Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RESURSSTYRNING LEDNINGSPROCESSER ORGANISATIONS SCHEMA KUNDKRAVKUNDKRAV PRODUKTIONSPROCESSER HUVUD OCH STÖDPROCESSER LAGAR OCH DIREKTIV  SEKTIONER SEKTIONER.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RESURSSTYRNING LEDNINGSPROCESSER ORGANISATIONS SCHEMA KUNDKRAVKUNDKRAV PRODUKTIONSPROCESSER HUVUD OCH STÖDPROCESSER LAGAR OCH DIREKTIV  SEKTIONER SEKTIONER."— Presentationens avskrift:

1

2 RESURSSTYRNING LEDNINGSPROCESSER ORGANISATIONS SCHEMA KUNDKRAVKUNDKRAV PRODUKTIONSPROCESSER HUVUD OCH STÖDPROCESSER LAGAR OCH DIREKTIV  SEKTIONER SEKTIONER  KUNDKRAV KUNDKRAV  ÄNDRINGAR ÄNDRINGAR  KUNDREAKTION KUNDREAKTION  FUNKTIONSBESKRIV FUNKTIONSBESKRIV NING  GEMENSAMMA RUTINER.GEMENSAMMA RUTINER.  HANTERING AV KVALITETS HANTERING AV KVALITETS DOKUMENT  PRODUKTIONSENHETENS PRODUKTIONSENHETENS GEMENSAMMA DOKUMENT  PRODUKTIONSPROCESSER PRODUKTIONSPROCESSER  LEDNINGSPROCESSER LEDNINGSPROCESSER  LAGAR OCH DIREKTIV LAGAR OCH DIREKTIV  RESURSSTYRNING RESURSSTYRNING  STÖDPROCESSER STÖDPROCESSER  ORGANISATION ORGANISATION  AFFÄRSIDÉ AFFÄRSIDÉ  VISION VISION  MÅL MÅL AFFÄRSIDÉ VISION MÅL PRODUKENHET CP/B CP/B:S GEMENSAMMA RUTINER FUNKTIONS BESKRIVNING ÄNDRINGAR SEKTIONER KVALITETS DOKUMENT GEMENSAMMA DOKUMENT KUNDREAKTIONKUNDREAKTION AVSLUTA INSA TS UTF ALL LEDNINGSGRUPPEN MÄTNING, ANALYS OCH FÖRBÄTTRINGAR TEL. NR 1 Denna processkarta är utvecklad av Marita Andersson och Peter Pettersson Examensarbete vid automatiseringsingenjörs- programmet (1999) vid Institutionen för teknik, Örebro universitet Denna processkarta är utvecklad av Marita Andersson och Peter Pettersson Examensarbete vid automatiseringsingenjörs- programmet (1999) vid Institutionen för teknik, Örebro universitet

3 PLANERING SPROCESS CP/BP GODSENHET ANKOMMANDE CP/BG TILLVERKNING CP/B ENHET 1 CP/BA ENHET 2 CP/BB KUNDANPASSNING PACKNING CP/BL STÖD- OCH LEDNINGSPROCESSER CP/B ENHETSCHEF CP/BC TEKNIK CP/BTC VERKSAMHETS UTVECKLING CP/BVC SEKRETERARE CP/BS PERSONALMAN CP/BH GLOBAL FÖRSÖRJNINGS PLANERING GODSENHET UTGÅENDE CP/BG HUVUDPROCESS CP/B PROJEKTLEDARE I PRODUKTIONEN CP/BKC HUVUDPROCESSER CP/B  GLOBAL FÖRSÖRJNINGS GLOBAL FÖRSÖRJNINGS PLANERING  PLANERING ENHET CP/B PLANERING ENHET CP/B  TILLVERKNING ENHET 1 TILLVERKNING ENHET 1  TILLVERKNING ENHET 2 TILLVERKNING ENHET 2  GODSPROCESS ANKOMMANDE GODSPROCESS ANKOMMANDE  GODSPROCESS UTGÅENDE GODSPROCESS UTGÅENDE STÖDPROCESSER CP/B  ENHETSCHEF CP/BC ENHETSCHEF CP/BC  TEKNIK CP/BTC TEKNIK CP/BTC  PROJEKTLEDARE I PROJEKTLEDARE I PRODUKTIONEN CP/BKC  VERKSAMHETSUTVECKLING VERKSAMHETSUTVECKLING CP/BVC  SEKRETERARE CP/BS SEKRETERARE CP/BS  PERSONALMAN CP/BH PERSONALMAN CP/BH AVSLUTAÅTER PROCESSFLÖDE CP/B TEL. NRORGANISATIONRUTINERFUNKTIONSBESKRIVNING 2

