Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1997 Ulrika Holm, kommunikationsdirektör,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1997 Ulrika Holm, kommunikationsdirektör,"— Presentationens avskrift:

1 1997 Ulrika Holm, kommunikationsdirektör, ulrika.holm@gotland.se

2 2003

3 2008

4 2013

5 Roller i webbutvecklingen Kommunikationsdirektör – övergripande ansvar, systemägare, prioriterar löpande satsningar. Webbsamordnare - daglig support med fokus på de avdelningsansvariga, administrerar rättigheter etc. Webbutvecklingsgrupp – avdelningsansvariga, ska fånga upp verksamheternas behov, ansvarar för riktlinjer följs. Sidansvariga – informationsägare, samordnas av avdelningsansvariga,.

6 Öppna standarder För 25 år sedan sa högsta chefen till mig: ”Vi köper IBM! Att köpa IBM är aldrig fel!” Detta var (givetvis) strax innan IBM rasade i marknadsandelar på servermarknaden gentemot kommuner och landsting.

7 Öppna standarder - forts För tre år sedan beslutade regionstyrelsen inom Region Gotland att regionen skulle gå över till en Microsoftplattform. Inom ett år efter beslutet hade skolan valt att köpa Macintosh på hela gymnasiet och iPad inom hela grundskolan. Samtidigt ökades andelen smartphones mycket snabbt i regionen. Hälften med operativet Android, hälften med IOS. Andelen Microsoftmobiler =0%

8 Öppna standarder - forts Likheter mellan de två händelserna: Chefer på hög nivå klev in och tog beslut om IT- inriktning Inriktning valdes som framstod som de facto- standard. Detta eftersom företagen som stod bakom under en lång period totalt dominerade marknaden Besluten kom strax före radikala förändringar på marknaden som radikalt minskade denna dominans.

9 Öppna standarder - forts Trots ovan nämnda händelser har Region Gotlands IT- plattform lyckats bibehålla en annan inriktning: Baseras på lösningar som är öppna för integration med andra delar av IT-arkitekturen Breda möjligheter till integration har prioriterats framför att välja en leverantör Leverantörsspecifika integrationer – av karaktären att lev A säger sig själv snabbt, enkelt och billigt kunna knyta ihop sitt system med ett från leverantör B genom att själv skapa integrationen - har konsekvent valts bort


Ladda ner ppt "1997 Ulrika Holm, kommunikationsdirektör,"

Liknande presentationer


Google-annonser