Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Swedsec AB 6. Risker och långsiktigt sparande. © Swedsec AB Definitioner Risker: –variation i värdet av placeringen –(varians, standardavvikelse) –Durationsrisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Swedsec AB 6. Risker och långsiktigt sparande. © Swedsec AB Definitioner Risker: –variation i värdet av placeringen –(varians, standardavvikelse) –Durationsrisk."— Presentationens avskrift:

1 © Swedsec AB 6. Risker och långsiktigt sparande

2 © Swedsec AB Definitioner Risker: –variation i värdet av placeringen –(varians, standardavvikelse) –Durationsrisk –variation jämfört med ett index –(marknadsrisk, ”beta-risk”) –absolut risk (”Value at risk”)

3 © Swedsec AB Sparandets anatomi - Aktier Variation i avkastning (standardavvikelse) Variation jämfört med jämförelseindex (marknadsrisk) - Obligationer Prisförändring (konvexitet) Prisförändring (löptid eller duration)

4 © Swedsec AB Definitioner - duration Ränterisken fångas upp i begreppet ”duration” 4-årig obligation, 10% kupong (2 ggr) och 8% marknadsränta Duration = 3,42 år om räntan stiger med 1 bp, dvs till 8,01% anger durationen en prisförändring på: –3,42 x (0,00005/1,04) = 00,000164 eller –0,0164%

5 © Swedsec AB Duration för en kund Att placera i räntebärande placeringar år inte riskfritt! För en kund: väg ihop kundens samtliga obligationer och respektive duration för att få portföljens totala duration! Stiger räntan? Sjunker räntan?

6 © Swedsec AB Definitioner Avkastning och spridning i avkastning: 1939-2004:Genomsnittlig årlig avkastning = 15,1% +/- 5%:13/66 = 19,7% +/- 10%:23/66 = 34,9% d.v.s. den faktiska avkastningen ligger ”utanför”

7 © Swedsec AB Risk på Stockholmsbörsen (std.avv.)

8 © Swedsec AB Tolkning av risk i praktiken Genomsnittlig årlig avkastning: –fond blå = 8,4 procent –fond röd = 8,4 procent Risken (= variation kring genomsnitt): –fond blå = 8,6 procent –fond röd = 12,8 procent

9 © Swedsec AB Grundläggande begrepp - tolkning Fond röd har högre risk än fond blå. Med 95% tillförlitlighet gäller då att värdet av 100 kr det kommande året kan tecknas som: 91,20 kr125,60 kr 82,80 kr 134,0 kr

10 © Swedsec AB Grundläggande begrepp - tolkning Variation i värdet: Sparkapital = 100 000 kr 15% per år = +/- 1% per dag +/- 1 000 kr om dagen 30% per år = +/- 2% per dag+/- 2 000 kr om dagen 50% per år = +/- 3% per dag+/- 3 000 kr om dagen

11 © Swedsec AB Risk och placeringshorisont (std.avv.)

12 © Swedsec AB Placeringshorisont och risk 1,00 1,33 0,75 1,78 1,00 0,56 2,37 1,33 0,75 0,42 Efter 1 år Efter 2 år Efter 3 år Utfallsrum: 0,75--1,33 0,56--1,78 0,42--2,37 +33,3% / år -25% / år

13 © Swedsec AB Slutsats Risken är central i sparandet Risken, i kronor, ökar med längre placeringshorisonter Goda nyheter: vi kan minska risken genom att diversifiera vår tillgångsportfölj

14 © Swedsec AB Budskap: diversifiera Antal aktie r Risk Diversifierbar (unik) risk Marknadsrisk Risk kontra aktie 100 75 50 30 30-40200--

15 © Swedsec AB Vilken nytta ger portföljteorin? Risker En vedertagen riskdefinition vid aktie/fond- placeringar är marknadsrisken dvs kursut- veckling jämfört med ”benchmark” (index). Marknadsrisk = 1  kursutveckling som ”benchmark” Marknadsrisk > 1  kursutveckling varierar mer än ”benchmark” Marknadsrisk <1  kursutveckling varierar mindre än ”bench- mark”

16 © Swedsec AB Fullständig riskkontroll? Två fonder i förvaltningen (svenska aktier): Fond (A)200 mkrMarknadsrisk = 1,25 Fond (B)200 mkrMarknadsrisk = 0,75 - Fond (A) = 25% högre risk än marknaden - Fond (B) = 25% lägre risk än marknaden Portföljens risk: Vägt genomsnitt: 200/400 x 1,25 + 200/400 x 0,75 = 1,0 dvs som index!

17 © Swedsec AB Fullständig riskkontroll? Marknaden stiger med 5%: Fond (A) stiger med 5 x 1,25 = 6,25% => 200 x 1,0625 = 212,5 mkr Fond (B) stiger med 5 x 0,75 = 3,75% => 200 x 1,0375 = 207,5 mkr Total värdeförändring: (212,5+207,5)/400 = (420/400)-1 = 0,05=5% samma utveckling som marknaden! Vilken risknivå har/hade kunden valt ?

18 © Swedsec AB Vidareförädling av risk Vilken avkastning, med hänsyn till risk, har förvaltningen gett? Är det tur eller skicklighet?

19 © Swedsec AB Vidareförädling av risk Risk Avkastning * * Fond BFond A 5 8 15 19

20 © Swedsec AB Avkastning och risk Har placeringen givit en avkastning som motsvarar dess risk? - är det tur eller skicklighet i förvaltningen? AvkastningRiskAvkastning / Risk Fond A 15%5%15/5 = 3% Fond B 19%8%19/8 = 2,4% när vi standardiserat avkastning med avseende på risk så är placering A bättre än B.

21 © Swedsec AB Avkastning och risk Marknadsrisk Avkastning * * Fond B Fond A Effektiva placeringar, ”effektiv front” 0,80 1,25

22 © Swedsec AB Att våga avvika... Marknadsindex = 100 % marknadsrisk Fond A = 92 % marknadsrisk 8 % unik risk

23 © Swedsec AB Avslutande kommentarer Det finns olika definitioner av risker! I Sverige: extremt hög risk på aktiemarknaden God finansiell rådgivning och koppling till finansiell ekonomi: innebär inte att undvika risk utan att kontrollera den!

24 © Swedsec AB Avslutande kommentarer Klargör för kunden effekter av låg/hög risk Effektiv förvaltning innebär att 100-lapp = 100 en-kronor (”betalt för risk”) Rådgivning = färskvara, det som gällde igår behöver inte gälla idag!


Ladda ner ppt "© Swedsec AB 6. Risker och långsiktigt sparande. © Swedsec AB Definitioner Risker: –variation i värdet av placeringen –(varians, standardavvikelse) –Durationsrisk."

Liknande presentationer


Google-annonser