4 KUNDANPASSNIN G PACKNING MATERIAL FÖRSÖRJNING TRANSPORT TILL LAGER 51 T-ENHET 1 CP/BAC PLANERING CP/BPC AVSLUTA Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 TEL. NRORGANISATIONRUTINERFUNKTIONSBESKRIVNING SLUTMONTERING CP/BA ÅTER 3

5 SLUTMONTERING CP/BA MATERIAL FÖRSÖRJNING TRANSPORT TILL LAGER 51 SLUTTEST 1/KRCGODKÄND FELSÖKNING & REPARATION SLUTTEST AVSLUTA Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 TEL. NRORGANISATIONRUTINERFUNKTIONSBESKRIVNING PRODUKTION TE-1 ÅTER 4

6 KUNDANPASSNING PACKNING CP/BK MATERIAL FÖRSÖRJNING TRANSPORT TILL LAGER 51 T-ENHET 2 CP/BB PLANERING CP/BPC AVSLUTA Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 SLUTMONTERING CP/BB TEL. NRORGANISATIONRUTINERFUNKTIONSBESKRIVNING ÅTER 5

7 SLUTMONTERING CP/BB MATERIAL FÖRSÖRJNING TRANSPORT TILL LAGER 51 SLUTTEST 1/KRCGODKÄND FELSÖKNING & REPARATION SLUTTEST AVSLUTA Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 TEL. NRORGANISATIONRUTINERFUNKTIONSBESKRIVNING PRODUKTION TE-2 ÅTER 6

8 CPBB ALFA II AVSLUTA Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 CPBT ALFA III TEL. NRORGANISATIONRUTINERFUNKTIONSBESKRIVNING ÅTER PRODUKTION TE-2 7

9 FINA LINA CPBT ALFA III AVSLUTA Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 TEL. NRORGANISATIONRUTINERFUNKTIONSBESKRIVNING LOTTA BASIC 1 KRC1141016R1A ÅTER 8

10 REKRYTERING PERSONAL BESTÄLLNING KRAVBILDANNONSERING GROVGALLRING INTERVJUER OCH TESTER BESLUT OCH FÖRHANDLING AVTAL AVSLAG TILL ÖVRIGA AVSLUTA Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 TEL. NRORGANISATIONRUTINERFUNKTIONSBESKRIVNING ÅTER 9

11 SEKRETERARE CP/BS PRODUKTENHET CP/B EHETSCHEF CP/BC ADMINISTRATIONINFORMATIONLEDNINGSGRUPPEN PERSONALVÅRDDOKUMENTATION SERVICE & PLANERING AVSLUTA Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 TEL. NRORGANISATIONRUTINERFUNKTIONSBESKRIVNING ÅTER 10

12 TEKNIK CP/BT TE-ENHETERNA TEKNIK & KVALITET TE-ENHETERNA TEKNIK & KVALITET ELEKTRONIKMEKANIK PRODUKT/ PROJEKT UNDERHÅLL AVSLUTA Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 TEL. NRORGANISATIONRUTINERFUNKTIONSBESKRIVNING ÅTER 11

13 PERSONALMAN CP/BH PRODUKTENHET CP/B EHETSCHEF CP/BC REKRYTERINGREHABILITERING PERSONAL UTVECKLING PERSONALSOCIAL VERKSAMHET CHEFSFÖRSÖRJNING GENOM MP-PROCESSEN PA-PLANERING OCH KOMPETENSHÖJNING ARBETSRÄTTÖVRIGT AVSLUTA Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 TEL. NRORGANISATIONRUTINERFUNKTIONSBESKRIVNING ÅTER 12

