Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Susanne Erlandsson Hur många länder har damfotboll idag? Är fotbollen tvåkönad idag?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Susanne Erlandsson Hur många länder har damfotboll idag? Är fotbollen tvåkönad idag?"— Presentationens avskrift:

1 Susanne Erlandsson Hur många länder har damfotboll idag? Är fotbollen tvåkönad idag?

2 Ordförandekonferensen -07

3 Elitprojektet - damer Sammanfattning från ordförandekonferensen -06 Grunden i projektet bör vara att skapa ett utvecklat styrelsetänk och en förbättrad rekrytering till klubbarnas styrelser Motivera, utbilda och utveckla styrelserna så att de delsutvecklar sitt styrelsearbete (strategiskt) och delsorganiserar upp föreningens dagliga verksamhet Grunden i projektet bör också ges div.1 klubbarna Förbättrat och annorlunda rekryteringsarbete är angeläget Detta är en fotbollsgemensam och angelägen fråga

4 VARUMÄRKET ” VARUMÄRKET ”svensk damelitfotboll” FÖRENINGSUTVECKLING Organisation Tränarutveckling Spelarutbildning Process i den egna föreningen Samarbete med SvFF elitprojekt och EFD Samarbete med övriga klubbar i Damallsvenskan ”Hjälp till självhjälp”

5 Organisation Tränarutveckling Spelarutbildning Tydlig organisation Rollfördelning Licensens områden Långsiktighet Kansli Tillgänglig administration Kanslichef Heltidsanställd ansvarig tjänsteman Heltidsanställd huvud- tränare Utvecklingsplaner för tränare Individuella i föreningen Gemensamma (SvFF, EFD) Fortbildning Nätverk Mentor/adept Spelarutbildningsplan i föreningen Individuella utvecklingsplaner Helhetsperspektivet Spelarutbildare knuten till föreningen Tillgång till personer, förtroendevalda och anställda, med kompetens inom alla funktioner

6 År 1År 2År 3År 4 Föreningsbesök 1:a besöket (12 allsv.föreningar ) ( Genomför 27/2 – 11/6 -07) Handlingsplan - start - organisation - spelarutbildning - tränarutveckling Uppföljning av föreningsbesöket - planering/strategi - behov av resurser/ spetskompetens Div. 1 föreningarna - information - planering föreningsbesök Föreningsbesök - uppföljning - 1:a besök ( 2 nya fören. ) Handlingsplan - uppföljning - organisation - spelarutbildning - tränarutveckling Kompetensutveckling - s tart för gemensamma utbildnings- tillfällen / konferens / aktivitet - organisation - spelarutbildning - tränarutveckling Föreningsbesök - uppföljning - 1:a besök ( 2 nya fören. ) Handlingsplan - uppföljning - organisation - spelarutbildning - tränarutveckling Kompetensutveckling – forts. för gemensamma utbildnings- tillfällen / konferens / aktivitet - organisation - spelarutbildning - tränarutveckling Div.1 föreningarna - uppföljning - handlingsplaner - gemensamma utbildningstillfällen Nationell klubblicens Ansökan inför år 4 Uppföljning stöd / rådgivning - organisation - spelarutbildning - tränarutveckling Kompetensutveckling – forts. för gemensamma utbildnings- tillfällen / konferens / aktivitet - organisation - spelarutbildning - tränarutveckling (ingår i ordinarie verksamheten) Div.1 föreningarna - uppföljning - forts. utvecklingsarbete Div.1 föreningarna - strategi – se allsvenskan - start föreningsbesök - fokus på organisation DAMELITPROJEKTET Tidsplan 2007 - 2010

7 Steg 1 – Föreningsbesök DA Dagordning – enligt Klubblicensens områden OrganisationAdministration / personal föreningsidentitet – struktur- kanslichef styrelse – rollfördelning- övriga personella resurser kansli – personal information – kommunikation Sportsligt marknadsföring – affärsutveckling- tränare – ledare – medicinskt team arrangemang – evenemang- spelarutbildning / talangutveckling EkonomiAnläggning resultat 2006- matcharena budget 2007- träningsförutsättningar redovisning/uppföljning

