Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jonas Gustafsson LHS Examensarbete, vt 2006

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jonas Gustafsson LHS Examensarbete, vt 2006"— Presentationens avskrift:

1 Jonas Gustafsson LHS Examensarbete, vt 2006
Enkätkonstruktion Jonas Gustafsson LHS Examensarbete, vt 2006

2 När är enkäter bra? ”snabb” information från många

3 När är enkäter bra? ”snabb” information från många
Mätbarhet och kvantifiering

4 När är enkäter bra? ”snabb” information från många
Mätbarhet och kvantifiering Jämförbarhet (ex.vis mellan åldrar, sociala grupper eller kön)

5 När är enkäter bra? ”snabb” information från många
Mätbarhet och kvantifiering Jämförbarhet (ex.vis mellan åldrar, sociala grupper eller kön) Jämföra med tidigare undersökningar om samma fråga

6 Två slags frågor Öppna (utan givna alternativ)
Slutna (med givna alternativ)

7 Två viktiga regler De givna svarsalternativen måste täcka alla rimliga svar Man ska hjälpa respondenten så mycket som möjligt

8 Två minst lika viktiga regler
Frågorna måste vara tydliga och kortfattade, inte kunna missförstås! Svaren bör inte rymma för många dimensioner

9 Två minst lika viktiga regler
Frågorna måste vara tydliga och kortfattade, inte kunna missförstås! Svaren bör inte rymma för många dimensioner Hur ofta går du på bio? Ofta 2-3 ggr i månaden 1 gång i veckan För sällan

10 Olika slags frågor och svarsalternativ
Nominalskala Alternativ som ej kan rangordnas Pojke/flicka Vilka av följande filmer har du sett?

11 Nominalskala Används när man vill ex.vis undersöka förekomsten av ett fenomen, men där ordningen inte spelar roll.

12 Vilka språk har du läst i grundskolans högstadium?
 Svenska  Engelska  Franska  Tyska  Spanska

13 Ordinalskala Svarsalternativen har en inneboende rangordning som är av betydelse Ex. aldrig, sällan, ibland, ofta, alltid

14 Kvotskala Inneboende ordning, plus möjlighet att räkna ut ett aritmetiskt medelvärde!

15 Kvotskala Inneboende ordning, plus möjlighet att räkna ut ett aritmetiskt medelvärde! Exempel: skostorlek, ålder, antal avklarade poäng i lärarutbildningen etc.

16 Hur kan språkundervisningen bli bättre tycker du?

17 Vad har du främst lärt dig i språkundervisningen det senaste året?

18 Vilka av följande påståenden beskriver bäst den undervisning du fått?
Kul Spännande Tråkig Långsam Svår Lätt Lagom Intressant Bra läromedel För mycket läxor Lagom med läxor För lite läxor

19 Vad har du främst lärt dig i språkundervisningen det senaste året?

20 Tack för din medverkan!

21 Bearbetning Kontrollera externt och internt bortfall
Sammanställ absoluta frekvenser Överväg att redovisa absoluta eller relativa svar Kategoriseringar – klustringar? Grafisk representation? Obs! att alltid redovisa vilken fråga som bevarades

22


Ladda ner ppt "Jonas Gustafsson LHS Examensarbete, vt 2006"

Liknande presentationer


Google-annonser