Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är en KATA? www.revere.se/kata.htm katatogrow.com.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är en KATA? www.revere.se/kata.htm katatogrow.com."— Presentationens avskrift:

1 Vad är en KATA? katatogrow.com

2 EN Kata är en rutin som du tränar, så att mönstret blir en vana och ger dig nya färdigheter
Kan ge exempel från vardagen (t.ex. från musik, sport, lära sig cykla …) katatogrow.com

3 Idag ska vi träna stegen i Förbättringskatan
Det är en rutin som du kan använda för att uppnå tuffa mål katatogrow.com

4 FÖRBÄTTRINGSKATA - de fyra stegen
1. Utmaning 3. Mål- tillstånd 2. Nuvarande tillstånd Läs igenom stegen i ordningen på bilden från 1 till 4 4. Genomför experiment för att komma fram katatogrow.com

5 1. Utmaning 3. Mål- tillstånd
Du behöver inte nå den övergripande utmaningen direkt. 1. Utmaning Vägen är inte förutsägbar eller rak. Du experimenterar för att komma till nästa måltillstånd, det gör det vetenskapligt. 3. Mål- tillstånd 2. Nuvarande tillstånd 4. Genomför experiment för att komma fram katatogrow.com

6 För denna övning kommer vi lägga ett 15-bitars pussel flera gånger.
Ni skall mäta hur lång tid det tar varje gång katatogrow.com

7 TRE SAKER att göra Kom på ett team-namn
Välj vem i ert team som tar tiden  Personen får en timer Ge tidtagaren en klocka eller låt de använda sin smartphone Be de olika rollerna räcka upp sin hand Fråga alla lag efter deras namn Välj en person som skriver ner fakta Personen antecknar på blanketten katatogrow.com

8 Bygg nu pusslet en gång! Studera bilden.
Ta bort pusselbitar från ramen. Lägg undan ramen Se till att alla lag har ett pussel, penna, formuläret samt reflektionskort Bygg nu pusslet en gång! katatogrow.com

9 DAGENS regler (1) Startläge (2) Alla lag börjar samtidigt
- Pusselbitar blandas slumpmässigt - Bitarna läggs med bildsidan nedåt i en stapel - Händerna platt på bordet (2) Alla lag börjar samtidigt a. Läraren ropar START b. Bygg pusslet c. Notera den tiden på blanketten (3) Skriv INTE på pusslet Läs igenom reglerna katatogrow.com

10 Låt oss gå igenom de fyra stegen i förbättringkatan
katatogrow.com

11 15 Steg 1: Förstå utmaningen 1. Utmaning 3. Mål- tillstånd sekunder
2. Nuvarande tillstånd Bilden är animerad Utmaningen är att bygga pusslet på 15 sekunder, det är ett långsiktigt mål. Oftast får vi en utmaning, det är oftast inte något vi väljer själv! 4. Genomför experiment för att komma fram katatogrow.com

12 Viktigt: Förstå utmaningen
Vi möter ofta utmaningar i livet. Det är inget att oroa sig över! En utmaning ger oss ofta en bra riktning. katatogrow.com

13 Fånga nuvarande tillstånd
Steg 2: Fånga nuvarande tillstånd 1. Utmaning 3. Mål- tillstånd 2. Nuvarande tillstånd Vad var er tid i försöket OK, det är er startpunkt 4. Genomför experiment för att komma fram katatogrow.com

14 Låt oss fastställa utgångsläget i ditt team
Notera er tid här katatogrow.com

15 Fånga nuvarande tillstånd
Viktigt: Fånga nuvarande tillstånd Det är viktigt att förstå var du är, innan du tar fram nästa mål. Sätt inte mål slumpmässigt. Ett lag ska känna att deras mål är relevant. katatogrow.com

16 Ta fram nästa måltillstånd
Steg 3: Ta fram nästa måltillstånd 1. Utmaning Vilken tid vill ert team uppnå under denna lektion? 3. Mål- tillstånd 15 sekunder 2. Nuvarande tillstånd Vilken tid vill ni uppnå under lektionen Lagen får 90 sekunder att diskutera igenom det. Timer startar på nästa sida 4. Genomför experiment för att komma fram katatogrow.com

