Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

6. Risker och långsiktigt sparande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "6. Risker och långsiktigt sparande"— Presentationens avskrift:

1 6. Risker och långsiktigt sparande
© Swedsec AB

2 Definitioner Risker: variation i värdet av placeringen
(varians, standardavvikelse) Durationsrisk variation jämfört med ett index (marknadsrisk, ”beta-risk”) absolut risk (”Value at risk”) © Swedsec AB

3 Sparandets anatomi - Aktier Variation i avkastning (standardavvikelse)
Variation jämfört med jämförelseindex (marknadsrisk) Prisförändring (löptid eller duration) - Obligationer Prisförändring (konvexitet) © Swedsec AB

4 Definitioner - duration
Ränterisken fångas upp i begreppet ”duration” 4-årig obligation, 10% kupong (2 ggr) och 8% marknadsränta Duration = 3,42 år om räntan stiger med 1 bp, dvs till 8,01% anger durationen en prisförändring på: –3,42 x (0,00005/1,04) = 00,000164 eller –0,0164% © Swedsec AB

5 Duration för en kund Att placera i räntebärande placeringar år inte riskfritt! För en kund: väg ihop kundens samtliga obligationer och respektive duration för att få portföljens totala duration! Stiger räntan? Sjunker räntan? © Swedsec AB

6 Definitioner Avkastning och spridning i avkastning:
: Genomsnittlig årlig avkastning = 15,1% +/- 5%: 13/66 = 19,7% +/- 10%: 23/66 = 34,9% d.v.s. den faktiska avkastningen ligger ”utanför” © Swedsec AB

7 Risk på Stockholmsbörsen (std.avv.)
© Swedsec AB

8 Tolkning av risk i praktiken
Genomsnittlig årlig avkastning: fond blå = 8,4 procent fond röd = 8,4 procent Risken (= variation kring genomsnitt): fond blå = 8,6 procent fond röd = 12,8 procent © Swedsec AB

9 Grundläggande begrepp - tolkning
Fond röd har högre risk än fond blå. Med 95% tillförlitlighet gäller då att värdet av 100 kr det kommande året kan tecknas som: 91,20 kr 125,60 kr 82,80 kr 134,0 kr © Swedsec AB

10 Grundläggande begrepp - tolkning
Variation i värdet: Sparkapital = kr 15% per år = +/- 1% per dag +/ kr om dagen 30% per år = +/- 2% per dag +/ kr om dagen 50% per år = +/- 3% per dag +/ kr om dagen © Swedsec AB

11 Risk och placeringshorisont (std.avv.)
© Swedsec AB

12 Placeringshorisont och risk
Efter 1 år Efter 2 år Efter 3 år +33,3% / år -25% / år 2,37 1,78 1,33 1,33 1,00 1,00 0,75 0,75 0,56 0,42 Utfallsrum: 0,75--1,33 0,56--1,78 0,42--2,37 © Swedsec AB

13 Slutsats Risken är central i sparandet
Risken, i kronor, ökar med längre placeringshorisonter Goda nyheter: vi kan minska risken genom att diversifiera vår tillgångsportfölj © Swedsec AB

14 Budskap: diversifiera
Risk kontra aktie Risk 100 75 50 30 Diversifierbar (unik) risk Marknadsrisk Antal aktier © Swedsec AB

15 Vilken nytta ger portföljteorin?
En vedertagen riskdefinition vid aktie/fond- placeringar är marknadsrisken dvs kursut- veckling jämfört med ”benchmark” (index). Marknadsrisk = 1 kursutveckling som ”benchmark” Marknadsrisk > 1 kursutveckling varierar mer än ”benchmark” Marknadsrisk <1 kursutveckling varierar mindre än ”bench- mark” Risker © Swedsec AB

16 Fullständig riskkontroll?
Två fonder i förvaltningen (svenska aktier): Fond (A) 200 mkr Marknadsrisk = 1,25 Fond (B) 200 mkr Marknadsrisk = 0,75 - Fond (A) = 25% högre risk än marknaden - Fond (B) = 25% lägre risk än marknaden Portföljens risk: Vägt genomsnitt: 200/400 x 1, /400 x 0,75 = 1,0 dvs som index! © Swedsec AB

17 Fullständig riskkontroll?
Marknaden stiger med 5%: Fond (A) stiger med 5 x 1,25 = 6,25% => 200 x 1,0625 = 212,5 mkr Fond (B) stiger med 5 x 0,75 = 3,75% => 200 x 1,0375 = 207,5 mkr Total värdeförändring: (212,5+207,5)/400 = (420/400)-1 = 0,05=5% samma utveckling som marknaden! Vilken risknivå har/hade kunden valt ? © Swedsec AB

18 Vidareförädling av risk
Vilken avkastning, med hänsyn till risk, har förvaltningen gett? Är det tur eller skicklighet? © Swedsec AB

19 Vidareförädling av risk
Avkastning Fond A Fond B * 19 * 15 Risk © Swedsec AB

20 Avkastning och risk Har placeringen givit en avkastning som motsvarar dess risk? - är det tur eller skicklighet i förvaltningen? Avkastning Risk Avkastning / Risk Fond A 15% 5% 15/5 = 3% Fond B 19% 8% 19/8 = 2,4% när vi standardiserat avkastning med avseende på risk så är placering A bättre än B. © Swedsec AB

21 * * Avkastning och risk Avkastning Effektiva placeringar,
”effektiv front” * Fond B * Fond A Marknadsrisk 0,80 1,25 © Swedsec AB

22 Att våga avvika... Marknadsindex = 100 % marknadsrisk
Fond A = 92 % marknadsrisk 8 % unik risk © Swedsec AB

23 Avslutande kommentarer
Det finns olika definitioner av risker! I Sverige: extremt hög risk på aktiemarknaden God finansiell rådgivning och koppling till finansiell ekonomi: innebär inte att undvika risk utan att kontrollera den! © Swedsec AB

24 Avslutande kommentarer
Klargör för kunden effekter av låg/hög risk Effektiv förvaltning innebär att 100-lapp = 100 en-kronor (”betalt för risk”) Rådgivning = färskvara, det som gällde igår behöver inte gälla idag! © Swedsec AB


Ladda ner ppt "6. Risker och långsiktigt sparande"

Liknande presentationer


Google-annonser