Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

YDRE KOMMUN Regionalt råd – Hooks Herrgård 2012-01-19--20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "YDRE KOMMUN Regionalt råd – Hooks Herrgård 2012-01-19--20."— Presentationens avskrift:

1

2 YDRE KOMMUN

3 Regionalt råd – Hooks Herrgård 2012-01-19--20

4 ”Greta” och Gretas syster/bror/familj/bekanta m fl = alla

5

6 HÄNDELSEGRUPP Vakthavande RCB RäddSam F (på mandat från länets kommuner) TIB Länsstyrelsen TIB Region Jönköpings län VB Polisen VB Försvarsmakten (MRS) SOS alarm AB (platschefen) Förkortningar RCB: Räddningschef i beredskap. RäddSam F: Samarbetsorgan för länets och Ydre kommuns räddningstjänster samt SOS Alarm för såväl operativa räddningsinsatser som förebyggande arbete. TIB: Tjänsteman i beredskap. VB:Vakthavande befäl.

7 Vakthavande - ”runda bordet” TiB Länsstyrelsen (Dokumentation/Info) VB Polisområdet TiB Regionen Jönköpings län (SMHI) VB MRS (TiB Trafikverket) SOS Alarm AB, platschefen Expert RCB, Räddningschef i Beredskap för F län

8 Analysunderlag 1 vindbyar med stormstyrka 2013-10-28 2013-10-28, kl 09:00 Om analysunderlaget I F-samverkan som är forumet för samverkande myndigheter i Jönköpings län har det bildats en analysgrupp. Arbetets fokus ligger på att ge underlag för myndigheternas gemensamma planering. Meteorologens kommentar Officiellt hemsidan 08:00 Ikväll rör sig ett djupt lågtryck på 967 hPa in mot bohuskusten. Lågtrycket rör sig sedan på en nordostlig bana bort mot Finland och söder om lågtryckscentrum, över främst Götaland, kommer det bli mycket blåsigt med sydvästliga mycket hårda vindbyar eller stormbyar. På västkusten, främst i Halland och upp mot Göteborgsområdet, är det risk för orkanstyrka i vindbyarna, 33 m/s några fåtal timmar under kvällen. Jönköpings län (hela) Klass 2 varning utfärdad för hela länet Under måndag eftermiddag ökar den sydliga vinden. Från tidiga kvällen sydvästlig vind med vindbyar av stormstyrka 25-29 m/s. Vinden vrider under kvällen till väst med fortsatta stormbyar. Först kring midnatt väntas vinden avta.

9 Tillägg från samtal med meteorolog 09:40 Årtiondets storm. Man funderar på att höja Jönköpings län till nivå 3! Kulmen runt 21:00, börjar blåsa ordentligt i västra delarna 18:00 och har kommit ner under varningsnivå vid midnatt. Omvärldsanalys Mycket fokus på stormen massmedialt. Flera län har gått ut med myndighetsinformation och rekommendationer. Trafikverket är proaktiva och planerar/informerar. Analys Jämförelse med Per och Gudrun Enligt SMHI Inte Gudrun, men i nivå med Per för Jönköpings län. Läget i skog och mark Blöt på ytan, torrt under och ingen tjäle……

10 Möjliga problem Träd över vägar och järnvägar Träd över elledningar Stormskador fastigheter och byggtält/kranarmar Lösa föremål byggnader/trafikskyltar mm Tak som är på väg att ge sig/tak som har gett sig Evakuering av tåg/buss Losstagning Soteldar Strömavbrott Telebortfall/larmningsfrågan Speciella risker: Vindkraftverk under uppförande 2000 personer i Stadsparken under träden vid kulmen kl 19 (J-Södra – Landskrona ) Åtgärder Förberedelser för samverkansledning på JILL görs. Informationssamordning mellan F-sam- verkans aktörer. Info/dialog med kommunerna. 2013-10-28 Fredric Jonsson

11

12 Regional inriktnings- och samordningsfunktion Vakthavandefunktionerna hos Länsstyrelsen, Region Jönköpings län, Räddningschef i beredskap och Polismyndigheten samt SOS Alarm kan ta initiativet till att starta den regionala inriktnings och samordningsfunktionen. Situationens krav avgör vilken vakthavandefunktion som har samverkansinitiativet. Initiativtagaren svarar för start av den regionala inriktnings och samordnings- funktionen. Samverkan kan ske genom telefonmöten eller genom att berörda samlas. Larm till vakthavandefunktionerna sker via SOS Alarm. Uppgiften är att samverka vid samhällsstörning och olyckor. Detta kan ske genom: Samlad lägesbild Resursfördelning Informationssamordning Vidarespridning av information till kommuner och andra berörda aktörer sker om möjligt genom WIS (= skyddat webbaserat informationssystem). Under startfasen ligger tyngdpunkten på operativa samverkansfrågor för att senare förskjutas mot strategisk och normativ samverkan.

