Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur mäter man mänsklig utveckling?  Problemet med BNP- tar ej hänsyn till fördelning av inkomst inom landet  HDI- Human Development Index  Mäter utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur mäter man mänsklig utveckling?  Problemet med BNP- tar ej hänsyn till fördelning av inkomst inom landet  HDI- Human Development Index  Mäter utveckling."— Presentationens avskrift:

1

2 Hur mäter man mänsklig utveckling?  Problemet med BNP- tar ej hänsyn till fördelning av inkomst inom landet  HDI- Human Development Index  Mäter utveckling på tre sätt: Hälsa (förväntad medellivslängd) Utbildning (läskunnighet, skolgång) Levnadsstandard (BNP per Capita)

3 De tio länderna med högst HDI 1Island0,968 2Norge0,968 3Canada0,967 4Australien0,965 5Irland0,960 6Nederländerna0,958 7Sverige0,958 8Japan0,956 9Luxemburg0,956 10Schweiz0,955

4 De tio länderna med lägst HDI 170Tchad0,389 171Guinea-Bissau0,383 172Burundi0,382 173Burkina Faso0,372 174Niger0,370 175Moçambique0,366 176Liberia0,364 177Kongo (Kinshasa)0,361 178 Centralafrikanska republiken 0,352 179Sierra Leone0,329

5 I-länder och U-länder  Inte svartvitt utan snarare gråskala.  MUL-länder (Minst utvecklade länder)  50 MUL länder med ca 700 miljoner invånare.  Se sid. 80 i boken för karta över MUL- länderna

6 Tänkbara anledningar till underutveckling  Resursbrist- många av de fattigaste länderna finns i tropikerna där jordarna är magra och växtsjukdomar är vanligare.  Animalisk produktion försvåras även den av parasitsjukdomar.  Brist på vatten i de subtropiska regionerna  Brist på naturresurser i vissa länder.

7 Koloniseringen av Afrika  Orsaker: Ekonomiska drivkrafter Finansiera den industriella revolutionen Girighet utan anledning Slavhandel Övertagandet av territorier skedde ofta hänsynslöst och hårdhänt. Gränserna drogs utan tanke på vilka folkslag man splittrade.

8

9

10 Frigörelsen  Startade efter andra världskriget  USA var pådrivande faktor i processen eftersom de själva varit en koloni.  Gränserna som dragits kvarstod vilket ledde till konflikter mellan minoriteter i samma land.

11 Skuldfällan  Under 1950 och -60 talet var det ekonomiska klimatet gynnsamt och under -70 talet flödade pengar från oljeländer in i västvärlden och dess banker.  Många länder tog lån med billig ränta.  Kommande decennier steg räntan och gjorde det omöjligt för dessa länder att betala tillbaka sina lån.

12 Subventioner och tullar  EU delar ut enorma summor i stöd till bönder i det egna jordbruket - svårt att konkurrera med.  Rika länder har högre tullar på jordbruksprodukter än övriga varor.  Tullar på förädlade varor är även de högre än på råvaror och halvfabrikat.  Detta hindrar u-länder att göra vinster på sådan export.

13 Strukturalister  Hävdar att nords utveckling skett på bekostnad av sydländerna.  Syd hamnar i beroendeställning till nord.  Nord vill inte bryta detta mönster  Orsaker till underutveckling ligger alltså utanför de egna staterna.  Botemedlet ligger i ökad handel med andra fattiga länder i stället för endast rika.

14 Liberaler  Utvecklingen i nord är en förutsättning för utveckling i syd.  Den ekonomiska tillväxten kommer ”spilla över” på de mindre utvecklade staterna.  Att det går så långsamt är u-ländernas inre problem som snabb befolkningsökning, infrastruktur, korruption och brist på kapital och teknik.  Boten är mer handel och öppenhet i kontakter så att kunskap och kapital sprids.

15 Sveriges politiska geografi  Nordens största land  Oförändrat ytmässigt sedan 1809 då Finland blev självständigt.  Ursprungsbefolkningen är samer- idag 20 000 till antalet.  Avlångt land vilket ställer krav på infrastruktur


Ladda ner ppt "Hur mäter man mänsklig utveckling?  Problemet med BNP- tar ej hänsyn till fördelning av inkomst inom landet  HDI- Human Development Index  Mäter utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser