Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010-06-23 Hearing om vård och omsorg om äldre. Utvecklingsområden gällande omsorg om äldre ur ett MAS perspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010-06-23 Hearing om vård och omsorg om äldre. Utvecklingsområden gällande omsorg om äldre ur ett MAS perspektiv."— Presentationens avskrift:

1 2010-06-23 Hearing om vård och omsorg om äldre

2 Utvecklingsområden gällande omsorg om äldre ur ett MAS perspektiv

3 Alla äldre har rätt till individuellt anpassad vård. Detta ska genomföras med multidisciplinära och multiprofessionella team

4 Teamen bildas utifrån den äldres behov och kan vara sammansatta på olika sätt beroende på den äldres behov. När den äldre lämnar sjukhuset och ev. flyttar till särskilt boende övergår ansvaret till det team som finns där

5 Yrkesrollerna i teamen kan variera beroende av den äldres behov och bör tydligt presenteras

6 Vård och rehabiliteringsplan ska upprättas mellan den äldre och det team som tar över ansvaret efter utskrivning från slutenvården

7 Primärvården bör ha det samlade medicinska huvudansvaret och bör också vid behov ingå i teamet

8 Tillgång till geriatrisk kompetens ska vara ett prioriterat mål

9 Vad bör Socialstyrelsen göra

10 För att uppnå ovanstående punkter krävs utbildning och kompetensutveckling av personal. Både SoL och HSL personal är berörda av detta

11 Förstärkning behövs inom alla delar av vården och omsorgen om äldre

12 Samverkan kräver också en ekonomisk samverkan Resurserna måste samlas kring den enskilde med en gemensam budget

13 Tvärpolitiska lösningar som fungerar långsiktigt oavsett politisk majoritet är nödvändigt.

14 För Riksföreningen MASAR styrelseledamot Ulla Olsson


Ladda ner ppt "2010-06-23 Hearing om vård och omsorg om äldre. Utvecklingsområden gällande omsorg om äldre ur ett MAS perspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser