Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Val till högre årskurs på webben !. Framtid  Ett avslut med glädje….

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Val till högre årskurs på webben !. Framtid  Ett avslut med glädje…."— Presentationens avskrift:

1 Val till högre årskurs på webben !

2 Framtid  Ett avslut med glädje….

3 Hur går valet till ?  Webbvalet öppet 11 – 25januari  Webbsidan: http://www.utb.umea.se.studieval-midgard  Personliga användar-ID och lösen delas ut till varje elev  Elevhandledare tar kontakt med ledig/sjuk elev

4 När du kommit in på webbsidan  Läs noga igenom INFORMATIONSRUTAN först!  Kvittens; visar vilka val du gjort  Röd skrift = FELVAL  Övrig information: ange om du behöver läsa extra kurs  Spara och och skriv ut: så du vet vad du valt!  Skicka: Svara Ja

5 På skolans hemsida finns:  Skolverkets kursplaner  Lokala kursplaner  Lista på Individuella val  Poängplaner  Karaktärsämneskurser Presentation ges av lärarna i resp. arbetslag  Bildspelet

6 Grundläggande behörighet efter 2010 nuvarande årskurs 1  Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och fått lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng inklusive lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna svenska, engelska och matematik  Elever med reducerat program uppfyller inte grundläggande behörighet

7 Grundläggande behörighet nuvarande årskurs 2  Slutbetyg från ett nationellt program eller specialutformat program och har lägst betyget Godkänd på kurser som motsvarar 90 procent av vad som krävs för ett fullständigt program

8 Meritkurser  En sökande kan få max 2,5 meritpoäng.  Lägst betyget Godkänt krävs.  Kurser som är behörighetsgivande för en viss utbildning kan inte ge meritpoäng

9 Meritkurser i moderna språk  Steg 3 i ett språk ger 0,5 meritpoäng och steg 4 ger ytterligare 0,5 meritpoäng  Steg 5 ger ytterligare 0,5 meritpoäng  Ytterligare ett nytt språk,steg2, ger 0,5 meritpoäng

10 Meritkurser i engelska  Engelska B ger 0,5 meritpoäng och Engelska C ger 0,5 meritpoäng

11 Meritkurser i matematik  En kurs på nivån över den behörighetsgivande kursen ger 0,5 poäng.  En kurs två nivåer över den behörighetsgivande ger ytterligare 0,5 poäng meritpoäng  Om matematik inte är ett krav för särskild behörighet ger kurs B och C vardera 0,5 poäng. Max 1,0 poäng

12 Meritkurser som avser områdeskurser  Med områdeskurser menas fördjupning eller specialisering i gymnasiekurser som är relevanta, men ej behörighetsgivande, för den sökta utbildningen.  En områdeskurs som omfattar 100 gymnasiepoäng ger 0,5 meritpoäng  En kurs på 50 gymnasiepoäng ger 0,25 meritpoäng.  Områdeskurser ger max 1,0 meritpoäng.

13 Meritvärdering av betyg årskurs 1  Jämförelsetalet räknas fram och därefter adderas meritpoäng  Kurser inom ramen för utökat program räknas bara med i jämförelsetalet om de är behörighetsgivande  Betyg i idrott och hälsa räknas som övriga betyg  Det maximala meritvärdet blir 20,00 (jft) + 2,5 (meritpoäng) = 22,5

14 Meritvärdering av betyg årskurs 2  Jämförelsetalet räknas fram och divideras med programsumman  Kurser inom ramen för utökat program räknas med om de finns med på slutbetyget  Betyg i idrott och hälsa räknas med om det ingår i den särskilda behörigheten och/eller höjer meritvärdet

15 Tillträde till högskolan?  Nya bestämmelser kommer att visas på Högskoleverkets hemsida (www.hsv.se) så snart det finns ytterligare informationwww.hsv.se)

16 Nytt program?  Söka på nytt till gymnasieskolan – annat program ? senast 1 februari 2008  Gymnasieansökan + grundskolebetyget  Boka samtal 11 – 30 januari hos din studie- och yrkesvägledare

17 Var får jag veta mer om utbildning och arbete?  www.syoguiden.com www.syoguiden.com  www.studera.nu www.studera.nu  www.amv.se www.amv.se  www.vhs.se www.vhs.se  www.csn.se www.csn.se


Ladda ner ppt "Val till högre årskurs på webben !. Framtid  Ett avslut med glädje…."

Liknande presentationer


Google-annonser