8

9 Föreningsstruktur DA 2007 Damelitfotboll Egen förening 2004 Styrelse Ledningsgrupp - utskott Dam & flickfotboll Styrelse ABJ –sektion Ungdomsgrupp Marknadsgrupp (omorg. 06/07) Dam- herr & ungdomsfotboll Elitfotboll dam-herr i Idrotts AB Bolagsstyrelse Moderförening – flickfotboll / dam Damelitfotboll Egen förening 2004 Samarbete med elithockeyförening (gemensam personal – marknad – ekonom i- klubbdirektör) Styrelse – ledningsgrupp – utskott Dam & flickfotboll Elitfotboll i Idrotts AB (51 % + 49%) Bolagsstyrelse Moderförening – flickfotboll Dam- herr & Ungdomsfotboll Huvudstyrelse med ansvarsomr. hela föreningen Dam- herr- ungdomsgrupp Dam & flickfotboll Gemensam styrelse - elitfotboll Ungdomssektion Dam & flickfotboll Styrelse Utskott Ungdomsgrupp Flersektionsförening Damelitfotboll i Idrotts AB Bolagsstyrelse Huvudstyrelse för 4 sektioner Dam- / flickfotbollssektion Dam & flickfotboll Huvudstyrelse Ledningsgrupper Elit – Ungdom (ny org. -07) Dam & flickfotboll Styrelse Utskott (omorg. -06) Flersektionsförening Huvudstyrelse Sektionsstyrelse damelit

10 Damelitfotboll Kanslichef 50% Spelare deltid - publikrekrytering Heltidsanställd huvudtränare Dam & flickfotboll Sportchef 100% Dam- herr & ungdomsfotboll Elitfotboll dam-herr i Idrotts AB Ekonomi-marknad-adm i AB Sportchef 50% dam ( + 50% flick ) Heltidsanställd huvudtränare Damelitfotboll Samarbete elithockeklubb klubbdirektör, markn.chef, ekonom Sportchef 100%, (inkl. träning) Kanslichef och sportansvarig deltid Dam & flickfotboll (IDamelit - AB) Kansli- marknadschef 100% Sportchef 100% Spelare deltid – adm, marknad Heltidsanställd huvudtränare Dam- herr & Ungdomsfotboll Kanslichef/marknad 100% Ekonomi 100% Marknad 100% Dam & flickfotboll Kanslist 100% Dam & flickfotboll Kansli-/sportchef 100% Kanslist/marknad 100% Marknad 50% (distans) Heltidsanställd huvudtränare Flersektionsförening Damelit i Idrotts AB Kanslichef 75% Marknad 100% Spelare deltid – projekt Dam & flickfotboll Kanslichef 50% Kanslist 100% Spelare deltid – marknad Dam & flickfotboll Kanslichef 100% Kanslist ungdomsfotboll 100% Heltidsanställd huvudtränare Flersektionsförening Sportchef 100% Marknadschef 100% Supporteransvarig 100% Heltidsanställd huvudtränare Anställda inom DA föreningarna 2007 - inkl. heltidsanställd huvudtränare

11 Projektorganisation Projektgrupp Projektledare Processledare Klubblicens Tränarutveckling Resurs / spetskompetens Föreningsutveckling Resurs / spetskompetens Spelarutbildning Resurs / spetskompetens Anneli Gustafsson SvFF Thomas Dennerby FK Lilie Persson ass FK Calle Barrling FK Marie Bengtsson FK Johan Fallby, (RI) SvFF Kenth Nyström, SvFF Riksinstruktörer (RI) Spelarutbildare i SDF Ansvarig för Tränarutbildning, SvFF Tränarföreningen Externa resurser EFD SvFF SDF SISU Externa resurser Kriterier i klubblicensen Organisation, Ekonomi, Administration, Media, Evenemang, Anläggning Sportsliga kriterier i klubblicensen

