Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRODUKENHET CP/B 1 K U N D K R U E N A D T R I A O V INSATS UTFALL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRODUKENHET CP/B 1 K U N D K R U E N A D T R I A O V INSATS UTFALL"— Presentationens avskrift:

1 PRODUKENHET CP/B 1 K U N D K R U E N A D T R I A O V INSATS UTFALL
Denna processkarta är utvecklad av Marita Andersson och Peter Pettersson Examensarbete vid automatiseringsingenjörs- programmet (1999) vid Institutionen för teknik, Örebro universitet PRODUKENHET CP/B MÄTNING, ANALYS OCH FÖRBÄTTRINGAR LEDNINGSPROCESSER RESURSSTYRNING SEKTIONER KUNDKRAV ÄNDRINGAR KUNDREAKTION FUNKTIONSBESKRIV NING GEMENSAMMA RUTINER. HANTERING AV KVALITETS DOKUMENT PRODUKTIONSENHETENS GEMENSAMMA DOKUMENT PRODUKTIONSPROCESSER LEDNINGSPROCESSER LAGAR OCH DIREKTIV RESURSSTYRNING STÖDPROCESSER ORGANISATION AFFÄRSIDÉ VISION MÅL K U N D R E A T I O INSATS PRODUKTIONSPROCESSER HUVUD OCH STÖDPROCESSER UTFALL K U N D R A V FUNKTIONS BESKRIVNING CP/B:S GEMENSAMMA RUTINER AFFÄRSIDÉ VISION MÅL ÄNDRINGAR SEKTIONER ORGANISATIONS SCHEMA LAGAR OCH DIREKTIV GEMENSAMMA DOKUMENT KVALITETS DOKUMENT AVSLUTA TEL. NR LEDNINGSGRUPPEN 1

2 STÖD- OCH LEDNINGSPROCESSER CP/B FUNKTIONSBESKRIVNING
PROCESSFLÖDE CP/B HUVUDPROCESS CP/B GLOBAL FÖRSÖRJNINGS PLANERING PLANERING SPROCESS CP/BP GODSENHET ANKOMMANDE CP/BG HUVUDPROCESSER CP/B GLOBAL FÖRSÖRJNINGS PLANERING PLANERING ENHET CP/B TILLVERKNING ENHET 1 TILLVERKNING ENHET 2 GODSPROCESS ANKOMMANDE GODSPROCESS UTGÅENDE TILLVERKNING CP/B ENHET 1 CP/BA ENHET 2 CP/BB KUNDANPASSNING PACKNING CP/BL GODSENHET UTGÅENDE CP/BG STÖD- OCH LEDNINGSPROCESSER CP/B STÖDPROCESSER CP/B ENHETSCHEF CP/BC TEKNIK CP/BTC PROJEKTLEDARE I PRODUKTIONEN CP/BKC VERKSAMHETSUTVECKLING CP/BVC SEKRETERARE CP/BS PERSONALMAN CP/BH ENHETSCHEF CP/BC TEKNIK CP/BTC PROJEKTLEDARE I PRODUKTIONEN CP/BKC VERKSAMHETS UTVECKLING CP/BVC SEKRETERARE CP/BS PERSONALMAN CP/BH AVSLUTA ÅTER TEL. NR FUNKTIONSBESKRIVNING ORGANISATION RUTINER 2

3 KUNDANPASSNING PACKNING FUNKTIONSBESKRIVNING
PLANERING CP/BPC T-ENHET 1 CP/BAC KUNDANPASSNING PACKNING MATERIAL FÖRSÖRJNING SLUTMONTERING CP/BA TRANSPORT TILL LAGER 51 AVSLUTA ÅTER TEL. NR FUNKTIONSBESKRIVNING ORGANISATION RUTINER Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 3

4 FUNKTIONSBESKRIVNING
MATERIAL FÖRSÖRJNING SLUTMONTERING CP/BA TRANSPORT TILL LAGER 51 PRODUKTION TE-1 SLUTTEST SLUTTEST GODKÄND 1/KRC FELSÖKNING & REPARATION AVSLUTA ÅTER TEL. NR FUNKTIONSBESKRIVNING ORGANISATION RUTINER Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 4

