Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

T RE STRÅLNINGSTYPER FRÅN ATOMKÄRNAN Fission, fusion Speciella relativitetsteorin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "T RE STRÅLNINGSTYPER FRÅN ATOMKÄRNAN Fission, fusion Speciella relativitetsteorin."— Presentationens avskrift:

1 T RE STRÅLNINGSTYPER FRÅN ATOMKÄRNAN Fission, fusion Speciella relativitetsteorin

2 α-strålning/sönderfall α-partiklar (2 protoner + 2 neutroner) Liten räckvidd, hud skyddar, men inte slemhinnor Uran-235, radon-222 är två exempel Atomnummer och masstal minskar efter sönderfallet β-strålning/sönderfall β-partiklar (elektroner) Betapartikeln uppstår ur en neutron=>elektron+proton Större räckvidd än alfa Cesium-137, kol-14 är två exempel Atomnummer ökar, men masstalet förblir samma vid sönderfall γ-strålning Elektromagnetisk strålning,(energirikare än ljus o röntgenstrålning) Tränger igenom tjocka väggar, stor räckvidd Uppstår vid alfa- och betasönderfall

3 Mätning Radioaktivitet mäts i bequerel med olika metoder (vi har inte någon mätare i skolan): GM-rör, dimkammare, svärtning av fotoplåtar Bakgrundsstrålning Om vi hade ett GM-rör skulle vi höra det knäppa med jämna mellanrum. Det är strålning som kommer från material, marken, rymden Halveringstid En kärna sänder ut strålning EN gång... Se bild i boken s. 232, halveringstiden mycket olika för olika ämnen (se boken samma sida)

4 1905 visade Einstein att materia och energi är samma sak, i olika form Ett räkneexempel: 1 g materia, (0,001 kg )uppgår i formen energi: 0,001*300000000*300000000= 90000000000000 Joule, vilket innebär en vattenkraftsturbins arbete i några dagar.

5 30-talet: En ung österikiska, Lise Meitner (judinna, flydde till Sverige 1938), föreslog att man skulle skjuta in neutroner i uran, för att få ett tyngre ämne. Det visade sig bli annorlunda......nämligen barium (se periodiska systemet) Ett lättare ämne! Vad hade hänt? n uran Ba n n ENERGI

6 n uran Ba n n ENERGI Man vägde detta.Och sedan detta och fann att också massa hade ”försvunnit”! E=mcc Fission: Urankärnan klövs till två nya, lättare kärnor. Energin som höll dem samman frigjordes. Man hade uppfunnit kärnkraften.... 1944 fick Otto Hahn, Lise Meitners chef, nobelpriset i kemi för upptäckten

7 De lösa neutronerna som frigörs i fissionen träffar sedan nya urankärnor och kedjereaktionen är ett faktum! I kärnkraftverk använder vi fissionen i fredligt syfte. En viktig teknik i kraftverken är hur man kontrollerar reaktionen, så att kedjereaktionen inte släpps fri. Se film på www.sli.se (Kärnenergi: 3:45-7:00)!www.sli.se Se 3 bilder i boken, s 235 Ba n n

8 Fusion är fissionens motsats, men även här frigörs mängder med energi. Solen är en jättelik fusionsreaktor (Två väteatomer blir en helium). Vätebomben är exempel på fusion. Det krävs höga temperaturer och där har vi inte hittat någon teknisk lösning för att kontrollera krafterna. Än. http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/kall-fusion-utreds- som-ersattning-for-karnkraftenhttp://www.svt.se/nyheter/vetenskap/kall-fusion-utreds- som-ersattning-for-karnkraften (svt 17 dec 2012) Gör uppgifter, s 238-239 (uppg1-3, 6-9, 11, om du hinner: 10, 12- 17) Läs gärna 223-236+264 FORSKNING PÅGÅR


Ladda ner ppt "T RE STRÅLNINGSTYPER FRÅN ATOMKÄRNAN Fission, fusion Speciella relativitetsteorin."

Liknande presentationer


Google-annonser