Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad kan olika aktörer göra för att öka kollektivtrafikens marknadsandel? Och varför ska de göra det? Karin Brundell Freij, WSP 2015-06-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad kan olika aktörer göra för att öka kollektivtrafikens marknadsandel? Och varför ska de göra det? Karin Brundell Freij, WSP 2015-06-30."— Presentationens avskrift:

1 Vad kan olika aktörer göra för att öka kollektivtrafikens marknadsandel? Och varför ska de göra det? Karin Brundell Freij, WSP 2015-06-30

2 Ingenting är så praktiskt som en god teori Kurt Lewin

3 En struktur för hur man kan tänka…  …vilka åtgärder som är ”effektivast”  …vilka åtgärder som är möjliga  …samverkansmöjligheter och intressekonflikter

4 om mål, medel, styrmedel och åtgärder ”Man måste veta vad man önskar sig för att få vad man vill ha”

5 Varför vill man ”öka kollektivtrafikresandet”? Fler resenärer = större intäkter = mindre budgetbelastning Fler resenärer = Mindre biltrafik = mindre miljöproblem Fler resenärer = Större arbetsmarknads- regioner = tillväxt Det kan se ut som om man är överens om målet. I själva verket är man överens om medlet. Vilken ”åtgärd” som är mest ”effektiv” skiljer därför mellan aktörer

6 Vi börjar vid målet!  Ingen annan än resenären kan  ”öka kollektivtrafikresandet”  ”minska bilresandet” (marginal)kostnad Restid, pålitlighet bekvämlighet Medvetenhet, värderingar

7 TID ÄR PENGAR!! ”Generaliserad kostnad”: Sammanvägning av olika kvaliteter  1 minut kortare restid = 1-2 kronors sänkning av taxan  15 minuter kortare turintervall = 5-20 kronors sänkning av taxan  5 minuter kortare bytestid= 3-5 kronors sänkning av taxan  1 minut ”mindre försening”= 3-5 kronors sänkning av taxan  15 minuter med stor trängsel= 10-30 kronors höjning av taxan ”Är det effektivast att korta restid eller sänka taxan?” Exempel: Från 30 minuter var 20:e resa (=1,5) Till 30 minuter var 60:e resa (=0,5)

8 Marknadsandelen är en indikator - inte ett mål i sig själv!

9 I alla maskiner finns ”energiförluster” Färdmedelsvalet är inget nollsummespel ! Om man stimulerar Kollektivtrafikresandet …därför att man vill minska biltrafikresandet …så får man ”på köpet” Fler personkm totalt Billösa gör längre kollresor Gång och Cykelresandet minskar Om man bromsar biltrafiken …därför att man vill öka kollektivresandet …så får man ”på köpet” Färre personkm totalt Kortare bilresor bland bilbundna Fler Gång och Cykelresor Trängselskatt : 50% av det bortträngda bilresandet dök upp i kollektivtrafiken Nolltaxe-försök: 20-50% av det ”nya” kollresandet kommer från biltrafiken

10 Skruva på rätt ratt!

11 Keep it simple, stupid! Hur kan vår organisation bidra till att sänka generaliserade kostnaden för kollektivtrafikresande?  Öka medvetenheten  Sänka priset  Minska restiden  Öka pålitligheten  Förbättra komforten Respektive öka generaliserade kostnaden för bilresande? På ett kostnadseffektivt sätt? Med hänsyn till ”energiförlusterna” utifrån våra egna bakomliggande mål

12 Vad kan (och vill) olika aktörer göra ”för att öka kollektivtrafikens marknadsandel”?

13 Vad kan (och vill) olika aktörer göra ”för att öka kollektivtrafikens marknadsandel”? Kommuner kan… bebyggelseplanera prioritera kolltrafikens framkomlighet Begränsa biltrafik Trafikhuvudmän kan… Öka utbudet Sänka eller Differentiera taxan Linjeplanera smartare Effektivisera bort tidstjuvar Komfort och service Staten kan… Ändra skatteregler


Ladda ner ppt "Vad kan olika aktörer göra för att öka kollektivtrafikens marknadsandel? Och varför ska de göra det? Karin Brundell Freij, WSP 2015-06-30."

Liknande presentationer


Google-annonser