Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva-Kristina Salameh Logkurs 5p

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva-Kristina Salameh Logkurs 5p"— Presentationens avskrift:

1 www.sprakenshus.se Eva-Kristina Salameh Logkurs 5p
Eva-Kristina Salameh Språkens Hus

2 Definition av pragmatik inom logopedi: användning av språket i ett socialt samspel
Eva-Kristina Salameh Språkens Hus

3 Pragmatiska problem (Bishop 1997)
Bryter samtalsregler vägrar att svara, uppvisar ekolali Tvära ämnesbyten och/eller ämnesglidning Gör irrelevanta kommentarer Märker inte att andra missförstår, kan inte reda ut missförstånd Talar om saker som är självklara alternativt tar mycket för givet Eva-Kristina Salameh Språkens Hus

4 Pragmatisk förståelse och inferens Nettelbladt & Salameh 2013
Slutledning (inferens) Förstå information i grupp Välja och introducera ny och relevant information Bedöma vad den andra personen vet

5 Vaken ur Nya Nelli Eva-Kristina Salameh Språkens Hus

6 Pojke 4;6 år, polska, på fsk 1;6 år, LI
L Va gör dom för nåt? B Ingenting. L Gör dom ingenting? Joo.. B --Apa!/…/Titta bananer (prat om apa och bananer) L Va tror du detta e som han ligger i då? /…/Jag tror e e is. B Is. L Å sen har den gått sönder. B Sönder. L Så han har trillat i vattnet. B Vattnet (börjar dra fram andra bilder i mappen) L Titta, va e allt de här vita? B Vita. L /…/Titta vad gör han? (pojke som åker skridskor) B Konstit! L Han har nåt på fötterna, ser du? B Fött, konstit!

7 Pojke 5;6 år, somali, på fsk 1;4år, ND
L Ska vi se vad de e för nånting? B De ko. L /…/Kolla här, kolla här då. Va har han gjort? B Han [glidtrar] på vattnet. L Ja han har trillat va? /…./Men har du sett detta vita? Ja tror de e snö. B E snö. L Å här på vattnet så finns de också snö å så finns de is. B Ska ramla också där. L Han kan ramla där. B Me skriskor. L /…/Han hade nog också skriskor på när han åkte på isen. B Han trilla ner L /…/Va e de han har med sig? B /…/Han bär denna. L Mmm en stege heter det

8 Pojke 6;9 år, arabiska Inremitterad från fsk-klass av specialpedagog. På fsk sedan 1 åå. Noggrant bedömd på svenska. Relativt god grammatisk förmåga, missar ibland småord. Språkförståelsen relativt god, även om lägre än enspråkiga barns. Berättar enkelt med få beskrivande ord en sekvens. Betydligt bättre på att återberätta en uppläst saga. Skolans bekymmer är att pat trots sin relativt hyfsade språkliga förmåga fortfarande ligger efter enspråkiga barns nivå. ”Vill gärna vara med i lek och samspel men har svårt att hinna tolka båda verbal och icke-verbal kommunikation. Hänger inte med och blir lämnad av gruppen barn som leker. Uppvisar på LM ett starkt arabiskt språk och får således inte diagnosen språkstörning.

9 Pojke, 3;5 år, arabiska Började på fsk vid 1;3 åå. Fa talar mest arabiska, mo talar svenska, arabiska, franska och engelska med pat, som mest talar svenska, en del arabiska och ngt franska ibland. Språkutvecklingen sen. Svenska bedöms vara pat:s starka språk. Pat har ett litet ordförråd, är dysfonologisk och dysgrammatisk och har en nersatt språkförståelse. Har samma problem på arabiska. Pat pratar oavbrutet och är inte då beroende av något svar. Får tystas ned när han ska göra något. Vid testningen av ordförrådet använder pat mest svenska ord, en del arabiska men även engelska. Producerar ingen produktiv morfologi på svenska. Vid samtal med specped beskriver hon en pojke som är mkt tyst och med mkt lite samspel med andra barn. Sitter ofta själv med dataspel. På uppmaning av fa arbetar personalen mkt med bokstäver.

10 Pojke, 6;0 år, arabiska På fsk sedan 2,5 åå. Första logopedkontakten innan 4 åå. Hade en långsam språkutveckling på båda språken. Uppvisade ett svagt utvecklat ordförråd på svenska, stora fonologiska och grammatiska problem. På arabiska (algerisk) samma grammatiska problem, svaga fonologiska representationer och nedsatt språkförståelse. Var aktuell för placering på språkavd, men fick inte platsen. Föräldrarna ville sedan att pat skulle förnya ansökan även om pojken varit mkt olycklig över att han ev skulle byta fsk. Extraresurser med specialpedagog på fsk, som också hade arabisktalande personal dock ej algerisk. Vissa språkliga framsteg inte minst på arabiska, men på svenska mest ”svag språkförståelse, svagt ordförråd, uttalssvårigheter”. Bedömning av arabiska vid 5;1 visade att pat nu endast hade en lätt LI. Bedömning på svenska vid 5;10 visade förbättring men kvarstående svårigheter med litet ordförråd, fonologiska problem, svag grammatisk förmåga. Förnyad arabisk bedömning vid 6;0 åå visade en god arabisk språkutveckling, vilket inte speglas i den svenska språkutvecklingen.

11 Flicka 4;11år, arabiska I hemmet talas endast arabiska. På svensk fsk sedan 1 åå. I samband med flytt var hon hemma 6 mån innan ny plats. Därefter fått syskon och varit hemma 2 år. Går nu 2 resp 3 dagar per vecka på fsk. Språkutveckling i normal tid. Föräldrarna oroliga för svenskan. Remitterad vid 4-årskontrollen för att föräldrarna uppger att hon är ängslig för att tala. Ger god ögonkontakt men vill ej svara på svenska, varför denna ej går att bedöma på BVC. Arabiskan bedöms på LM ha haft en god utveckling. Pat vill ej svara på svenska, inte ens med enstaka ord.

12 Pragmatiska svårigheter hos flerspråkiga barn
Diskrepans samtalsförmåga på modersmålet och på andraspråket pratar ofta mycket hemma, ofta enda barnet i familjen eller har mycket äldre syskon säger nästan inget på förskolan Svårt med den sociala kommunikationen, t ex att komma in i leken Svårt att förstå instruktioner i grupp

13 Prosser et al (2013) OrdAF Eva-Kristina Salameh Språkens Hus


Ladda ner ppt "Eva-Kristina Salameh Logkurs 5p"

Liknande presentationer


Google-annonser