Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 2 Smart TillväxtHållbar TillväxtTillväxt för alla Innovation « Innovationsunionen » Koldioxidsnål ekonomi « Ett resurseffektiv Europa » Nya jobb «

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 2 Smart TillväxtHållbar TillväxtTillväxt för alla Innovation « Innovationsunionen » Koldioxidsnål ekonomi « Ett resurseffektiv Europa » Nya jobb «"— Presentationens avskrift:

1 1

2 2 Smart TillväxtHållbar TillväxtTillväxt för alla Innovation « Innovationsunionen » Koldioxidsnål ekonomi « Ett resurseffektiv Europa » Nya jobb « En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen » Utbildning « Unga på väg » Konkurrenskraftigt näringsliv « En integrerad industripolitik för en globaliserad värld » Fattigdomsminskning « Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning » Ett digitalt samhälle « En digital agenda för Europa » Europa 2020

3 3 EU 2020 Nationell Strategi Innovationsstrategin …för regional tillväxt & attraktionskraft Regional strategi Dalastrategin Strukturfondsprogram Länstransportplan Landsbygdsprogram Klimat & energistrategi M.fl. regionala och delregionala planer och program Lokal strategi Kommunala översiktsplaner Dalastrategin i sitt sammanhang Fysiskt perspektiv

4 4 Dalastrategin - redskap för länets tillväxtarbete  Bas för prioritering/finansiering/aktiviteter i ett regionalt sammanhang.  För Region Dalarna självt är Dalastrategin det främsta styrdokument för organisationens verksamhet.  Politikens instrument - att leda, samordna och effektivisera det regionala tillväxtarbetet.  Dalarnas utgångspunkter inom det regionala strukturfondsarbetet.  Underlag för dialog mellan nationell – regional - lokal nivå om prioriteringar inom länets tillväxtarbete.

5 5

6 6

7 Vägval för förverkligande av målen Livskvalité och attraktionskraft Tillgänglighet och infrastruktur Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud Innovativa miljöer och entreprenörskap 7 Betydelsen av att möta den demografiska framtidsbilden och den allt mer kunskapsbaserade ekonomin. Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Betydelsen av att leva och verka i ett vardagligt utbyte med en allt större omvärld. Betonar det goda livet och platsens betydelse.

8 Vägval: Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud Fokusera på höjd utbildningsnivå och livslångt lärande. Stärka samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare. Öka deltagandet i arbetslivet. Bredda och fördjupa arbetet med kompetensförsörjning i områden där behov av stor nyrekrytering kan förutses. Uppmärksamma betydelsen av attraktiva arbetsplatser. 8 Betydelsen av att möta den demografiska framtidsbilden och den allt mer kunskapsbaserade ekonomin.

9 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Utveckla kluster och öppna kunskapsmiljöer Stärk befintliga tillväxtområden och utveckla nya Vidareutveckla tillväxtinsatser för nya och växande företag Stärk forskning och utveckling kopplad till Dalarnas styrkeområden Stimulera nyföretagande och ett långsiktigt entreprenörskap 9 Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga.

10 Vägval: Tillgänglighet och infrastruktur Öka människors rörlighet med kollektivtrafiken som bas. Stödja utvecklingen mot förnybara drivmedel, energieffektiva fordon och ändrade vägvanor. Möta näringslivets behov av ökad transportkapacitet. Skapa förutsättningar för effektiv datakommunikation och främja användningen av tjänster inom informations- och kommunikationsteknik. 10 Betydelsen av att leva och verka i ett vardagligt utbyte med en allt större omvärld.

11 Vägval: Livskvalitet och attraktionskraft Förstärk folkhälsoperspektivet för tillväxtarbetet. Skapa utrymme för delaktighet och inflytande samt stimulera utvecklingsinitiativ. Ta till vara mångfald som tillväxtfaktor. Ta vara på kulturen som utvecklingsresurs. Vårda och utveckla natur- och kulturmiljöerna. Utveckla en god och väl fungerande service i hela länet. Öka bostadsbyggandet. 11 Betonar det goda livet och platsens betydelse.

12


Ladda ner ppt "1. 2 Smart TillväxtHållbar TillväxtTillväxt för alla Innovation « Innovationsunionen » Koldioxidsnål ekonomi « Ett resurseffektiv Europa » Nya jobb «"

Liknande presentationer


Google-annonser