Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkätkonstruktion Jonas Gustafsson LHS Examensarbete, vt 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkätkonstruktion Jonas Gustafsson LHS Examensarbete, vt 2006."— Presentationens avskrift:

1 Enkätkonstruktion Jonas Gustafsson LHS Examensarbete, vt 2006

2 När är enkäter bra?  ”snabb” information från många

3 När är enkäter bra?  ”snabb” information från många  Mätbarhet och kvantifiering

4 När är enkäter bra?  ”snabb” information från många  Mätbarhet och kvantifiering  Jämförbarhet (ex.vis mellan åldrar, sociala grupper eller kön)

5 När är enkäter bra?  ”snabb” information från många  Mätbarhet och kvantifiering  Jämförbarhet (ex.vis mellan åldrar, sociala grupper eller kön)  Jämföra med tidigare undersökningar om samma fråga

6 Två slags frågor  Öppna (utan givna alternativ)  Slutna (med givna alternativ)

7 Två viktiga regler  De givna svarsalternativen måste täcka alla rimliga svar  Man ska hjälpa respondenten så mycket som möjligt

8 Två minst lika viktiga regler  Frågorna måste vara tydliga och kortfattade, inte kunna missförstås!  Svaren bör inte rymma för många dimensioner

9 Två minst lika viktiga regler  Frågorna måste vara tydliga och kortfattade, inte kunna missförstås!  Svaren bör inte rymma för många dimensioner  Hur ofta går du på bio? Ofta 2-3 ggr i månaden 1 gång i veckan För sällan

10 Olika slags frågor och svarsalternativ  Nominalskala Alternativ som ej kan rangordnas  Pojke/flicka  Vilka av följande filmer har du sett?

11 Nominalskala  Används när man vill ex.vis undersöka förekomsten av ett fenomen, men där ordningen inte spelar roll.

12 Vilka språk har du läst i grundskolans högstadium?  Svenska  Engelska  Franska  Tyska  Spanska

13 Ordinalskala  Svarsalternativen har en inneboende rangordning som är av betydelse  Ex. aldrig, sällan, ibland, ofta, alltid

14 Kvotskala  Inneboende ordning, plus möjlighet att räkna ut ett aritmetiskt medelvärde!

15 Kvotskala  Inneboende ordning, plus möjlighet att räkna ut ett aritmetiskt medelvärde!  Exempel: skostorlek, ålder, antal avklarade poäng i lärarutbildningen etc.

16 Hur kan språkundervisningen bli bättre tycker du?

17 Vad har du främst lärt dig i språkundervisningen det senaste året?

18 Vilka av följande påståenden beskriver bäst den undervisning du fått?  Kul  Spännande  Tråkig  Långsam  Svår  Lätt  Lagom  Intressant  Bra läromedel  För mycket läxor  Lagom med läxor  För lite läxor

19 Vad har du främst lärt dig i språkundervisningen det senaste året?

20 Tack för din medverkan!

21 Bearbetning  Kontrollera externt och internt bortfall  Sammanställ absoluta frekvenser  Överväg att redovisa absoluta eller relativa svar  Kategoriseringar – klustringar?  Grafisk representation?  Obs! att alltid redovisa vilken fråga som bevarades

22


Ladda ner ppt "Enkätkonstruktion Jonas Gustafsson LHS Examensarbete, vt 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser