Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation vid seminariet 2005-04-13 Staffan Ruuth Staffan Engelbrektson Roger Eliasson Avantra AB Vinnande Upphandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation vid seminariet 2005-04-13 Staffan Ruuth Staffan Engelbrektson Roger Eliasson Avantra AB Vinnande Upphandling."— Presentationens avskrift:

1 Presentation vid seminariet 2005-04-13 Staffan Ruuth Staffan Engelbrektson Roger Eliasson Avantra AB Vinnande Upphandling

2 Presentation Avantra den jordn ä ra utmanaren som arbetar med delaktig- het,fram å tanda och en vilja av st å l Marknadsledare på UPPHANDLING och AVTAL

3 Avantras Affärsidé Avantra ska vara ledande europeisk leverantör av högklassiga lösningar inom inköpsområdet och tillhandahålla kvalificerade IT-konsulttjänster.

4 Avantras utveckling 2 anställda 1997, sysselsätter mer än 25 personer idag Stora svenska företag och myndigheter som kunder Efterfrågan som tilltar Ett stabilt företag med många vinstgivande år. Satsar hårt på delaktighet med medarbetare och leverantörer för kundens bästa. Storleverantör på Tullverket, Ericsson, Landsting Marknadsledare IT-stöd för upphandling och avtal –Landsting –Kommuner –Entreprenadföretag –Statliga myndigheter –Basindustri 2 anställda 1997, sysselsätter mer än 25 personer idag Stora svenska företag och myndigheter som kunder Efterfrågan som tilltar Ett stabilt företag med många vinstgivande år. Satsar hårt på delaktighet med medarbetare och leverantörer för kundens bästa. Storleverantör på Tullverket, Ericsson, Landsting Marknadsledare IT-stöd för upphandling och avtal –Landsting –Kommuner –Entreprenadföretag –Statliga myndigheter –Basindustri Storleverantör på RFV 2000. Storleverantör på FMV 2002 i hård konkurrens med 147 andra IT-leverantörer. Nytt produktionsstyrningssystem för SSAB 2004. STAKO leverantör 2004 i hård konkurrens med hela IT-Sverige Omsättning 23 Msek 2004 80% ökning Storleverantör på RFV 2000. Storleverantör på FMV 2002 i hård konkurrens med 147 andra IT-leverantörer. Nytt produktionsstyrningssystem för SSAB 2004. STAKO leverantör 2004 i hård konkurrens med hela IT-Sverige Omsättning 23 Msek 2004 80% ökning

5 Ett verktyg för den handlingskraftiga upphandlaren Resultatet av 45 manårs utvecklingsarbete

6 Några nya kunder Avantra Upphandling Kappa Kraftliner Botniabanan Vattenfall LKAB Folksam Skogsstyrelsen

7 Sveriges ledande Upphandlingssystem körs idag av

8 Upphandling och avtal

9 Ett heltäckande IT-stöd som omfattar Varu-, tjänste- och entreprenadupphandlingar Planering och uppföljning Upphandlingsregister Avtalsregister Leverantörsregister Artikeldatabas Publiceringsfunktioner inkl Varukatalog Rapportgenerering Utvärderingsfunktioner Integration mot verksamhetssystem Stöd för centraliserad och/eller decentraliserad upphandlingsorganisation ÖvergripandeÖvergripande

10 På olika kontor kommer man åt avtalen via Ert intranät. På olika kontor kommer man åt avtalen via Ert intranät. När avtalet har tidplanerats markeras avtalet för publicering på intranätet. Sköts av avtalsansvariga. När avtalet har tidplanerats markeras avtalet för publicering på intranätet. Sköts av avtalsansvariga. Upphandling ger avtal Tidsvinster vid ajourhållning Omedelbar spridning Ökad avtalstrohet Lägre inköpskostnader Tidsvinster vid ajourhållning Omedelbar spridning Ökad avtalstrohet Lägre inköpskostnader

11 Översikt

12 Det ledande upphandlingssystemet kännetecknas av: Användarvänlighet & Flexibilitet Säkerhet Driftsäkerhet Yttre och inre säkerhet Väl integrerat med Microsoft Office Bra kommunikation med anbudsgivare och avropare Publicering av förfrågningsunderlag och avtal Särskild funktion för informationsutbyte Utomordentligt verktyg för planering och uppföljning Grafiska översikter Påminnelser via mail Flera alternativa utvärderingsfunktioner Flexibel och kraftfull utvärdering integrerad med Excel Enkelt att använda och Snabbt i skarp drift. Specifika egenskaper

13 Varför Avantra Upphandling ? Spar tid Upprätthåller ordning och säkerhet Underlättar att följa inköpspolicy Planera och följa upp verksamheten Enkel informationsspridning, ex vis via Intranät och extern webb Kunskaps- och materialåtervinning Leder till bättre affärer KundnyttaKundnytta

14 Systemet är baserat på modern och driftstabil teknik en klient- serverlösning för arbete i nätverk information åtkomlig via webbklienter är byggt på modern 3-skikts arkitektur. baserad på en stabil databas, SQL server Fungerar i 2000 och Windows XP miljö Utvecklingsbart Stor Integrationsförmåga Kontinuerlig utveckling i nära samarbete med användarna Teknisk uppbyggnad

15 Tjänster och support Supportplattform telefonsupport Webbsupport ”Avantra On Line” användarförening kontinuerlig utveckling Övriga tjänster ”Snabbstart” med minimal insats från kunden projektledning vid införande utbildning anpassningar och kundunik utveckling integrationer Utredningar, förstudier mm (BIP) Tjänster och support

16 Nyheter 2005 - Version 4.0 Mobila dokument Webbifierat leverantörsregister Nytt behörighetssystem Elektroniska anbud Dynamisk handbok Beställningsfunktioner på gång Ytterligare förbättrad planeringsfunktion. Tvåstegsmallar Kopiera hel dokumentmapp till filsystemet Personliga vyer Utökad e-post-funktion Snyggare och bättre utskrifter Fler möjligheter i mängdutvärdering Enklare prislistehantering Nyheter 2005 Utökad funktionalitet i: Mängdutvärderings modulen och i Avtalskatalogen samt funktioner för Prislisteversioner i avtalshanteringen NYA MODULER 2005 NYA MODULER 2005 NY FUNKTIONALITET 2005 NY FUNKTIONALITET 2005

17 Kontakta oss Låter detta intressant? Kontakta någon av våra rådgivare för mer information eller demonstration Staffan Ruuth 0920-228814 / 070-6628814 staffan.ruuth@avantra.se staffan.ruuth@avantra.se Roger Eliasson 0920-228832 / 070-6628832 roger.eliasson@avantra.se roger.eliasson@avantra.se Staffan Engelbrektson 08-23 88 10 / 070-662 55 86 jenny.eriksson@avantra.se jenny.eriksson@avantra.se Karin Jansson 0920-228887 / 070-5228894 jenny.eriksson@avantra.se jenny.eriksson@avantra.se www.avantra.se


Ladda ner ppt "Presentation vid seminariet 2005-04-13 Staffan Ruuth Staffan Engelbrektson Roger Eliasson Avantra AB Vinnande Upphandling."

Liknande presentationer


Google-annonser