Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällets ekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. I hushållsekonomin handlar det om att få familjens inkomster att gå ihop.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällets ekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. I hushållsekonomin handlar det om att få familjens inkomster att gå ihop."— Presentationens avskrift:

1 Samhällets ekonomi

2 Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. I hushållsekonomin handlar det om att få familjens inkomster att gå ihop I hushållsekonomin handlar det om att få familjens inkomster att gå ihop I Samhällsekonomin handlar gäller det att få statens inkomster och utgifter att gå ihop. I Samhällsekonomin handlar gäller det att få statens inkomster och utgifter att gå ihop. Ekonomi handlar också om varor och tjänster son produceras, säljs och köps av alla privata (du och jag) och företag i landet. Ekonomi handlar också om varor och tjänster son produceras, säljs och köps av alla privata (du och jag) och företag i landet. Ex på varor: sax, skor, bilar, bullar… Ex på varor: sax, skor, bilar, bullar… Ex på tjänster: klippa hår, reparera bilar, undervisa, Ex på tjänster: klippa hår, reparera bilar, undervisa, baka osv…

3 Hushållets ekonomi Det handlar om att få inkomster och utgifter att gå ihop – att de är i balans Det handlar om att få inkomster och utgifter att gå ihop – att de är i balans Hushållets inkomster – lön, bidrag, arbetslöshetsersättning, sjukpenning m m. Hushållets inkomster – lön, bidrag, arbetslöshetsersättning, sjukpenning m m. Hushållets utgifter – Hyra, huslån, bil, telefon, el, försäkringar, mat m.m. (detta varierar beroende på hur många man är i familjen) Hushållets utgifter – Hyra, huslån, bil, telefon, el, försäkringar, mat m.m. (detta varierar beroende på hur många man är i familjen) Det lönar sig att ringa runt och kolla priser i olika elbolag, försäkringsbolag tex. Man kan ersätta kontokortsskulder med banklån. Man kan baka eget bröd och åka kollektivt. Det lönar sig också att planera sin ekonomi med budget, samt att vara prismedveten! Det lönar sig att ringa runt och kolla priser i olika elbolag, försäkringsbolag tex. Man kan ersätta kontokortsskulder med banklån. Man kan baka eget bröd och åka kollektivt. Det lönar sig också att planera sin ekonomi med budget, samt att vara prismedveten!

4 Bruttoinkomst = ett hushålls inkomster innan skatt och bidrag. Bruttoinkomst = ett hushålls inkomster innan skatt och bidrag. Nettoinkomst = den inkomst man har efter skatt och andra avdrag som arbetsgivaren har dragit av. Nettoinkomst = den inkomst man har efter skatt och andra avdrag som arbetsgivaren har dragit av. Disponibel inkomst = det som kan användas till konsumtion och sparande. Disponibel inkomst = det som kan användas till konsumtion och sparande. Amortering = avbetalning på lån. Amortering = avbetalning på lån.

5 Det enkla ekonomiska kretsloppet

6 Det större ekonomiska kretsloppet

7 Ekonomin svänger Högkonjunktur: Högkonjunktur: -Fullt ös på ekonomin, många vill köpa och sälja. - Lätt att få arbete, lönerna stiger. -Efterfrågan på varor och tjänster ökar. -Fler människor får fler pengar.

8 Ekonomin svänger Lågkonjunktur: Lågkonjunktur: -Ekonomin går på halvfart. -Arbetslösheten ökar, företag läggs ner. -Människor får mindre pengar att röra sig med. -Efterfrågan på varor och tjänster minskar.

9 Inflation Inflation innebär att pengarna blir mindre värda. Det märker vi på att priserna stiger.

10 Företagets ekonomi Produktion behövs för att pengar ska finnas i samhället. För att producera varor och tjänster behöver ett företag produktionsmedel: material, råvaror och energi material, råvaror och energi Arbetskraft Arbetskraft Realkapital som är maskiner, fordon, byggnader och annan utrustning Realkapital som är maskiner, fordon, byggnader och annan utrustning Finanskapital (pengar till att starta tillverkningen) Finanskapital (pengar till att starta tillverkningen) Kunskap Kunskap Allt detta kostar pengar, som företagets ägare måste investera.

