Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Miljörevision på KTH 27-29 april 2015 På UF 28 april kl 14.45-16.00.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Miljörevision på KTH 27-29 april 2015 På UF 28 april kl 14.45-16.00."— Presentationens avskrift:

1 KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Miljörevision på KTH 27-29 april 2015 På UF 28 april kl 14.45-16.00

2 Bra att veta inför revisionen… Att KTH har en nyligen beslutad Hållbarhetspolicy samt huvuddragen i denna samt var man kan hitta den.Hållbarhetspolicy Vilka som är KTH:s miljömål. Och var man hittar dem på nätet. UF:s detaljerade miljömål (2014). 2 st, införa källsortering i samtliga av UF:s pentryn och att mäta energiförbrukningen i våra datorer. Inget av målen är uppnått. De ansvariga för miljömål och rutiner skall känna till innehållet. Ansvarig för miljöledningssystemet på UF är Förvaltningschefen. (Avdelningschefer måste informera Förvaltningschefen alternativt Miljöombud om brister och annan status från sin verksamhet. Så att åtgärder kan vidtas för att upprätthålla de delar av miljöledningssystemet som gäller för Universitetsförvaltningen.)

3 Vem som är UF:s miljöombud. Denne samordnar, rapporterar och kommunicerar inom UF. UF har en miljösida här https://intra.kth.se/kth-informerar/miljo-hallbar- utveckling/miljoarbete-kth-skolor/universitetsforvaltn https://intra.kth.se/kth-informerar/miljo-hallbar- utveckling/miljoarbete-kth-skolor/universitetsforvaltn Centralt finns Miljögruppen med en Miljöchef. Det finns ett avvikelsehanteringssystem där man kan rapportera avvikelser från miljöledningssystemet.

4 Miljörutiner på UF 1.Detaljerade miljömål och handlingsplaner 2.Kommunikation 3.Lagar och andra krav 4.Utbildning och kompetens 5.Resurser, roller, miljöorganisation 6.Dokumentation 7.Ledningens genomgång 8.Beredskap vid nödlägen 9.Upphandling och inköp 10.Avfallshantering 11.Rutin för energibesiktning 12.Brandskyddsrutin 13.Rutin för inventering av städkemikalier

5 UF:s Miljömål 2014 1.Införa källsortering i UF:s samtliga pentryn 2.Beräkna energiförbrukningen för våra datorer

6 UF: Flygresor2014 2014 gjordes 630 flygresor kortare än 50 mil av UF:s personal. 55 resor var kortare än 25 mil. Göteborg är den 5:e vanligaste destinationen av samtliga destinationer. Totalt 3100 flygresor

7 KTH-huset

8

9

10 Intern miljörevision – avvikelser att korrigera 1.Oklar brandorganisation 2.Möjliggöra åtkomst till säkerhetsdatablad för lokalvården 3.Förtydliga kraven vid inventering av städkemikalier 4.Källsorteringsmöbler saknas i pentryn 5.Laglistan ej fullständig

11 Vad händer närmaste tiden? Följa upp laglistan, ev lägga till och ta bort lagar o förordningar. Frågor till organisationen. Ledningens genomgång 26 mars 2015 Uppföljning av miljömål Åtgärda avvikelser i internrevisionen Fler rutiner skall beslutas bl a upphandling och inköp, miljökommunikation. Genomföra webbaserad miljöutbildning (47 % 23 mars) leif@kth.se

12


Ladda ner ppt "KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Miljörevision på KTH 27-29 april 2015 På UF 28 april kl 14.45-16.00."

Liknande presentationer


Google-annonser