17 Vilken tid vill ert team uppnå under denna lektionen?
katatogrow.com

18 Rita in ert MÅLTILLSTÅND på experiment-blanketten
MT Markera ert mål på formuläret med en horisontell linje katatogrow.com

19 Ta fram nästa måltillstånd
Viktigt: Ta fram nästa måltillstånd Du behöver inte ta dig an den stora utmaningen direkt. Vad är ditt nästa mål på vägen dit? Du vet inte i förväg exakt hur du kommer att uppnå ett måltillstånd. Det är helt normalt. Nu måste ni experimentera! katatogrow.com

20 Genomför experiment mot nästa måltillstånd
Steg 4: Genomför experiment mot nästa måltillstånd 1. Utmaning 3. Mål- tillstånd 2. Nuvarande tillstånd Nu får ni göra experiment mot ert måltillstånd 4. Genomför experiment för att komma fram katatogrow.com

21 Planerar ert första EXPERIMENT
Före varje runda, skriver ni ner de idéer ni vill testa på “experiment-blanketten” Skriv ner idéer för ert första experimentet Teamen får 90 sekunder att diskutera och komma överens om sitt första experiment.

22 Vad är ert första experiment ?
katatogrow.com

23 Genomför experiment mot nästa måltillstånd
Steg 4: Genomför experiment mot nästa måltillstånd 1. Utmaning 3. Mål- tillstånd 2. Nuvarande tillstånd Nu får ni göra ert första experiment 4. Genomför ert första experiment och notera tiden katatogrow.com

24 Reflektera över varje experiment
Efter varje runda kommer vi att ställa dessa REFLEKTERANDE FRÅGOR Efter rund 1 av experiment så kommer instruktören hålla kortet och fråga reflektionsfrågorna. I resten av rundorna så ber instruktören någon i varje lag att fråga reflektionsfrågorna. katatogrow.com

25 Reflektera gemensamt i guppen och skriv ner era lärdomar
Skriv ner era lärdomar här! katatogrow.com

26 Experimentera för att nå fram
Viktigt: Experimentera för att nå fram Ett bra sätt att nå ett tuffa mål är att "iterera“, d v s att experimentera och reflektera snabbt. Prova något, se vad som händer och justera utifrån vad du lärt dig. På detta sätt är ni open-minded (öppna i sinnet) samt kreativa när ni arbetar mot ert nästa måltillstånd. katatogrow.com

27 3 minuter per runda + reflektionsfrågorna
ARBETSGÅNG För att experimentera 3 minuter per runda + reflektionsfrågorna Alla börjar när jag ropar START Bygg pusslet Notera tiden på experiment-blanketten Diskutera vad ni lärt er Diskutera vad ni planerar att göra härnäst Skriv ner idéer ni vill testa på blanketten Tiden är ute ... Vi repeterar reflektionsfrågorna Kom i START position (Tidtagaren räcker upp handen) Du får ändra vad du vill mellan rundorna som t.ex. Vem som bygger, hur ni bygger osv. Ni kan flytta omkring Ni kan använda annat material (tejp ..) Du kan använda idéer som du ser hos andra lag katatogrow.com

28 ---------- Bygg pusslet Notera tiden på experiment-blanketten
Diskutera vad ni lärt er Diskutera vad ni planerar att göra härnäst Skriv ner idéer ni vill testa på blanketten Tiden är ute ... Vi repeterar reflektionsfrågorna Kom i START position (Tidtagaren räcker upp handen) katatogrow.com

29 ---------- Bygg pusslet Notera tiden på experiment-blanketten
Diskutera vad ni lärt er Diskutera vad ni planerar att göra härnäst Skriv ner idéer ni vill testa på blanketten Tiden är ute ... Vi repeterar reflektionsfrågorna Kom i START position (Tidtagaren räcker upp handen) katatogrow.com

30 ---------- Bygg pusslet Notera tiden på experiment-blanketten
Diskutera vad ni lärt er Diskutera vad ni planerar att göra härnäst Skriv ner idéer ni vill testa på blanketten Tiden är ute ... Vi repeterar reflektionsfrågorna Kom i START position (Tidtagaren räcker upp handen) katatogrow.com