5 KUNDANPASSNING PACKNING FUNKTIONSBESKRIVNING
PLANERING CP/BPC T-ENHET 2 CP/BB KUNDANPASSNING PACKNING CP/BK MATERIAL FÖRSÖRJNING SLUTMONTERING CP/BB TRANSPORT TILL LAGER 51 AVSLUTA ÅTER TEL. NR FUNKTIONSBESKRIVNING ORGANISATION RUTINER Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 5

6 FUNKTIONSBESKRIVNING
MATERIAL FÖRSÖRJNING SLUTMONTERING CP/BB TRANSPORT TILL LAGER 51 PRODUKTION TE-2 SLUTTEST SLUTTEST GODKÄND 1/KRC FELSÖKNING & REPARATION AVSLUTA ÅTER TEL. NR FUNKTIONSBESKRIVNING ORGANISATION RUTINER Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 6

7 FUNKTIONSBESKRIVNING
PRODUKTION TE-2 CPBT ALFA III CPBB ALFA II AVSLUTA ÅTER TEL. NR FUNKTIONSBESKRIVNING ORGANISATION RUTINER Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 7

8 FUNKTIONSBESKRIVNING
CPBT ALFA III LOTTA BASIC 1 KRC R1A FINA LINA AVSLUTA ÅTER TEL. NR FUNKTIONSBESKRIVNING ORGANISATION RUTINER Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 8

9 FUNKTIONSBESKRIVNING
REKRYTERING PERSONAL BESTÄLLNING KRAVBILD ANNONSERING GROVGALLRING INTERVJUER OCH TESTER BESLUT OCH FÖRHANDLING AVTAL AVSLAG TILL ÖVRIGA AVSLUTA ÅTER TEL. NR FUNKTIONSBESKRIVNING ORGANISATION RUTINER Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 9

10 FUNKTIONSBESKRIVNING
EHETSCHEF CP/BC SEKRETERARE CP/BS PRODUKTENHET CP/B LEDNINGSGRUPPEN ADMINISTRATION INFORMATION SERVICE & PLANERING PERSONALVÅRD DOKUMENTATION AVSLUTA ÅTER TEL. NR FUNKTIONSBESKRIVNING ORGANISATION RUTINER Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 10

11 FUNKTIONSBESKRIVNING
TE-ENHETERNA TEKNIK & KVALITET TEKNIK CP/BT TE-ENHETERNA TEKNIK & KVALITET UNDERHÅLL PRODUKT/ PROJEKT MEKANIK ELEKTRONIK AVSLUTA ÅTER TEL. NR FUNKTIONSBESKRIVNING ORGANISATION RUTINER Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 11

12 FUNKTIONSBESKRIVNING
EHETSCHEF CP/BC PERSONALMAN CP/BH PRODUKTENHET CP/B REKRYTERING REHABILITERING PERSONAL UTVECKLING PERSONALSOCIAL VERKSAMHET CHEFSFÖRSÖRJNING GENOM MP-PROCESSEN PA-PLANERING OCH KOMPETENSHÖJNING ARBETSRÄTT ÖVRIGT AVSLUTA ÅTER TEL. NR FUNKTIONSBESKRIVNING ORGANISATION RUTINER Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 12

13 KVALITET OCH STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING
STRATEGI OCH EKONOMIFUNKTION VERKSAMHETS UTVECKLING CP/BV TQM (”Totalkvalitet”) FÖR PRODUKT ENHET CP/B ORGANISATIONS UTVECKLING VERKSAMHETS SYSTEM UTVECKLING KVALITET OCH STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR EKONOMI OUT OF BOX AUDIT AVSLUTA ÅTER TEL. NR FUNKTIONSBESKRIVNING ORGANISATION RUTINER Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 13

14 INTERNA & EXTERNA KUNDER FUNKTIONSBESKRIVNING
EXTERNA LEVERANTÖRER GODSENHET CP/BG, CP/BF, CP/BL INTERNA & EXTERNA KUNDER GODSMOTTAGNING ANKOMSTKONTROLL FÖRRÅD & LAGER CP/BG VERKTYGSFÖRRÅD CP/BF LEVERANSPACKNING CP/BL AVSLUTA ÅTER TEL. NR FUNKTIONSBESKRIVNING ORGANISATION RUTINER Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 14

15 PROJEKTLEDARE PPRODUKTIONEN CP/BKC FUNKTIONSBESKRIVNING
ENHETSCHEF CP/BC PROJEKTLEDARE PPRODUKTIONEN CP/BKC PRODUKTENHET CP/B TILLVERKNINGS PROJEKT ORGANISATIONS PROJEKT AVSLUTA ÅTER TEL. NR FUNKTIONSBESKRIVNING ORGANISATION RUTINER Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 15

16 KUNDANPASSNING/ PACKNING FUNKTIONSBESKRIVNING
GLOBAL FÖRSÖRJNINGS PLANERING PLANERING CP/BP KUND F/C CALL -OFF ORDER PROCESS MATERIAL FÖRSÖRJNING SLUTMONTERING LAGER 51 KUNDANPASSNING/ PACKNING AVSLUTA ÅTER TEL. NR FUNKTIONSBESKRIVNING ORGANISATION RUTINER Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 16

17 FUNKTIONSBESKRIVNING
FABRIKSCHEF CP/C ENHETSCHEF CP/BC PRODUKTENHET CP/B PLANERA ORGANISERA BEMANNA LEDA VERKSAMHETEN AVSLUTA ÅTER TEL. NR FUNKTIONSBESKRIVNING ORGANISATION RUTINER Marita Andersson Peter Pettersson Examensarbete Örebro Universitet 1999 17

18 AVDELNING OCH TELEFONMODELL FUNKTIONSBESKRIVNING
START START LÄNKAD KNAPP TILL DOK.PÅ INTRANET TEST OPERATION FEL LÄNKAD KNAPP TILL DOK.PÅ INTRANET OK OPERATION OPERATION OPERATION TEST FEL LÄNKAD KNAPP TILL DOK.PÅ INTRANET OK OPERATION OPERATION LÄNKAD KNAPP TILL DOK.PÅ INTRANET OPERATION TEST FEL OPERATION OK TEST FEL TEST OK OPERATION TEST FEL INMATNING. FEL TEST OK OK OPERATION SLUT AVSLUTA ÅTER TEL. NR FUNKTIONSBESKRIVNING ORGANISATION 18

19 KUNDERS KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR MÄTA & ANALYSERA, FÖRBÄTTRA
FÖRBÄTTRINGSCYKELN STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR GÖR PLANERA LEDNINGENS ANSVAR RESURSSTYRNING KUNDERS KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR NÖJDA KUNDER ? PROCESSTYRNING MÄTA & ANALYSERA, FÖRBÄTTRA STUDERA LÄR NYA KUNDKRAV AVSLUTA ÅTER KUNDENS KRAV 19

20 Kunders krav och förväntningar
Kunden kan vara extern eller intern. Oavsett vilket är det alltid viktigt med nöjda kunder. Utan kunder överlever ingen process. AVSLUTA ÅTER HEM NÖJDA KUNDER 20

21 Nöjda Kunder Nöjda kunder är en förutsättning för att en process ska överleva. Nöjda kunder återkommer! AVSLUTA ÅTER KUNDENS KRAV HEM PLANERA 21

22 Planera Beslut om förändringar skall baseras på fakta. 22 AVSLUTA ÅTER
NÖJDA KUNDER HEM GÖR 22

23 Gör Åtgärda problemet AVSLUTA ÅTER PLANERA HEM STUDERA 23

24 Studera Kontrollera om åtgärderna för att lösa problemet ledde till avsedd förbättring. AVSLUTA ÅTER GÖR HEM LÄR 24

25 Lär Ta lärdom av förbättringsarbetet så att samma typ av problem undviks. AVSLUTA ÅTER STUDERA HEM KUNDENS KRAV 25

26 Om någon av dessa standarder eller direktiv inte följs...
CP LEDNINGSSYSTEM Certifikat enligt teleterminaldirektivet (Annex III) IMEI-nr (elektronikserienr) Om någon av dessa standarder eller direktiv inte följs... Standarder och direktiv. MILJÖLEDNINGSSYSTEM ISO 14001 Ex. CE, Maskin, LVD, EMC DIREKTIV Internkontroll (Arbetsmiljö) ISO 9001 Kvalitetssystem ERICSSON Standarder & direktiv KVALITETS-MANUAL MILJÖMANUAL LAGAR För mer information klicka i respektive ruta. AVSLUTA ÅTER 26