13 F-samverkans inriktnings- och samordningsfunktion

14 Organisation Regional inriktnings och samordningsfunktion etableras med de stödfunktioner som behövs för att hantera händelsen. Ledningen kan efter behov knyta till sig erforderlig kompetens. Stödfunktionerna leds av en stabschef som utses av den regionala inriktnings och samordningsfunktionen. Utsedda och utbildade stabschefer ska finnas i respektive myndighet (Länsstyrelsen, Region Jönköpings län, RäddSam F och Polismyndigheten) för att verka i inriktnings och samordnings- funktionen.

15 Exempel på Regional inriktnings och samordningsfunktion - ”runda bordet” Ordförande Landshövdingen/Länsrådet Dokumentation/Info Polisområdeschefen Regionens Planeringsdirektör Smittskyddsläkaren Norra regionens kommuner Höglandsregionens kommuner Södra regionens kommuner F-samverkan Expert krisledning F-samverkan föredragande/sammankallande

16 Exempel på Samverkansledning pandemi Jönköping län, 2009 Myndigheter Försvars- makten SOS Alarm Polisen Kommunal ledning Länsstyrelsen Info-grupp Regional sjukvårdsledning Smittskydd Analys- o und- grupp Beredskaps- &- och säkerhets- samordnare + MAS:ar Läge/GIS grupp Samhällsviktig verksamhet RSA Förvaltningar Norra regionens kn:er Kommun/krisledning Länsstyrelsen, ordförande Landshövdingen/Länsrådet Polisområde Jönköping Polisområdeschef Höglandets kommuner Kommun/krisledning Södra regionens kn:er Kommun/krisledning Adjungerad aktör Region Jönköpings län Planeringsdirektör Region Jönköpings län Smittskyddsläkaren Repr F-samverkan Föredragande Styrgrupp Repr F-samverkan Krishantering/ledning Adjungerad aktör Gemensam lägesbild

17 Lokal inriktnings- och samordningsfunktion Initiativ till och start av lokal inriktnings och samordningsfunktion sker genom berörd kommun- eller förvaltningsledning. - Räddningscentraler - Kommunledningsplatser

18 Inriktnings- och samordningsfunktionen Allmänt Grunden ska vara att se till allmänhetens bästa. Representant för aktör har rättighet och skyldighet att uppmärksamma behov av samverkan och framföra avvikande mening samt att komma med konstruktiva förslag. Inriktnings och samordningsfunktionen ska analysera behov och anpassa åtgärder efter situationen, samt identifiera och beakta avgränsningar mot lokal nivå. Den analysmetod som används kallas helhetsmetoden och sker i fyra steg som ger aktörerna bättre möjlighet att tillsammans med andra planera och använda de resurser som finns, utifrån de värden i samhället som måste skyddas.

19 Helhetssyn - Samordning Internt skydd Skydd mot olyckor IT säkerhet Extraordinär händelse i kommunen Halkolyckor Överfall Inbrott Dataintrång Kemikalieolycka Brand Försurning Radon Klimatförändringar Buller Snöoväder Översvämning Smitta Sabotage Skred Stormar

20 Helhetsmetodens fyra steg är: 1. Tolka skeendet. 2. Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov. 3. Analysera den gemensamma hanteringen. 4. Utöva inflytande. Varje steg har ett antal frågor som underlättar analysen i en given situation. Alla aktörer som är med och hanterar samhällsstörningar måste bedöma behov och prioritera sina resurser.

21 Larm vägar för väderhändelse SOS ALARM Trafikverket SR Polismyndigheten VB Regionens TIB Länsstyrelsen TiB BIB x3 IL x 8 Kommunernas Räddningstjänster (RCB) SMHI Kn x 13

22 Vid händelse/behov: Samv. aktörer Elbolag Telebolag Trafikverket SMHI LRF Frivillig org. Länsstyrelse Region Försvarsmakten SOS Alarm Kommuner Polisområdet Händelsegrupp TiB Länsstyrelse TiB Region RCB VB Polis SOS Alarm VB MRS

23 Lokaler Regionala inriktnings- och samordningsfunktionen samlas i JILL (Jönköpings integrerade larm och ledning), som är förberedda lokaler hos SOS Alarm. Regionala inriktnings- och samordningsfunktionen kan, beroende på händelsen, samlas i alternativ lokal hos någon av samverkans- aktörerna.

24 Exempel på gemensamma resurser

25 Myndighetsgemensamt ledningsfordon 2 49 3080

26 Jönköpings Integrerade Larm och Ledning - JILL SOS central Räddningscentral, SOL Ledningsplats för RCB Plats för Samverkan med Polisen, Länsstyrelsen och försvarsmakten Regionens krisledning Stabsläkare F- Samverkan Jönköpings kommuns krisledning

27 Jönköpings Integrerade Larm och Ledning JILL - F samverkan Samordning på regional nivå i myndighetsgemensamma frågor Polisen Regionen Länsstyrelsen RäddSam F genom RCB SOS Alarm m fl Utser händelsegrupper vid olika händelser Libanon Tsunami Fågelinfluensa Gudrun m fl Sammansätts utifrån behovet i samhället Gemensam lägesbild Nära samverkan med centrala myndigheter och kommuner

28


Ladda ner ppt "YDRE KOMMUN Regionalt råd – Hooks Herrgård 2012-01-19--20."

Liknande presentationer


Google-annonser