12 1. Uppföljning föreningsbesöken DA Initiera till egna handlingsplaner Utgå från dagsläge, enl. dokumentationen, till önskat läge (kriterier enligt Klubblicensen) Vissa klubbar kommer att behöva mer stöd och råd i processen än andra. Förslag: att EFD:s avsatta medel till Elitprojektet initialt används som en utvecklingsresurs i den fortsatta utvecklingsprocessen i respektive förening. Tidsplan: uppföljning i varje förening aug - nov Gemensamt forum för styrelserepresentanter DA och div. 1 - höstkonferensen Tema : Kunskaps- och kompetensutveckling Föreläsning / diskussioner med tid till erfarenhetsutbyte Elitprojektet Dam - planering hösten -07

13 2. Spelarutbildning och Tränarutveckling Tillsätta en arbetsgrupp/referensgrupp Förslag: Lillie Persson Anneli Gustafsson Calle Barrling Marie Bengtsson Lena Videkull Thomas Dennerby RI Arbetsgruppen kompletteras v.b. med ytterligare spetskompetens inom områden som t.ex. medicin, beteendevetenskap m.m. Elittränarkonferensen i Kina

14 3.Div. 1 föreningarna Samarbete med SvFF föreningsutvecklare Peter Landström i planering och genomförande Start föreningsutveckling: Regionala föreningsträffar - Götaland, Svealand, Norrland - Samarbete med berörda distrikts föreningsutvecklare och SISU-representanter Inbjudan riktas till föreningens ordförande, marknads- och ekonomiansvarig. Tidsplan: okt – dec.

15 Sammanfattning av intervjuer gjorda med allsvenska damtränare Augusti 2007

16 4. På vilket sätt kan SvFF underlätta övergången? Farmarlag i division 1 och ett mera utvecklat lånesystem. Släpp kravet på att anmäla antal och namn i förväg Medvetandegöra unga flicklandslagsspelare vad som krävs för att satsa mot eliten. Ta hjälp av äldre elitspelare som kommer på samlingar och berättar, visar träningsschema så att unga spelare får klart för sig vad det innebär. Utveckla div 1 på sikt div 2 Satsa på speciella utbildningar av damtränare.

17 3. Vad är största hindret för unga spelare att ta en plats i A-laget? Steget från underliggande divisioner är för stort. De unga spelarna har inte bakgrunden träningsmässigt, och har inte insikten i vad som krävs när de tar steget mot att bli elitspelare. De unga spelarna behöver i dagsläget träningsmiljön i allsvenskan för att förbereda sig, men istället blir det problem med matchning. Träningsmiljön är oerhört viktig, och behöver höjas i underliggande divisioner,ifall fler unga spelarna ska kunna ta steget. En tränare efterlyste gemensamma internationella datum för F 19, för att underlätta matchning på hemmaplan. Fattas kvalitativa mellanskikt för flickor. Svårt att komma som ung talang till ett seniorlag, och ha tålamodet att träna till sig en plats på sikt.

18 2. Får dessa spelare tillräckligt många och kvalitativt bra matcher? Här tycker 9 tränare att matchning är otillräcklig. 2 tränare tycker att det fungerar tillfredställande. 1 tränare/förening löser det med att ha en mindre trupp med tanke på matchmöjligheter för bänkspelarna. Önskar bättre matchmiljö

19 1. Hur ser föreningens lösning för matchning av de spelare i A-truppen som inte kontinuerligt spelar i A-laget ut? Har endast samarbete med div 1 klubb: 1 förening Har samarbete div 1 och farmarlag i div 2: 4 föreningar Har endast farmarlag div 2: 4 föreningar Har endast farmarlag i div 32 föreningar Har samarbete med div 3 och farmarlag div 4: 1 förening

20 Frågeställningar Kan en utveckling av farmarlagsverksamheten och lånesystemet vara ett sätt att matcha unga talanger? I å fall hur? Hur kan vi utveckla matchningen av talangfulla flickor i åldersgruppen 17 till 19 år för att stimulera till fortsatt satsning på fotbollen?


Ladda ner ppt "Susanne Erlandsson Hur många länder har damfotboll idag? Är fotbollen tvåkönad idag?"

Liknande presentationer


Google-annonser