Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka är de två största revolutionerna i mänsklighetens historia?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka är de två största revolutionerna i mänsklighetens historia?"— Presentationens avskrift:

1 Vilka är de två största revolutionerna i mänsklighetens historia?
Revolution = djupgående och omfattande förändring. (Kan vara både politiska, ekonomiska, tekniska och sociala….)

2 Neolitiska revolutionen Från jägare och samlare till jordbrukare
När och var? Ca f.kr. i områdena runt Mesopotamien (nuvarande Iran och Irak) I Sverige långt senare ca 4000 f.kr. (Orsaker klimatet och avståndet.) Varför? Jägarna och samlarna började experimentera med växter (bland annat vete) Lättare att planera och kontrollera mattillgången.

3 Kvarlevor och skriftliga källor
Med kvarlevor menas allt det som innefattar materiella lämningar från gångna tider. Med berättelser avses det som finns nedtecknat med skrift.

4 Hur kan vi veta något om historien?
Berättelser: Mestadels skriftliga lämningar. (Från skriftspråket nutiden.) Kvarlevor: (Forntidskällor och nutida källor) Skriftspråket uppfanns av sumererna ca 5000 f.kr. skriftliga uttryck Brev, böcker, ristningar Arkeologisk utgrävning (sopor, ben, verktyg, vapen, husgrunder) DNA-analys Is, aska, mossfynd

5 Öva på att utveckla samband och att analysera historia
Öva på att utveckla samband och att analysera historia! (Hitta samband och förklara genom orsaker och konsekvenser) Kunskapskrav LGR 11 Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Bedömning Mer utvecklade resonemang kännetecknas av Längre sambandskedjor. En analys utifrån olika perspektiv t.ex. konsekvenser på kort sikt och på lång sikt. Eller/och utifrån fördelar och nackdelar i konsekvenserna.  Korrekt fakta/exempel/jämförelser som underbygger dina resonemang. Gör övning 1:2 och övning 1:10

6 Vilka konsekvenser kan ni hitta av att människor blev bosatta?
Diskutera i er grupp. Fundera utifrån konsekvenser på kort sikt-lång sikt, och utifrån fördelar och nackdelar. Gör övning 1:4.

7 Konsekvenser för människorna av den neolitiska revolutionen
På kort sikt: På lång sikt: Befolkningsökning Kvinnor kunde föda fler barn som inte behövde dras med + jordbruk kräver och kan föda mer folk. Klyftor började öka mellan människor. När vi blev bofasta blev ägande möjligt.--> Rika och fattiga. Jordägare, kungar blev mäktiga och fick mer att bestämma om. Landområden blev viktigare. Mer konflikter och krig om bra platser för jordbruk samt att människor nu kunde spara mat och saker. Kvinnor och män var inte längre jämställda (sett till förutsättningar). Mannen fick kontroll över matförsörjning i och med tyngre arbete med att bruka marken via plog. Även krig ökade och skydd behövdes för samhällena (männen hade bäst fysiska förutsättningar även för detta) Vi började förändra naturlandskap för att förbättra våra livsvillkor. Men vi blev även väderberoende. Vi blev bofasta och beroende av marken och väderberoende. Vi flyttade inte runt. Vi var inte längre nomader. Husbyggen. Sjukdomar ökade och befolkningsminskning. Vi bodde nu nära dels varandra men även nära boskapsdjur och vårt avfall. Vi blev kortare (sämre kost) Mer kroppsligt slitage bland annat tänder (mer sockerrik kost och tyngre fysiskt arbete)

8 Analysera i historia: Hur tänka
Analysera i historia: Hur tänka? Samband, orsaker och konsekvenser (konsekvenskedja) Neolitiska revolutionen. Bofasta inte nomader Vi flyttar inte runtägodelar (t.ex) land blir viktiga. Dessa ärvs i familjen leder till klassklyftor växer fram mellan de som har/inte har. Även krig blir vanligare. Mer fysiskt krävande arbete vi måste arbeta mer. Mannen får en maktposition i och med tyngre arbete bruka jorden , samt behov att försvara den. Genusstrukturer börjar födas. Händelse Konsekvens (kort sikt) (lång sikt) Konsekvens

9 Sammanfattning Sjukdomar ökar (vi börjar bo tätare både bland fler människor och nära djur och avfall) Män och kvinnor får olika arbetsuppgifter (tidigare var båda jägare och samlare med skilda uppgifter men båda ansvariga för matförsörjning) Vi börjar samla på oss ägodelar (tidigare var detta onödigt bråte att släppa runt på) Bosatta - Marken blir viktig-Vi ”äger” marken. (resursmaktkampkrigsorsak) Tillgång på mat kan kontrolleras mera och ökar i takt med odlingar, mer mat, möjlighet att spara mat befolkningsökning.

10 Högkulturer: ca. 5000 f.kr. – 3000f.kr
Kännetecken för högkulturer: Första utvecklade civilisationerna. Skriftspråk (Kilskrift=Sumererna, Hieroglyfer=Egyptierna) Kommunikation leder till att lagar--->Social ordning (kontroll)--->. Till exempel Hammurabis lagar. Städer/statsstater (stad med närliggande åkermark) Kungar (eller despoter/envåldshärskare) styrde och tydliga klassklyftor i samhällena (Fattiga-rika) Skatter och administration. Teknisk utveckling/uppfinningar. Alla sysslar inte med matförsörjning (hantverkare, murbrukare, handelsmän)

11 Högkulturer: ca. 5000 f.kr. – 3000f.kr
Sumererna Egyptierna Ca 5000 f.kr. Första skriften: Kilskrift Uppfann: Hjulet Flod: Eufrat och Tigris Kungar Ca f.kr. Skriftsystem: Hieroglyfer Flod: Nilen Faraoner Ganska jämställt mellan män och kvinnor. (Kvinnlig/a faraoner, skrivare etc.)


Ladda ner ppt "Vilka är de två största revolutionerna i mänsklighetens historia?"

Liknande presentationer


Google-annonser