Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsförmedling III. Välkomna Upprop Fastighetsförmedling III Kursutvärdering Kursens uppläggning Schema Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsförmedling III. Välkomna Upprop Fastighetsförmedling III Kursutvärdering Kursens uppläggning Schema Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsförmedling III

2 Välkomna Upprop Fastighetsförmedling III Kursutvärdering Kursens uppläggning Schema Introduktion

3 Fastighetsmäklarens uppgift är att få till en överenskommelse mellan köpare och säljare.

4 Förtroende Kunnig Seriös Ärlig

5 Kunskap!!! Ju mer du kan och vet desto bättre blir dina förutsättningar att göra ett bra jobb.

6 Bostadsrättslagen Penningtvättslagen Skattelagstiftningen Fastighetsrätten Familjerätt Plan & bygglagen Miljölagarna Köplagstiftningen

7 Projektuppgift

8 Programöversikt Baskurserna i programmet ges på helfart fördelade över två läsår. Schemat nedan är preliminärt och kan förändras från år till år. År 1 Höstterminen: Fastighetsförmedling I, 7,5 hp Husbyggnadsteknik för fastighetsmäklare, 7,5 hp Juridisk översiktskurs, 15 hp Vårterminen: Fastighetsförmedling II, 7,5 hp Fastighetsvärdering, 7,5 hp Externredovisning, 7,5 hp Ekonomistyrning 7,5 hp År 2 Höstterminen: Beskattningsrätt för fastighetsmäklare, 15 hp Fastighetsrätt för fastighetsmäklare, 15 hp Vårterminen: Fastighetsförmedling III, 15 hp Fördjupningskurs i fastighetsmäkleri, 7,5 hp Examensarbete i fastighetsmäkleri, 7,5 hp Examensarbete/självständigt arbete

9 Innehåll Kursen innehåller fördjupande kunskaper om mäklaruppdraget, objektbeskrivning och boendekostnadskalkyl samt fastighetsbranschens utveckling både nationellt och internationellt. I kursen behandlas bostadsfinansiering samt hur kapitalmarknaden och kreditmarknaden fungerar. I kursen ingår också kommunikation samt beteendevetenskap och krishantering för fastighetsmäklare. Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs skall studenten kunna: - redogöra för mäklaruppdragets omfattning och innehåll såsom kontraktskrivning, klientmedel, slutuppgörelse, reklamationer och skadestånd, - översiktligt beskriva hur bygg- och fastighetsbranschen har utvecklats nationellt och internationellt, - översiktligt beskriva fastighetsförmedling i ett internationellt perspektiv, - översiktligt beskriva hur bostadsfinansiering, kapitalmarknad och kreditmarknaden fungerar, - översiktligt redogöra för bostadsrättsföreningars ekonomi, - översiktligt redogöra för beteendevetenskap och krishantering.

10 Förkunskapskrav Univ: För tillträde till kursen krävs kurserna Fastighetsförmedling II, 7,5 hp (5BY014), Husbyggnadsteknik för fastighetsmäklare 7,5 hp (5BY022), Fastighetsvärdering, 7,5 hp (5BY016), Företagsekonomi - Fastighetsmäklarutbildningen, 15 hp (2FE093), Beskattningsrätt för fastighetsmäklare, 15 hp (2RV000), Fastighetsrätt för fastighetsmäklare, 15 hp (5RV001) eller motsvarande kunskaper. Undervisningens upplägg Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med grupp- och projektarbeten. Examination Kunskapsredovisningen sker dels genom ett skriftligt prov vid kursens slut, dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.


Ladda ner ppt "Fastighetsförmedling III. Välkomna Upprop Fastighetsförmedling III Kursutvärdering Kursens uppläggning Schema Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser