Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Lära av och om varandra” - Studier-gruppen 18.9.2012 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Lära av och om varandra” - Studier-gruppen 18.9.2012 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 1."— Presentationens avskrift:

1 ”Lära av och om varandra” - Studier-gruppen 18.9.2012 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 1

2 Stödtjänster och resurser för studerande - diskussion kring teman enligt gruppens val  hur stöda genomströmningen  studiepsykologverksamhet  utveckling av studenternas allmänfärdigheter  e-tent  stöd för avhandlingsskribenter  tillgänglighetsfrågor  annat? Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 2

3 Stödtjänster och resurser för studerande vid Åbo Akademi Lära av och om varandra 18.9.2012 Tove Forslund, Lärcentret tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ tove.forslund@abo.fiwww.abo.fi/lc/ Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 3

4 Stödtjänster och resurser för studerande vid Åbo Akademi  hur stöda genomströmningen  studiepsykologverksamhet  utveckling av studenternas allmänfärdigheter genom kurser i akademiska studiefärdigheter  stöd för avhandlingsskribenter  e-tent  tillgänglighetsfrågor Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 4

5 Stöd för genomströmningen Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 5

6 ”Strategisk utveckling inom utbildning - översyn över studieprocesserna åren 2012-2014”  Projekt finansierat av Stiftelsen för ÅA  Målsättning i ÅA:s strategi 2010-2019: medeltalet för den förverkligade studietiden ska förkortas med ett år. Inom projektet ska tas fram utvecklingsåtgärder för studieprocessens olika delar.  www.abo.fi/stodenhet/genomstromning www.abo.fi/stodenhet/genomstromning  Närmare information: Monica Nerdrum, Lärcentret tfn 02-215 4545 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 6

7 Projektet består av flera delprojekt:  Studentgenomströmning – Utveckling av studierådgivning, egenlärarverksamhet – Göra studieplaneringsverktyget MinPlan allt mer användbart – Arbetsgrupp för genomströmning (alla inster representerade) – Statistikgrupp: hurudan statistik bör tas ut regelbundet som underlag för uppföljning  Identifiering och erkännande av tidigare inhämtad kunskap (fi. AHOT)  Allmänfärdigheter och arbetsrelevans i utbildningen  Verksamhetshandbok för grundutbildningen  Uppföljning av studentrespons Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 7

8 7.9.2012Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 8

9 Övriga åtgärder för att stöda genomströmningen  Institutionsvisa utredningar om/som berör genomströmning (HF, IT, BioVet, Hanken, Pol.kand)  Stöd av studiepsykolog  Stöd för kand- och graduskribenter – Verksamhet inom Kand- och graduvägen (Kandguide, Kand- och graduklinik, Kand- och graduklubb, kortkurser integrerade i ämnenas undervisning) Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 9

10 Studiepsykologverksamhet Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 10

11 Studiepsykologverksamhet  Studiepsykologen finns till för Akademins examensstuderande i Åbo och hjälper till när man fastnat i studierna. Studiepsykologen jobbar med individuell studiepsykologisk studenthandledning, grupphandledning och utbildning i olika psykologiskt relaterade studiefrågor.  Studiepsykologens vägledning sker i form av 1-5 samtal enligt studentens behov. Åbo Akademis studiepsykolog i Åbo: Klara Schauman-Ahlberg Mottagning: Lärcentret, ASA B-huset Bokning: studiepsykolog@abo.fi, tfn 02-215 4691 www.abo.fi/student/studiepsykologstudiepsykolog@abo.fi www.abo.fi/student/studiepsykolog 11 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

12 Studiepsykologiska ärenden/behov  Studiefärdigheter, studieteknik & självreglering  Försämrad, borttappad studiemotivation  Svårigheter med uppsatsskrivandet  Tankar om att byta studieinriktning  Upptagning av gamla studier  (Misstanke om inlärningssvårigheter)  Andra till studierna relaterade frågor: stress, rädsla för att uppträda, tidshantering, ensamhet mm 12 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

