Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De fattiga och de rika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De fattiga och de rika."— Presentationens avskrift:

1 De fattiga och de rika

2 Hur mäter man mänsklig utveckling?
Problemet med BNP- tar ej hänsyn till fördelning av inkomst inom landet HDI- Human Development Index Mäter utveckling på tre sätt: Hälsa (förväntad medellivslängd) Utbildning (läskunnighet, skolgång) Levnadsstandard (BNP per Capita)

3 De tio länderna med högst HDI
1 Island 0,968 2 Norge 3 Canada 0,967 4 Australien 0,965 5 Irland 0,960 6 Nederländerna 0,958 7 Sverige 8 Japan 0,956 9 Luxemburg 10 Schweiz 0,955

4 De tio länderna med lägst HDI
170 Tchad 0,389 171 Guinea-Bissau 0,383 172 Burundi 0,382 173 Burkina Faso 0,372 174 Niger 0,370 175 Moçambique 0,366 176 Liberia 0,364 177 Kongo (Kinshasa) 0,361 178 Centralafrikanska republiken 0,352 179 Sierra Leone 0,329

5 I-länder och U-länder Inte svartvitt utan snarare gråskala.
MUL-länder (Minst utvecklade länder) 50 MUL länder med ca 700 miljoner invånare. Se sid. 80 i boken för karta över MUL-länderna

6 Tänkbara anledningar till underutveckling
Resursbrist- många av de fattigaste länderna finns i tropikerna där jordarna är magra och växtsjukdomar är vanligare. Animalisk produktion försvåras även den av parasitsjukdomar. Brist på vatten i de subtropiska regionerna Brist på naturresurser i vissa länder.

7 Koloniseringen av Afrika
Orsaker: Ekonomiska drivkrafter Finansiera den industriella revolutionen Girighet utan anledning Slavhandel Övertagandet av territorier skedde ofta hänsynslöst och hårdhänt. Gränserna drogs utan tanke på vilka folkslag man splittrade.

8

9

10 Frigörelsen Startade efter andra världskriget
USA var pådrivande faktor i processen eftersom de själva varit en koloni. Gränserna som dragits kvarstod vilket ledde till konflikter mellan minoriteter i samma land.

11 Skuldfällan Under 1950 och -60 talet var det ekonomiska klimatet gynnsamt och under -70 talet flödade pengar från oljeländer in i västvärlden och dess banker. Många länder tog lån med billig ränta. Kommande decennier steg räntan och gjorde det omöjligt för dessa länder att betala tillbaka sina lån.

12 Subventioner och tullar
EU delar ut enorma summor i stöd till bönder i det egna jordbruket - svårt att konkurrera med. Rika länder har högre tullar på jordbruksprodukter än övriga varor. Tullar på förädlade varor är även de högre än på råvaror och halvfabrikat. Detta hindrar u-länder att göra vinster på sådan export.

13 Strukturalister Hävdar att nords utveckling skett på bekostnad av sydländerna. Syd hamnar i beroendeställning till nord. Nord vill inte bryta detta mönster Orsaker till underutveckling ligger alltså utanför de egna staterna. Botemedlet ligger i ökad handel med andra fattiga länder i stället för endast rika.

14 Liberaler Utvecklingen i nord är en förutsättning för utveckling i syd. Den ekonomiska tillväxten kommer ”spilla över” på de mindre utvecklade staterna. Att det går så långsamt är u-ländernas inre problem som snabb befolkningsökning, infrastruktur, korruption och brist på kapital och teknik. Boten är mer handel och öppenhet i kontakter så att kunskap och kapital sprids.

15 Sveriges politiska geografi
Nordens största land Oförändrat ytmässigt sedan 1809 då Finland blev självständigt. Ursprungsbefolkningen är samer- idag till antalet. Avlångt land vilket ställer krav på infrastruktur


Ladda ner ppt "De fattiga och de rika."

Liknande presentationer


Google-annonser