27 …faller hela systemet! LEDNINGSSYSTEM CP ISO 14001 ERICSSON LAGAR
Internkontroll (Arbetsmiljö) Ex. CE, Maskin, LVD, EMC DIREKTIV Föregående sida IMEI-nr (elektronikserienr) Certifikat enligt teleterminaldirektivet (Annex III) MILJÖLEDNINGSSYSTEM ISO 14001 ISO 9001 Kvalitetssystem Standarder & direktiv ERICSSON LAGAR AVSLUTA ÅTER 27

28 HÄR FINNS VANLIGTVIS EN FUNKTIONSBESKRIVNING FÖR JUST DEN HÄR “PROCESSEN”
AVSLUTA ÅTER 28

29 HÄR SKULLE NI KUNNAT FÅTT SE GEMENSAMMA DOKUMENT FÖR PRODUKTIONSENHET CP/B EL. SÖKVÄGAR TILL DESSA, MEN TYVÄRR AVSLUTA ÅTER 29

30 PÅ DEN HÄR SIDAN FINNS VANLIGTVIS CP/B:s INSTRUKTIONER FÖR BEHANDLING AV KVALITETSDOKUMENT
AVSLUTA ÅTER 30

31 HÄR KAN MAN SÖKA TEL. NR INOM ERICSSON,
MEN FUNKTIONEN LIGGER NERE I DAG AVSLUTA ÅTER 31

32 ORG. SCHEMA FÖR CP/B OCH DESS ENHETER
SER UT UNGEFÄR SÅ HÄR AVSLUTA ÅTER 32

33 HÄR LIGGER I VANLIGA FALL EN RUTIN FÖR DEN “FUNKTION” DU KLICKADE PÅ
AVSLUTA ÅTER 33

34 DET HÄR SKA FÖRESTÄLLA EN RUTIN FÖR REKRYTERING
AVSLUTA ÅTER 34

35 HÄR KUNDE MAN HA HITTAT EN LISTA PÅ ÄNDRADE DOKUMENT MED SÖKVÄGAR
AVSLUTA ÅTER 35

36 EN INSTRUKTION FÖR EN BESTÄMD OPERATION ENLIGT FLÖDESSCHEMAT
DET HÄR KUNDE HA VARIT EN INSTRUKTION FÖR EN BESTÄMD OPERATION ENLIGT FLÖDESSCHEMAT AVSLUTA ÅTER 36

37 OM MAN HAR TUR HITTAR MAN FOTON PÅ LEDNINGSGRUPPEN PÅ DENNA SIDA,
MEN SÅ ICKE IDAG ÅTER AVSLUTA 37

38 FÖRSÖRJNINGSPLAN-ERINGEN OCH KA-PACK HAR TYVÄRR TAGIT SEMESTER
AVSLUTA ÅTER 38

39 DET HÄR KUNDE VARIT EN AV DE STANDARDER OCH DIREKTIV MAN KAN NÅ FRÅN LEDNINGS- SYSTEMET
AVSLUTA ÅTER 39

40 HÄR KUNDE DU HA FÅTT VETA DETALJER OM REKRYTERINGSPROCESSEN.
SORRY! AVSLUTA ÅTER 40

41 AFFÄRSIDÉ VISION OCH MÅL ÄR VIKTIGA SAKER, DE SKULLE EGENTLIGEN FUNNITS HÄR
AVSLUTA ÅTER 41


Ladda ner ppt "PRODUKENHET CP/B 1 K U N D K R U E N A D T R I A O V INSATS UTFALL"

Liknande presentationer


Google-annonser