Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem gör vad i svenskt parlament?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem gör vad i svenskt parlament?"— Presentationens avskrift:

1 Vem gör vad i svenskt parlament?
Riksdag och Regering Vem gör vad i svenskt parlament?

2 Valkretsar Sverige Valkretsar Valdistrikt 29 5837

3 Varför har vi val? Svenska folket ska bestämma vem som ska styra landet. Alla röstberättigade väljer ett parti som ska representera dem i riksdagen. Det parti/allians som får flest röster bildar regering.

4 Demokrati Demo kratie (grek)= folket styr
Representativ Demokrati innebär att vi väljer ett parti som ska representera vår talan i riksdagen.

5 Riksdagen 349 ledamöter Proportionella val Utskott (arbetsgrupper)
Stiftar lagar Beslutar om statsbudgeten Granskar regeringen (konstitutionsutskottet) Utser statsminister

6 Plenisalen i Riksdagen
Ledamöterna är placerade efter valdistrikt

7 Rundvandring i riksdagen

8 Rosenbad Regeringskansliet

9 Regeringen styr landet. Chefen för regeringen är statsminister.
Lämnar förslag till Riksdagen (propositioner) Verkställer riksdagsbeslut Bestämmer hur myndigheter ska arbeta Träffar avtal med andra länder och organisationer Har statsråd (ministrar) Regeringen styr landet. Chefen för regeringen är statsminister.

10 Utskott Utskott – arbetsgrupper där riksdagens arbete utförs.
Förbereder arbeten (propositioner, motioner) som ska beslutas i kammaren. Finns 16 utskott inklusive EU-nämnden Varje utskott har 17 ledamöter

11 ”Ett ärendes gång” Lagstiftningen – hur nya lagar bildas
1. Ett förslag (motion eller proposition) kommer till riksdagen 2. Ärendet tas upp i kammaren och beslut om bearbetning av förslaget beslutas. 3. Ett utskott får i uppgift att behandla frågan 4. De olika riksdagspartierna diskuterar förslaget i sina partigrupper 5. Utskottet gör klart förslaget och det skickas till riksdagen 6. Riksdagen fattar beslut (röstar) i frågan 7. Regeringen får besked om beslutet och verkställer. ”Ett ärendes gång”

12 Ett ärendes gång

13 Snabbfakta Riksdagen har 349 ledamöter (=platser, personer, mandat)
I Sverige är det val vart fjärde år i kommun, landsting och riksdag. För att få rösta måste man fyllt 18 år senast valdagen samt vara svensk medborgare. Riksdagen består av olika partier, dessa väljs av folket. Sverige har proportionella val, dvs 20% av rösterna ger 20% av antalet mandat i Riksdagen. Sverige har 29 valkretsar. Varje valkrets får det antal platser i riksdagen som valkretsen har invånare i förhållande till storleken. ( En valkrets med 7% av befolkning får 7% av platserna). Regeringsbildning – de eller det parti som får flest röster i valet får i uppdrag av talmannen att bilda regering. Majoritetsregering – När ett parti har fått mer än hälften av rösterna så kan de bilda regering själva. Minoritetsregering – När ett parti inte har majoriteten av ledamöterna i riksdagen. Koalitionsregering – När flera partier med liknande åsikter går ihop för att bilda majoritet. Samlingsregering – När samtliga partier går ihop för att regera vid extrema kriser. ”4-procents-spärren” – Ett parti måste få minst fyra procent av rösterna för att få komma in i riksdagen. Undantag görs om ett parti får minst 12% i en valkrets.

14 Ordlista! Parlament Representera Röstberättigade Proportionella val
Utskott Propositioner Motioner Statsråd Talman


Ladda ner ppt "Vem gör vad i svenskt parlament?"

Liknande presentationer


Google-annonser