11 Ekonomiska system Marknadsekonomi – privat ägande. - Marknaden styr produktionenMarknadsekonomi – privat ägande. - Marknaden styr produktionen (dvs. vad människor köper) (dvs. vad människor köper) - priserna pressas Planekonomi – statligt ägande.Planekonomi – statligt ägande. - Staten styr produktionen – ej stor valmöjlighet - högre priser Blandekonomi – En blandning mellan systemenBlandekonomi – En blandning mellan systemen Ex. Sverige med både privat och statligt ägande Högern Högern Vänstern Vänstern privat stat privat stat

12 Marknaden – mötesplats för köpare och säljare När en vara är färdig, ska den säljas, priset bestäms av hur många som vill köpa bilen = efterfrågan. Priset bestäms också av hur många bilar som kan tillverkas = utbud Priset bestäms också av hur många bilar som kan tillverkas = utbud. Alla varor bjuds ut till försäljning på en marknad. Marknaden omfattar alla som vill sälja och köpa. Alla varor bjuds ut till försäljning på en marknad. Marknaden omfattar alla som vill sälja och köpa. Företaget vill att priset ska bli så högt att det täcker kostnader för tillverkning, material, löner, forskning och utveckling. Dessutom ska försäljningen ge vinst, ett överskott, som dels ska täcka utdelning av pengar till ägarna, dels investeras i ny forskning och utveckling.

13 Fri konkurrens – Oligopol - Monopol Fri konkurrens = fri marknad där varorna tävlar om kunderna, det är bra eftersom tävlingen tvingar företagen att hålla låga priser och en hög kvalitet på varorna. Fri konkurrens = fri marknad där varorna tävlar om kunderna, det är bra eftersom tävlingen tvingar företagen att hålla låga priser och en hög kvalitet på varorna. Oligopol: Det finns ett fåtal tillverkare eller säljare av en vara. Företagen kan hålla höga priser, då de lätt kan hålla koll på varandra, t ex oljebolagen. Oligopol: Det finns ett fåtal tillverkare eller säljare av en vara. Företagen kan hålla höga priser, då de lätt kan hålla koll på varandra, t ex oljebolagen.

14 Fri konkurrens – Oligopol - Monopol Monopol = Då är ett företag ensam på marknaden, har inga konkurrenter att tävla emot, kan sätta ett högt pris och ändå få mycket sålt, om de har en vara som folk inte klarar sig utan Monopol = Då är ett företag ensam på marknaden, har inga konkurrenter att tävla emot, kan sätta ett högt pris och ändå få mycket sålt, om de har en vara som folk inte klarar sig utan. Staten kan lagstifta om monopol på vissa varor och tjänster, till exempel på alkohol. Staten kan också förhindra att oönskade monopol uppstår tex. genom lagstiftning

15 Utbud och efterfrågan är alltså den mängd varor och tjänster som företagen vill sälja och som folk vill köpa. Utbud och efterfrågan är alltså den mängd varor och tjänster som företagen vill sälja och som folk vill köpa. Förhållandet mellan utbud och efterfrågan bestämmer dels priset, dels om en vara ska sälja bra eller inte. Förhållandet mellan utbud och efterfrågan bestämmer dels priset, dels om en vara ska sälja bra eller inte.

16 Några enkla ekonomiska lagar Om många vill köpa en vara som det bara finns ett fåtal av kan säljaren sätta ett högre pris. Om många vill köpa en vara som det bara finns ett fåtal av kan säljaren sätta ett högre pris. Om få människor vill köpa och mängden varor är stor måste säljaren sänka priset. Om få människor vill köpa och mängden varor är stor måste säljaren sänka priset. Om du är ensam om att sälja en vara som många vill ha kan du ta bra betalt. Om du är ensam om att sälja en vara som många vill ha kan du ta bra betalt. Om många vill sälja samma vara samtidigt sjunker priset. Om många vill sälja samma vara samtidigt sjunker priset.