31 ---------- Bygg pusslet Notera tiden på experiment-blanketten
Diskutera vad ni lärt er Diskutera vad ni planerar att göra härnäst Skriv ner idéer ni vill testa på blanketten Tiden är ute ... Vi repeterar reflektionsfrågorna Kom i START position (Tidtagaren räcker upp handen) katatogrow.com

32 ---------- Bygg pusslet Notera tiden på experiment-blanketten
Diskutera vad ni lärt er Diskutera vad ni planerar att göra härnäst Skriv ner idéer ni vill testa på blanketten Tiden är ute ... Vi repeterar reflektionsfrågorna Kom i START position (Tidtagaren räcker upp handen) katatogrow.com

33 www.revere.se/kata.htm katatogrow.com

34 ---------- Bygg pusslet Notera tiden på experiment-blanketten
Diskutera vad ni lärt er Diskutera vad ni planerar att göra härnäst Skriv ner idéer ni vill testa på blanketten Tiden är ute ... Vi repeterar reflektionsfrågorna Kom i START position (Tidtagaren räcker upp handen) katatogrow.com

35 Vetenskapligt tänkande
Låt oss försöka och se ! Vad vi förväntar oss skall hända Vad som verkligen händer Lärande Vetenskapligt tänkande är ett strukturerad arbetsätt där vi testar en hypotes (teori), ser vad utfallet blir och lär oss från skillnaden. katatogrow.com

36 Hjärnan lurar oss ibland! Vilken linje är längst
Det gör att vi överlever men också gör misstag, förhastade slutsatser katatogrow.com

37 Ka d lä a de hä ? n u s t r Vad står det ? Värdefullt!
Vår hjärna drar rätt slutsats. katatogrow.com

38 AI I T ÄP JNTE SQM DII TPQP
Vad står det AI I T ÄP JNTE SQM DII TPQP katatogrow.com

39 AI I T ÄP JNTE SQM DII TPQP
Vår hjärna drar automatiskt slutsatser men det blir ett tankefel. Vi känner oss säkra men har fel! katatogrow.com

40 Vetenskapligt tänkande är inte bara för vetenskapsmän,
det är en kompetens som alla kan dra nytta av. Det är ett universellt sätt att tänka som kan användas för att inte ha förutfattade meningar om att lösa problem eller nå mål. Fråga klassen Vad har vi lärt oss idag om experimenterande som sätt att lösa problem ? När kan vi använda det här angrepssättet för att lösa problem ? När har ni använt det här själva förut ? katatogrow.com

41 Vilka är förbättringskatans fyra steg?
Låt oss använda denna metod igen när vi har andra utmaningar i klassen! (Read the slide) katatogrow.com

42 FÖRBÄTTRINGSKATA - de fyra stegen
1. Utmaning 3. Mål- tillstånd 2. Nuvarande tillstånd 4. Genomför experiment för att komma fram katatogrow.com

43 Extrabilder katatogrow.com

44 Med vetenskapligt tänkande menar vi:
Observera ett fenomen Fryser vatten snabbare eller långsammare eller ställ en fråga om man tillsätter socker? Ta fram en hypotes Jag tror att det går långsammare Testa via experiment Placera två skålar med vatten i frysen, en med socker och en utan Analysera data Dra slutsatser Kommunicera Tillsatsen av socker gör att vattnet inte fryser lika fort. Närvaron av partiklar i vattnet stör förmågan av vattenmolekylerna att bindas samman för att bilda en fast substans som temperaturen hos vattnet närmar sig sin fryspunkt. Fryspunktssänkning förekommer i alla vätskor, inte bara vatten. katatogrow.com

45 Thank You katatogrow.com

46 Ta bort denna bild och nästa SLIDE
Valfri 2,5 Minute Timer Timern för experimentera rundorna är inställd för tre (3) minuter. När du får erfarenhet kan du finna en 2,5 minut (150 sekunder) timer för att vara mer lämplig för de experimenterar rundorna. Den valfria 2,5 minuters timer slide på nästa sida kan ersätta 3 minuters timer slide. De timers tillhandahölls vänligen av Mr. Emiel van Est. (Comments for the instructor) Ta bort denna bild och nästa SLIDE Innan du kör ÖVNING

47 ROUND OVER


Ladda ner ppt "Vad är en KATA? www.revere.se/kata.htm katatogrow.com."

Liknande presentationer


Google-annonser