14 VERKSAMHETS UTVECKLING CP/BV TQM (”Totalkvalitet”) FÖR PRODUKT ENHET CP/B STRATEGI OCH EKONOMIFUNKTIO N ORGANISATIONS UTVECKLING KVALITET OCH STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR OUT OF BOX AUDITEKONOMI VERKSAMHETS SYSTEM UTVECKLING AVSLUTA Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 TEL. NRORGANISATIONRUTINERFUNKTIONSBESKRIVNING ÅTER 13

15 GODSENHET CP/BG, CP/BF, CP/BL EXTERNA LEVERANTÖRER INTERNA & EXTERNA KUNDER LEVERANSPACKNING CP/BL VERKTYGSFÖRRÅD CP/BF GODSMOTTAGNING ANKOMSTKONTROLL FÖRRÅD & LAGER CP/BG AVSLUTA Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 TEL. NRORGANISATIONRUTINERFUNKTIONSBESKRIVNING ÅTER 14

16 PROJEKTLEDARE PPRODUKTIONEN CP/BKC ENHETSCHEF CP/BC PRODUKTENHET CP/B ORGANISATIONS PROJEKT TILLVERKNINGS PROJEKT AVSLUTA ÅTER Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 TEL. NRORGANISATIONRUTINERFUNKTIONSBESKRIVNING 15

17 PLANERING CP/BP GLOBAL FÖRSÖRJNINGS PLANERING KUND ORDER PROCE SS CALL -OFF F/C KUNDANPASSNI NG/ PACKNING SLUTMONTERINGLAGER 51 MATERIAL FÖRSÖRJNING AVSLUTA ÅTER Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 TEL. NRORGANISATIONRUTINERFUNKTIONSBESKRIVNING 16

18 ENHETSCHEF CP/BC FABRIKSCHEF CP/C PRODUKTENHET CP/B LEDA VERKSAMHETEN BEMANNAORGANISERAPLANERA AVSLUTA ÅTER Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 TEL. NRORGANISATIONRUTINERFUNKTIONSBESKRIVNING 17

19 OK FEL OK AVDELNING OCH TELEFONMODELL START OPERATION TEST SLUT INMATNING. LÄNKAD KNAPP TILL DOK.PÅ INTRANET TEST OPERATION TEST FEL START OPERATION TEST FEL LÄNKAD KNAPP TILL DOK.PÅ INTRANET OPERATION LÄNKAD KNAPP TILL DOK.PÅ INTRANET LÄNKAD KNAPP TILL DOK.PÅ INTRANET AVSLUTA ÅTER TEL. NRORGANISATIONFUNKTIONSBESKRIVNING 18

20 KUNDERS KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR KUNDERS KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR NÖJDA KUNDER ? KUNDENS KRAV FÖRBÄTTRINGSCYKELN STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR NYA KUNDKRAV LEDNINGENS ANSVAR RESURSSTYRNING PROCESSTYRNING MÄTA & ANALYSERA, FÖRBÄTTRA AVSLUTAÅTER 19

21 Kunden kan vara extern eller intern. Oavsett vilket är det alltid viktigt med nöjda kunder. Utan kunder överlever ingen process. Kunders krav och förväntningar HEM NÖJDA KUNDER AVSLUTAÅTER 20

22 Nöjda kunder är en förutsättning för att en process ska överleva. Nöjda kunder återkommer! Nöjda Kunder HEMKUNDENS KRAV PLANERA AVSLUTAÅTER 21

23 Beslut om förändringar skall baseras på fakta. Planera HEM NÖJDA KUNDER GÖR AVSLUTAÅTER 22

24 Åtgärda problemet Gör HEMPLANERA STUDERA AVSLUTAÅTER 23

25 Kontrollera om åtgärderna för att lösa problemet ledde till avsedd förbättring. Studera HEMGÖR LÄR AVSLUTAÅTER 24

26 Ta lärdom av förbättringsarbetet så att samma typ av problem undviks. Lär HEM KUNDENS KRAV STUDERA AVSLUTA ÅTER 25

27 CP LEDNINGSSYSTEM ISO 14001 MILJÖLEDNINGSSYSTEM DIREKTIV Ex. CE, Maskin, LVD, EMC Internkontroll (Arbetsmiljö) Certifikat enligt teleterminaldirektivet (Annex III) IMEI-nr (elektronikserienr) ISO 9001 Kvalitetssystem ERICSSON Standarder & direktiv LAGAR Om någon av dessa standarder eller direktiv inte följs... Standarder och direktiv. För mer information klicka i respektive ruta. AVSLUTAÅTER KVALITETS-MANUAL MILJÖMANUAL 26

