Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krondroppsnätet i Kronobergs län – Resultat av mätningar t o m september 2014 Cecilia Akselsson, Lunds universitet Gunilla Pihl Karlsson, IVL Per Erik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krondroppsnätet i Kronobergs län – Resultat av mätningar t o m september 2014 Cecilia Akselsson, Lunds universitet Gunilla Pihl Karlsson, IVL Per Erik."— Presentationens avskrift:

1 Krondroppsnätet i Kronobergs län – Resultat av mätningar t o m september 2014 Cecilia Akselsson, Lunds universitet Gunilla Pihl Karlsson, IVL Per Erik Karlsson, IVL

2 Lunds universitet / Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Upplägg  Vad är Krondroppsnätet?  Kronobergs läns Krondroppsytor  Nedfall – kartor och diagram  Markvattenkemi – kartor och diagram  Krondroppsnätet i de fördjupade utvärderingarna

3 Lunds universitet / Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Vad är Krondroppsnätet?  Nedfall med neder- börd till öppet fält  Nedfall som krondropp  Torrdeposition till sträng- provtagare under tak  Markvattenkemi, 50cm djup

4 Lunds universitet / Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Kronobergs läns Krondroppsytor

5 Lunds universitet / Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Kronobergs läns Krondroppsytor Lokal Domineran- de trädslag Öppet fält Kron- dropp Mark- vatten Attsjö (G 21) Tall XX Tagel (G 22)Gran XXX Angelstad (G 23)Gran XX Hjärtsjömåla (K 03)Tall XX

6 Lunds universitet / Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Nedfall Nederbörd/krondropp

7 Lunds universitet / Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Nedfall Svavelnedfall

8 Lunds universitet / Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Nedfall Svavelnedfall

9 Lunds universitet / Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Nedfall Svavelnedfall – trender i Sverige

10 Lunds universitet / Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Nedfall Kvävenedfall

11 Lunds universitet / Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Nedfall Kvävenedfall

12 Lunds universitet / Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Markvattenkemi Sulfatsvavel 

13 Lunds universitet / Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Markvattenkemi Nitratkväve

14 Lunds universitet / Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Markvattenkemi Nitratkväve

15 Lunds universitet / Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Markvattenkemi pH 

16 Lunds universitet / Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Markvattenkemi pH

17 Lunds universitet / Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Markvattenkemi ANC

18 Lunds universitet / Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Markvattenkemi ANC

19 Lunds universitet / Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Markvattenkemi Oorganiskt aluminium 

20 Lunds universitet / Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Markvattenkemi Oorganiskt aluminium

21 Lunds universitet / Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Krondroppsnätet i de fördjupade utvärderingarna Bara naturlig försurning Sammanfattning av texter om Krondroppsnätet i remissverion: -Vid sex mätplatser inom Krondroppsnätet med mätningar 1996-2013 har svavelnedfallet minskat med i genomsnitt 88 %, vilket stämmer med modelleringarna inom EMEP. -Under perioden 2000–2013 minskade svavelnedfallet i norra Sverige med 49 %, i sydöstra Sverige med 56 % och i sydvästra Sverige med 62 %. -Våtdepositionen av oorganiskt kväve har under perioden 1990–1999 inte minskat signifikant, men för perioden 2000-2013 finns en minskning med 25 % i norra, 30 % i sydöstra och 27 % i sydvästra Sverige. -En annan indikator på försurningstillståndet är kemin i markvatten. Analyserna inom Krondropps- nätet indikerar sura förhållanden, särskilt i sydvästra Sverige. Nya analyser av tidsserier för perioden 1996-2013 tyder dock på att det skett en signifikant återhämtning på många platser i landet.

22 Lunds universitet / Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap Krondroppsnätet i de fördjupade utvärderingarna Ingen övergödning Sammanfattning av texter om Krondroppsnätet i remissverion: Förekomsten av nitratkväve ger en indikation på om marken läcker kväve. Data från Krondroppsnätet visar på mycket låga nitratkvävehalter på merparten av skogsytorna i Sverige, men i sydvästra Sverige, framför allt Skåne och Halland, är kraftigt förhöjda nitratkvävehalter vanligt före- kommande. Detta visar tydligt att nära nog allt kväve tas upp i skogsmark i större delen av Sverige, men att så inte är fallet i den sydvästligaste delen, som är den del som tagit och tar emot mest kvävenedfall och där den pågående ackumuleringen av kväve i marken är som störst. Resultaten indikerar att nitratkväve kan läcka ut till grund- och ytvatten i denna del.


Ladda ner ppt "Krondroppsnätet i Kronobergs län – Resultat av mätningar t o m september 2014 Cecilia Akselsson, Lunds universitet Gunilla Pihl Karlsson, IVL Per Erik."

Liknande presentationer


Google-annonser