Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemsmöte 11 juni 2015. Innehåll Välkomna Projekplanen Vilka projekt väljs – Urvalskriterier Vad gäller för EU-stöd Hur kan en anslutning se ut Vi behöver.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemsmöte 11 juni 2015. Innehåll Välkomna Projekplanen Vilka projekt väljs – Urvalskriterier Vad gäller för EU-stöd Hur kan en anslutning se ut Vi behöver."— Presentationens avskrift:

1 Medlemsmöte 11 juni 2015

2 Innehåll Välkomna Projekplanen Vilka projekt väljs – Urvalskriterier Vad gäller för EU-stöd Hur kan en anslutning se ut Vi behöver er hjälp – I projekteringen/genomförandet – I förstudien

3 Välkomna Vi har fått in många anmälningar – Anmälningsgrad permanent boende – Anmälningsgrad totalt – Vissa områden ser ut att ej komma med i vårt projekt Bollströ Dömsta Hörnberga Långmossen

4

5 Innehåll Välkomna Projekplanen Vilka projekt väljs – Urvalskriterier Vad gäller för EU-stöd Hur kan en anslutning se ut Vi behöver er hjälp – I projekteringen/genomförandet – I förstudien

6

7 Förstudien - Vad återstår? Välja organisationsform (Ekonomisk förening eller Kabel TV) Idag vill vi ha hjälp av er – Få klart om det är en eller flera anslutningar ni vill ha – Verifiering av platsen för er/era ansluting/ar – Klassificering av era fastigheter Varje anslutning extra ger ca 30 kr lägre kostnad för samtliga Efter mötet vill vi få hjälp av er att få de som inte anmält sig att ta ställning – Varje anslutning extra ger ca 30 kr lägre kostnad för samtliga – Investering som återbetalas Förslag på fiberdragning Första kostnadskalkylen på vårt nät Detaljplanering och projekteringen Organisation för projekteringen Lämna in/justera ansökan för stöd Beslut av länsstyrelssen

8 Projekteringen Informera om ledningsdragning – Länsstyrelsen miljö – "Trafikverket" berörda vägar Angreppssätt för genomförandet bestäms Justera fiberdragning/materialåtgång Upphandling görs – Grävning/kabelförläggning – Kommunikationsoperatör, service avtal mm – Materialleveranser Ta fram ”slutgiltig" kostnadskalkyl för anslutning Sluta interna avtal – Markavtal/ledningsrätt med berörda markägare – Medlemsanslutning (Bindande anmälan) Detaljplanering av genomförande Bilda organisation för genomförande

9 Innehåll Välkomna Projekplanen Vilka projekt väljs – Urvalskriterier Vad gäller för EU-stöd Hur kan en anslutning se ut Vi behöver er hjälp – I projekteringen/genomförandet – I förstudien

10 Vilka projekt väljs - Urvalskriterier Alla projekt poängsätts 200 är min för att få ett projekt och 500 är max möjliga poäng

11 Innehåll Välkomna Projekplanen Vilka projekt väljs – Urvalskriterier Vad gäller för EU-stöd Hur kan en anslutning se ut Vi behöver er hjälp – I projekteringen/genomförandet – I förstudien

12 Vad gäller för EU-stöd Grundläggande vilkor för stöd – Vad man kan få stöd för – Villkor för att söka – Krav på öppenhet

13 Vad gäller för EU-stöd Villkor på hur projektet genomförs – Alla tillstånd måste finnas – Samförläggning om möjligt – Upphandling – Robust och driftsäkert nät – Driftsättning av nätet Vad gäller efter projektet – Investeringen skall behållas i 5 år, undantag finns: Kan säljas vid upphandlingen Om vissa villkor är uppfyllda

14 Innehåll Välkomna Projekplanen Vilka projekt väljs – Urvalskriterier Vad gäller för EU-stöd Hur kan en anslutning se ut Vi behöver er hjälp – I projekteringen/genomförandet – I förstudien

15 Utrustning (KTV) Inkommande fiber ansluts i en dosa (CPE) CPE:n omvandlar signalen så man kan ansluta en router eller dator direkt. TV-uttag för anslutning av TV, eller digitalbox. (CPE = Customer Premises Equipment)

16 Utrustning (KTV)

17 Utrustning (Fibra) Inkommande fiber ansluts i en dosa (CPE) CPE:n omvandlar signalen så man kan ansluta en router eller dator direkt. Nätverksuttag för IP-TV Box. (CPE = Customer Premises Equipment)

18 Innehåll Välkomna Projekplanen Vilka projekt väljs – Urvalskriterier Vad gäller för EU-stöd Hur kan en anslutning se ut Vi behöver er hjälp – I projekteringen/genomförandet – I förstudien

19 Vi behöver er hjälp Projekteringen – Sluta markavtal – Sluta medlemsavtal Genomförandet – Praktisk hantering av material (Logistik, förvaring av material) – Koordinering av arbete inom området

20 Vi behöver er hjälp Förstudien – idag – Verifiera er anmälan Plats för anslutning (fastighet) Hur många anslutningar Klassificering av fastigheter på vår lista – Åkermark - ÅM – Skogsmark - SM – Fritidsboende - FB – Permanentboende - PB – Företag- FTG

21 Vi behöver er hjälp Förstudien – fram till mitten av september – Få de som inte anmält sig att ta ställning Mitten av september är möjligt för att kunna få stöd Det kommer aldrig att bli billigare Varje nyanslutning sänker kostnaden med ca 30 kr/anslutning (om en kostnaden är ca 30 000) – Vilket stöd kan ni få av oss Folder Lista på de som ej anslutit sig Sammanfattning av argument Frågor och svar på fiber.himmeta.se Stöd från någon i projektgruppen

22 Fler frågor? fiber.himmeta.se Tack för oss!


Ladda ner ppt "Medlemsmöte 11 juni 2015. Innehåll Välkomna Projekplanen Vilka projekt väljs – Urvalskriterier Vad gäller för EU-stöd Hur kan en anslutning se ut Vi behöver."

Liknande presentationer


Google-annonser