17 Vad annat än priset påverkar kunden att köpa en viss vara? Avstånd Avstånd Märke/kvalitet Märke/kvalitet Mode Mode Ekologiskt perspektiv (Krav, EKO, Svanen) Ekologiskt perspektiv (Krav, EKO, Svanen) Reklam Reklam Rekommendation Rekommendation

18 Skatter Du betalar skatt till stat och kommun och får: Skola, sjukvård och pension Skola, sjukvård och pension Hjälpa andra som behöver t ex. sjukpenning Hjälpa andra som behöver t ex. sjukpenning Stödja kommunerna, underhålla vägnätet, betala försvaret, domstolar och polisen Stödja kommunerna, underhålla vägnätet, betala försvaret, domstolar och polisen

19 Direkta skatter = den skatt vi betalar på inkomsten och den skatt som företagen betalar. När vi säljer ett hus, aktier eller andra värdepapper betalar vi också direkt skatt. Indirekta skatter = betalar vi på alla varor och tjänster vi köper, dels är det mervärdeskatten (moms), som alla företag, tex. affärer tar ut varje gång man handlar, och som företaget sen betalar till staten. (Momsen är 25 procent.) Punktskatter räknas också hit, tex. skatt på sprit, tobak och bensin. Punktskatter räknas också hit, tex. skatt på sprit, tobak och bensin.

20 Betalar mellan 27-34 kronor per 100-lapp i skatt, storleken beror på var du bor och hur rik kommunen är. I Jönköpings kommun är kommunalskatten 32,15. Till kommunen går 21,48 och till landstinget 10,67. Betalar mellan 27-34 kronor per 100-lapp i skatt, storleken beror på var du bor och hur rik kommunen är. I Jönköpings kommun är kommunalskatten 32,15. Till kommunen går 21,48 och till landstinget 10,67. Skatt till kommun och landsting

21 Arbetsgivaravgifter En av statens viktigaste inkomstkällor. En av statens viktigaste inkomstkällor. Arbetsgivaren betalar ca 40 % av varje anställds lön. Arbetsgivaren betalar ca 40 % av varje anställds lön. Täcker bland annat anställdas sjukförsäkring och pension. Täcker bland annat anställdas sjukförsäkring och pension.

22 Banker Spara på banken - sparränta Spara på banken - sparränta Låna på banken – låneränta Låna på banken – låneränta Aktier Aktier Sms-lån (VARNING) Sms-lån (VARNING) Ränta som styrmedel - Reporänta Ränta som styrmedel - Reporänta

23 Ekonomisk politik Staten kan på olika sätt styra och påverka landets ekonomi: Varierar beroende på vilket parti som har regeringsmakten. Varierar beroende på vilket parti som har regeringsmakten. Viktigaste för staten är full sysselsättning för att få ekonomisk tillväxt. Viktigaste för staten är full sysselsättning för att få ekonomisk tillväxt. Ett styrmedel är skatten, genom att höja momsen kan regeringen bromsa konsumtionen. Ett styrmedel är skatten, genom att höja momsen kan regeringen bromsa konsumtionen. Genom att sänka skatten för vissa grupper och höja bidragen, kan regeringen fördela pengar så att det blir mer rättvist. Genom att sänka skatten för vissa grupper och höja bidragen, kan regeringen fördela pengar så att det blir mer rättvist. Hur löner och priser bestäms lägger sig regeringen inte i, lönernas storlek bestäms av parterna på arbetsmarknaden, arbetsgivare och fackförbund.

24 BNP BNP = Bruttonationalprodukt BNP = Bruttonationalprodukt Detta är värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. Ju högre Detta är värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. Ju högre BNP – desto rikare land. BNP – desto rikare land. BNP/capita = BNP/invånare är värdet av ett lands varor och tjänster under ett år delat i antalet invånare. Ett litet land har mindre BNP än ett stort. För att få jämförbara siffror delas BNP med antalet invånare i landet. BNP/capita = BNP/invånare är värdet av ett lands varor och tjänster under ett år delat i antalet invånare. Ett litet land har mindre BNP än ett stort. För att få jämförbara siffror delas BNP med antalet invånare i landet.

25 Kritik av BNP-Måttet BNP-siffor gynnar länder med välutvecklad ekonomi. Endast lönearbete räknas med. BNP-siffor gynnar länder med välutvecklad ekonomi. Endast lönearbete räknas med. Siffrorna säger ingenting om hur pengarna används eller om det är bra eller dåliga saker som produceras. Siffrorna säger ingenting om hur pengarna används eller om det är bra eller dåliga saker som produceras. HDI = Human Development Index HDI = Human Development Index Detta är ett mått som inte mäter ett lands pengar utan istället hur människorna i ett land har det. Ex. hälsa och livslängd, utbildning och kunskap barndödlighet, Ekonomisk standard. Mänskliga rättigheter och jämställdhet och inflytande. Detta är ett mått som inte mäter ett lands pengar utan istället hur människorna i ett land har det. