Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAF www.srga.org eller via länk från www.strama.se www.srga.org Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) utgör Smittskyddsinstitutets (SMI), Svenska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAF www.srga.org eller via länk från www.strama.se www.srga.org Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) utgör Smittskyddsinstitutets (SMI), Svenska."— Presentationens avskrift:

1 RAF www.srga.org eller via länk från www.strama.se www.srga.org Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) utgör Smittskyddsinstitutets (SMI), Svenska Läkaresällskapets (SLS) och STRAMAs expertgrupp i antibiotikafrågor. RAFs metodgrupp, RAF-M, utgör SMIs och SLS expertgrupp i metoder för resistensbestämning av bakteriers känslighet för antibiotika. RAF verkar för en rationell användning av antibakteriella medel genom att meddela producentobunden information och genom att medverka i policyskapande åtgärder.

2 Meny Presentation av RAF och RAF-M Senaste nytt Välj språk för menyn Sökfunktion

3 Om RAF:s och RAF-M:s organisation. Sidorna har en svensk och en engelsk del.

4 Definitioner - scrolla nedåt eller klicka på aktuell punkt.

5 Ändringar som gjorts i dokument på hemsidan. Klicka på blå text för att komma till valt dokument.

6 Klicka på röd prick framför aktuell substans för att komma till databas över MIC-värden. Klicka på substansnamn för sammanfattning.

7 MIC-värden

8 Sammanfattning, scrolla nedåt eller klicka på valfri rubrik i tabellen. Klicka för RAF:s kommentar.

9 Klicka på aktuell art för RAF:s kommentarer om dess resistens mot olika antibiotikagrupper. T ex Enterokocker…

10

11 RAF:s synpunkter på orala respektive parenterala antibiotika, dosering samt minimiresistensbesked. Här är som ex RAF:s kommentarer till i Fass godkända indikationer för orala penicilliner.

12 RAF:s metodbok kan man öppna som ett nytt fönster, för att därefter klicka på valfri metodbeskrivning.

13 RAF:s kvalitetskontroll av resistensbestämnings- system Här finns även RAF:s MIC-gränser och zonbrytpunkter.

14 Länkar till BSAC - British Society for Antimicrobial Chemotherapy EUCAST - the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing fd NCCLS - numera Clinical and Laboratory Standards Institute NRMM - The Nordic Reference group on methods in Medical Mycology RAV - Referensgruppen för AntiViral terapi SSAC - Scandinavian Society for Antimicrobial Chemotherapy STRAMA - Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Länkar till ResNet och ”Nationell handlingsplan mot multiresistenta bakterier i svensk hälso- & sjukvård” RAF, STRAMA och SFVH (Svensk förening för vårdhygien) har gemensamt utarbetat detta handlingsprogram

15 Ett antibiotika- kompendium av Gunnar Kahlmeter. Meny

16 Lycka till!


Ladda ner ppt "RAF www.srga.org eller via länk från www.strama.se www.srga.org Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF) utgör Smittskyddsinstitutets (SMI), Svenska."

Liknande presentationer


Google-annonser