Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är en KATA? www.revere.se/kata.htm katatogrow.com.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är en KATA? www.revere.se/kata.htm katatogrow.com."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad är en KATA? www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

3

4

5 4. Genomför experiment för att komma fram FÖRBÄTTRINGSKATA - de fyra stegen 2. Nuvarande tillstånd 3. Mål- tillstånd 1. Utmaning www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

6 Du behöver inte nå den övergripande utmaningen direkt. Vägen är inte förutsägbar eller rak. Du experimenterar för att komma till nästa måltillstånd, det gör det vetenskapligt. 4. Genomför experiment för att komma fram 2. Nuvarande tillstånd 3. Mål- tillstånd 1. Utmaning www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

7 För denna övning kommer vi lägga ett 15-bitars pussel flera gånger. Ni skall mäta hur lång tid det tar varje gång www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

8 Kom på ett team-namn Välj en person som skriver ner fakta  Personen antecknar på blanketten Välj vem i ert team som tar tiden  Personen får en timer TRE SAKER att göra www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

9 Studera bilden. Ta bort pusselbitar från ramen. Lägg undan ramen Bygg nu pusslet en gång! www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

10 DAGENS regler (1) Startläge - Pusselbitar blandas slumpmässigt - Bitarna läggs med bildsidan nedåt i en stapel - Händerna platt på bordet (2) Alla lag börjar samtidigt a. Läraren ropar START b. Bygg pusslet c. Notera den tiden på blanketten (3) Skriv INTE på pusslet www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

11 Låt oss gå igenom de fyra stegen i förbättringkatan www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

12 4. Genomför experiment för att komma fram 2. Nuvarande tillstånd 3. Mål- tillstånd 1. Utmaning Steg 1: Förstå utmaningen 15 sekunder www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

13 Viktigt: Förstå utmaningen Vi möter ofta utmaningar i livet. Det är inget att oroa sig över! En utmaning ger oss ofta en bra riktning. www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

14 4. Genomför experiment för att komma fram 3. Mål- tillstånd 1. Utmaning Steg 2: Fånga nuvarande tillstånd 2. Nuvarande tillstånd www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

15 Låt oss fastställa utgångsläget i ditt team Notera er tid här www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

16 Det är viktigt att förstå var du är, innan du tar fram nästa mål. Sätt inte mål slumpmässigt. Ett lag ska känna att deras mål är relevant. Viktigt: Fånga nuvarande tillstånd www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

17 4. Genomför experiment för att komma fram 2. Nuvarande tillstånd 1. Utmaning Steg 3: Ta fram nästa måltillstånd Vilken tid vill ert team uppnå under denna lektion? 15 sekunder 3. Mål- tillstånd www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

18 Vilken tid vill ert team uppnå under denna lektionen? www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

19 Rita in ert MÅLTILLSTÅND på experiment-blanketten MT www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

20 Du behöver inte ta dig an den stora utmaningen direkt. Vad är ditt nästa mål på vägen dit? Du vet inte i förväg exakt hur du kommer att uppnå ett måltillstånd. Det är helt normalt. Nu måste ni experimentera! Viktigt: Ta fram nästa måltillstånd www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

21 Steg 4: Genomför experiment mot nästa måltillstånd 2. Nuvarande tillstånd 3. Mål- tillstånd 1. Utmaning 4. Genomför experiment för att komma fram www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

22 Planerar ert första EXPERIMENT Före varje runda, skriver ni ner de idéer ni vill testa på “experiment-blanketten” Skriv ner idéer för ert första experimentet

23 Vad är ert första experiment ? www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

24 Steg 4: Genomför experiment mot nästa måltillstånd 2. Nuvarande tillstånd 3. Mål- tillstånd 1. Utmaning 4. Genomför ert första experiment och notera tiden www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

25 Reflektera över varje experiment Efter varje runda kommer vi att ställa dessa REFLEKTERANDE FRÅGOR www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

26 Reflektera gemensamt i guppen och skriv ner era lärdomar Skriv ner era lärdomar här! www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

27 Ett bra sätt att nå ett tuffa mål är att "iterera“, d v s att experimentera och reflektera snabbt. Prova något, se vad som händer och justera utifrån vad du lärt dig. På detta sätt är ni open-minded (öppna i sinnet) samt kreativa när ni arbetar mot ert nästa måltillstånd. Viktigt: Experimentera för att nå fram www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