28 CP LEDNINGSSYSTEM ISO 14001 MILJÖLEDNINGSSYSTEM DIREKTIV Ex. CE, Maskin, LVD, EMC Internkontroll (Arbetsmiljö) Certifikat enligt teleterminaldirektivet (Annex III) IMEI-nr (elektronikserienr) ISO 9001 Kvalitetssystem ERICSSON LAGAR Standarder & direktiv …faller hela systemet! Föregående sida ÅTERAVSLUTA 27

29 HÄR FINNS VANLIGTVIS EN FUNKTIONSBESKRIVNING FÖR JUST DEN HÄR “PROCESSEN” AVSLUTA ÅTER 28

30 HÄR SKULLE NI KUNNAT FÅTT SE GEMENSAMMA DOKUMENT FÖR PRODUKTIONSENHET CP/B EL. SÖKVÄGAR TILL DESSA, MEN TYVÄRR AVSLUTA ÅTER 29

31 PÅ DEN HÄR SIDAN FINNS VANLIGTVIS CP/B:s INSTRUKTIONER FÖR BEHANDLING AV KVALITETSDOKUMENT AVSLUTA ÅTER 30

32 HÄR KAN MAN SÖKA TEL. NR INOM ERICSSON, MEN FUNKTIONEN LIGGER NERE I DAG AVSLUTA ÅTER 31

33 ORG. SCHEMA FÖR CP/B OCH DESS ENHETER SER UT UNGEFÄR SÅ HÄR AVSLUTA ÅTER 32

34 HÄR LIGGER I VANLIGA FALL EN RUTIN FÖR DEN “FUNKTION” DU KLICKADE PÅ AVSLUTA ÅTER 33

35 DET HÄR SKA FÖRESTÄLLA EN RUTIN FÖR REKRYTERING AVSLUTA ÅTER 34

36 HÄR KUNDE MAN HA HITTAT EN LISTA PÅ ÄNDRADE DOKUMENT MED SÖKVÄGAR AVSLUTA ÅTER 35

37 DET HÄR KUNDE HA VARIT EN INSTRUKTION FÖR EN BESTÄMD OPERATION ENLIGT FLÖDESSCHEMAT AVSLUTA ÅTER 36

38 OM MAN HAR TUR HITTAR MAN FOTON PÅ LEDNINGSGRUPPEN PÅ DENNA SIDA, MEN SÅ ICKE IDAG AVSLUTA ÅTER 37

39 FÖRSÖRJNINGSPLAN- ERINGEN OCH KA-PACK HAR TYVÄRR TAGIT SEMESTER AVSLUTA ÅTER 38

40 DET HÄR KUNDE VARIT EN AV DE STANDARDER OCH DIREKTIV MAN KAN NÅ FRÅN LEDNINGS- SYSTEMET AVSLUTA ÅTER 39

41 HÄR KUNDE DU HA FÅTT VETA DETALJER OM REKRYTERINGSPROCESSEN. SORRY! AVSLUTA ÅTER 40

42 AFFÄRSIDÉ VISION OCH MÅL ÄR VIKTIGA SAKER, DE SKULLE EGENTLIGEN FUNNITS HÄR AVSLUTA ÅTER 41


Ladda ner ppt "RESURSSTYRNING LEDNINGSPROCESSER ORGANISATIONS SCHEMA KUNDKRAVKUNDKRAV PRODUKTIONSPROCESSER HUVUD OCH STÖDPROCESSER LAGAR OCH DIREKTIV  SEKTIONER SEKTIONER."

Liknande presentationer


Google-annonser