutmål

5 (1) Den långsiktiga ohållbarheten hos kapitalismen Varför ohållbar? a) Produktionen ökar b) Ökad kommodifiering c) Koncentration av kapital d) a+b+c  Kapitalismens kriser

6 (2) Intensifiering av en anti-kapitalistisk klasskamp * (1) resulterar i en allt större arbetarklass vars intressen krockar med kapitalisternas * Arbetarklassen har en tilltagande kapacitet att utmana det kapitalistiska systemet

7 (3) En revolutionär förändringsfas Vid en punkt kommer arbetarklassens intressen, som står i konflikt med kapitalisternas, att väga över – resultatet blir en revolutionär förändringsfas där arbetarklassen får igenom sina krav.

8 (4) Övergång till socialism Socialism = ett samhällssystem där produktionsmedlen är kollektivt ägda och kontrollerade av jämlika demokratiska institutioner. Socialismen är, enligt Marx, den troligaste efterföljaren till kapitalismen

9 (4) Övergång till socialism (II) Varför ”troligaste”? 1) Ingen brist på nyttigheter 2) Styrningsstrukturer finns redan etablerade 3) Stark arbetarklass kan hävda sina ”intressen”

10 (5) Kommunismen som mål Ett samhälle präglat av solidaritet och jämlikhet, utan statsapparat och där nyttigheter fördelas efter behov. - Om detta säger Marx väldigt lite!!!

11 Problemen med Marx teori C1 – Kriserna inom den kapitalistiska ekonomin verkar kunna hanteras bättre än vad Marx trodde…

12 Problemen med Marx teori C1 – Kriserna inom den kapitalistiska ekonomin verkar kunna hanteras bättre än vad Marx trodde… C2 – Klasstrukturer tenderar att bli mer komplexa, inte mer och mer homogena!!!

13 Problemen med Marx teori C1 – Kriserna inom den kapitalistiska ekonomin verkar kunna hanteras bättre än vad Marx trodde… C2 – Klasstrukturer tenderar att bli mer komplexa, inte mer och mer homogena!!! C3 – Arbetarklassens kollektiva kapacitet verkar snarast minska…

14 Problemen med Marx teori C1 – Kriserna inom den kapitalistiska ekonomin verkar kunna hanteras bättre än vad Marx trodde… C2 – Klasstrukturer tenderar att bli mer komplexa, inte mer och mer homogena!!! C3 – Arbetarklassens kollektiva kapacitet verkar snarast minska… C4 – Revolutionära strategier leder sällan till hållbara demokratier…


Ladda ner ppt "K A R L MARX. Grundtanke: Att visa att kapitalismen är omöjlig. (Dvs. inte att den är orättvis eller ineffektiv!)"

Liknande presentationer


Google-annonser