Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fysisk aktivitet vid Cancer -Varför? -Hur?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fysisk aktivitet vid Cancer -Varför? -Hur?"— Presentationens avskrift:

1 Fysisk aktivitet vid Cancer -Varför? -Hur?
Maria Pliakas Leg. Sjukgymnast/Fysioterapeut, Lymfterapeut Fysioterapi Specialistvård Division Medicin Psykiatri Region Gävleborg

2 Dagens forskning visar att personer med cancersjukdom har mycket att vinna på att vara fysiskt aktiva… Fysisk aktivitet-allt kroppsligt arbete som ger en muskelkontraktion och resulterar i ökad energiförbrukning

3 Viktig del av cancerrehabiliteringen med flera positiva effekter på fysiskt och psykiskt välmående…

4 Vinster med fysisk aktivitet vid cancersjukdom
Bibehålla/förbättra kondition och muskelstyrka Bättre balans  minskad risk för fall Minskad risk för benskörhet och frakturer Förbättrad blodcirkulation – minskar risken för blodpropp Minskat illamående och besvär med förstoppning

5 Minskad trötthet (fatigue)
Förbättrad sömn Ökad förmåga att bibehålla stabil vikt Minskade besvär med lymfsvullnad Minskad risk för lunginflammation/infektion

6 Minskad upplevelse av stress med sänkning av stresshormonerna
Förbättrad livskvalitet Ökad ork för sociala kontakter Minskad ångest och depression Ökat välbefinnande och bättre självkänsla genom ökade endorfinnivåer i kroppen

7 Förbättrad funktion Minskat beroende av andra
Minskar risken för recidiv(återfall) och nya cancersjukdomar Kan även för personer med obotlig cancer ge förbättrad livskvalitet, förbättrad överlevnad och ökad förmåga att fungera bättre i sina dagliga liv

8 Hur fysiskt aktiv bör man vara?
Om möjligt följa de rekommendationer av fysisk aktivitet som gäller för friska individer Eller så aktiv som sjukdomen tillåter Undvik inaktivitet och långvarigt stillasittande

9 Nationella rekommendationer
Minst 150 min/vecka på måttlig intensitet Aktiviteterna bör spridas över veckan Utföras i pass om minst 10 minuter

10 Rekommendationer forts.
Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst 2 ggr/v för flertalet av kroppens stora muskelgrupper Äldre, dvs vuxna över 65 år, bör även träna balans

11 ”LITE ÄR BÄTTRE ÄN INGET ALLS”

12 Rekommendationer stillasittande
Undvik långvarigt stillasittande! Regelbundna korta pauser rekommenderas Detta gäller även dem som uppfyller rekommendationerna om fysisk aktivitet Källa: Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, Statens folkhälsoinstitut, Svenska läkaresällskapet, Fysioterapeuterna, FYSS m fl.

13 Stillasittande och cancerrisk
Långvarigt stillasittande ökar risken att drabbas av coloncancer, livmodercancer och lungcancer Risken ökar för varje 2h extra stillasittande under en dag (colon 8%, livmoder 10%, lunga 6%) Källa: Television Viewing and Time Spent Sedentary in Relation to Cancer Risk: A Meta-Analysis Daniela Schmid and Michael F. Leitzmann JNCI J Natl Cancer Inst (2014) 106 (7)

14

15 Hur träna? Individanpassa!
Använd aktiviteter som involverar stora muskelgrupper så som promenader, cykling, skidåkning, stavgång. Undvik tung belastning

16 Lämpliga träningsformer?

17 Att tänka på vid fysisk aktivitet
Börja försiktigt, öka i små steg! Aktiviteten ska ge energi - inte ta energi! Aktiviteten ska ej vara smärtsam eller leda till mer smärta än vanlig träningsvärk i tränad muskulatur ett dygn efteråt OBS! bland är det svårt att träna ex. efter svår operation, intensiv kemoterapi/strålbehandling, uttalade biverkningar –Tänk då att lite är bättre än inget Osäker? Ta hjälp av fysioterapeut/sjukgymnast

18 Restriktioner? Vid pågående behandling –diskutera eventuella restriktioner med läkare Undvik hög intensitet vid lågt blodvärde Anpassa vid infektionsrisk Undvik kontaktidrott vid ökad blödningsrisk Stark vilja att träna på hög intensitet –ta kontakt med läkare och sjukgymnast för vägledning!

19 Enkla tips Välj ”aktivt” TV-tittande –res på dig ofta!
När du åker bil –parkera längre ifrån och gå sista biten Sätt timer vid datorn –stå upp kort stund/rör dig lite Höj-sänkbart bord Res dig när du pratar i telefon Trappor istället för hissen Gå av en busshållplats tidigare Vardagliga aktiviteter/Hushållsarbete

20 Vart kan jag vända mig? Prata med din kontaktsjuksköterska/läkare, som kan förmedla kontakten vidare till en Sjukgymnast/Fysioterapeut

21 Fysisk aktivitet på Recept, FaR
Ordination på motion (hur mycket, hur länge, aktivitet) Bra sätt att stimulera/motivera till fysisk aktivitet Tillsammans med förskrivaren pratar du om vilken fysisk aktivitet som är lämplig, får receptblankett på ordinerad träning, uppföljning av träningen Sjukgymnaster/fysioterapeuter kan hjälpa till med bedömning, behandling och rekommendationer kring fysisk aktivitet gällande dosering av intensitet, frekvens och duration

22 Intressanta länkar www.lg.se/fysiskaktivitet www.cancerfonden.se

23 Studier Fysisk aktivitet anses idag förebygga cancer
(Fridenreich, Neilson & Lynch, 2010) Fysiskt aktiva har en förbättrad överlevnad Aktiva: rask promenad 3-6 timmar i veckan Inaktiva: rört sig mindre än en timme i veckan (Meyerhardt et al., 2006; Holmes et al., 2005; Kenfield et al., 2011)


Ladda ner ppt "Fysisk aktivitet vid Cancer -Varför? -Hur?"

Liknande presentationer


Google-annonser