13 Guiden ”Studieteknik och studiefärdigheter” utkommer hösten 2012 (närmare information: larcentret@abo.fi)larcentret@abo.fi Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 13

14 Utveckling av studenternas allmänfärdigheter genom kurser i akademiska studiefärdigheter www.abo.fi/stodenhet/allmankompetenser Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 14

15 ASF Akademiska studiefärdigheter 1-8 sp Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 15

16 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 16 Kurser i allmänfärdigheter Kurser i allmänfärdigheter www.abo.fi/stodenhet/asf Kontaktperson: Johanna Hedenborg, larcentret@abo.fi www.abo.fi/stodenhet/asflarcentret@abo.fi  Lärcentret och Åbo Akademis bibliotek & Tritonia: Akademiska studiefärdigheter (ASF) 1-8 sp – Akademiska studier 1 sp (nätkurs) – Studieteknik 1 sp (nätkurs) – Informationskompetens, grundkurs 1 sp (nätkurs) – Informationskompetens, forts.kurs 1 sp (nätkurs) (för åk 3) – Kvalitet 1 sp (nätkurs) – IT-basfärdigheter, grundkurs 1 sp – IT-basfärdigheter, forts.kurs 1 sp – Allmänna kandidatfärdigheter 1 sp (nätkurs) (för åk 3)

17 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 17 Kurser i allmänfärdigheter forts.  Arbetsforum: Arbetslivskompetens 2 sp  Internationella enheten: Interkulturell kännedom 4-8 sp  Lärcentret: Tutorskap 2 sp Fyra olika kurser som ger 1-2 sp var för förtroendeuppdrag, för uppdrag i ÅA:s styrelse, studentkårens styrelse, institutionsråd eller övriga förtroendeuppdrag

18 Webbmaterial + nätföreläsningar www.abo.fi/student/studieteknik  allmänt om studieteknik  ämnesspecifikt studieteknikmaterial Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 18

19 Stöd för avhandlingsskribenter Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 19

20  Kand- och graduvägen – stödmaterial för skrivprocessen (kand-, gradu-, diplomarbete), – Guide för kandidatskribenter  Kand- och gradukliniken: individuell handledning  Kand- och graduklubben  Kortkurser integrerade i ämnenas undervisning Kontaktperson: Johanna Quiroz-Schauman, larcentret@abo.fi larcentret@abo.fi Stöd för kand-, pro gradu- och diplomarbete Stöd för kand-, pro gradu- och diplomarbete www.abo.fi/stodenhet/gradu www.abo.fi/stodenhet/gradu Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 20

21 Handledningsprocesserna och stöd för handledarna  Styrelsen för Åbo Akademi godkände ändringar i examensstadgan på sitt möte 17.3.2011: tydligare processer för handledning inom grundutbildningen (bl.a. 41a-b §§)  Guiden Handledningens a – ö. Handledning av examensarbetet inom grundutbildningen www.abo.fi/stodenhet/pedguider www.abo.fi/stodenhet/pedguider  Handledarutbildning 2 sp www.abo.fi/personal/handledarutbildning www.abo.fi/personal/handledarutbildning 21 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

22 E-tent Se www.abo.fi/stodenhet/etentwww.abo.fi/stodenhet/etent Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 22

23 Tillgänglighetsfrågor www.abo.fi/student/tillganglighet Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 23

24  Åbo Akademis handlingsplan för bemötande av studerande med funktionsnedsättning  Rutiner för studerande med läs- och skrivsvårigheter (intyg)  Kompensatoriska hjälpmedel för studenter med funktionsnedsättning: – talsyntes (ClaroRead/WordRead) – stavningskontroll (Stava Rex och SpellRight) – skannerpenna – EyePal-läskamera Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 24

25 www.abo.fi/student/minguide 25


Ladda ner ppt "”Lära av och om varandra” - Studier-gruppen 18.9.2012 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 1."

Liknande presentationer


Google-annonser