28 ARBETSGÅNG För att experimentera 3 minuter per runda + reflektionsfrågorna Alla börjar när jag ropar START Bygg pusslet Notera tiden på experiment-blanketten Diskutera vad ni lärt er Diskutera vad ni planerar att göra härnäst Skriv ner idéer ni vill testa på blanketten ---------- Tiden är ute... Vi repeterar reflektionsfrågorna Kom i START position (Tidtagaren räcker upp handen) www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

29 Bygg pusslet Notera tiden på experiment-blanketten Diskutera vad ni lärt er Diskutera vad ni planerar att göra härnäst Skriv ner idéer ni vill testa på blanketten ---------- Tiden är ute... Vi repeterar reflektionsfrågorna Kom i START position (Tidtagaren räcker upp handen) www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

30 Bygg pusslet Notera tiden på experiment-blanketten Diskutera vad ni lärt er Diskutera vad ni planerar att göra härnäst Skriv ner idéer ni vill testa på blanketten ---------- Tiden är ute... Vi repeterar reflektionsfrågorna Kom i START position (Tidtagaren räcker upp handen) www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

31 Bygg pusslet Notera tiden på experiment-blanketten Diskutera vad ni lärt er Diskutera vad ni planerar att göra härnäst Skriv ner idéer ni vill testa på blanketten ---------- Tiden är ute... Vi repeterar reflektionsfrågorna Kom i START position (Tidtagaren räcker upp handen) www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

32 Bygg pusslet Notera tiden på experiment-blanketten Diskutera vad ni lärt er Diskutera vad ni planerar att göra härnäst Skriv ner idéer ni vill testa på blanketten ---------- Tiden är ute... Vi repeterar reflektionsfrågorna Kom i START position (Tidtagaren räcker upp handen) www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

33 Bygg pusslet Notera tiden på experiment-blanketten Diskutera vad ni lärt er Diskutera vad ni planerar att göra härnäst Skriv ner idéer ni vill testa på blanketten ---------- Tiden är ute... Vi repeterar reflektionsfrågorna Kom i START position (Tidtagaren räcker upp handen) www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

34

35 Bygg pusslet Notera tiden på experiment-blanketten Diskutera vad ni lärt er Diskutera vad ni planerar att göra härnäst Skriv ner idéer ni vill testa på blanketten ---------- Tiden är ute... Vi repeterar reflektionsfrågorna Kom i START position (Tidtagaren räcker upp handen) www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

36 Vetenskapligt tänkande Vad vi förväntar oss skall hända Vad som verkligen händer Lärande Låt oss försöka och se ! www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

37 Hjärnan lurar oss ibland! Vilken linje är längst www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

38 Ka d lä a de hä ? Vad står det ? Värdefullt! Vår hjärna drar rätt slutsats. nut r s www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

39 AI I T ÄP JNTE SQM DII TPQP Vad står det www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

40 Vår hjärna drar automatiskt slutsatser men det blir ett tankefel. Vi känner oss säkra men har fel! AI I T ÄP JNTE SQM DII TPQP www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

41 Vetenskapligt tänkande är inte bara för vetenskapsmän, det är en kompetens som alla kan dra nytta av. Det är ett universellt sätt att tänka som kan användas för att inte ha förutfattade meningar om att lösa problem eller nå mål. www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

42 Vilka är förbättringskatans fyra steg? Låt oss använda denna metod igen när vi har andra utmaningar i klassen! www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

43 4. Genomför experiment för att komma fram FÖRBÄTTRINGSKATA - de fyra stegen 2. Nuvarande tillstånd 3. Mål- tillstånd 1. Utmaning www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

44 ExtrabilderExtrabilder

45 Med vetenskapligt tänkande menar vi:  Observera ett fenomenFryser vatten snabbare eller långsammare eller ställ en frågaom man tillsätter socker?  Ta fram en hypotesJag tror att det går långsammare  Testa via experimentPlacera två skålar med vatten i frysen, en med socker och en utan  Analysera data  Dra slutsatser  Kommunicera www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

46 Thank You www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

47 Timern för experimentera rundorna är inställd för tre (3) minuter. När du får erfarenhet kan du finna en 2,5 minut (150 sekunder) timer för att vara mer lämplig för de experimenterar rundorna. Den valfria 2,5 minuters timer slide på nästa sida kan ersätta 3 minuters timer slide. De timers tillhandahölls vänligen av Mr. Emiel van Est. Ta bort denna bild och nästa SLIDE Innan du kör ÖVNING Valfri 2,5 Minute Timer

48


Ladda ner ppt "Vad är en KATA? www.revere.se/kata.htm katatogrow.com."

Liknande presentationer


Google-annonser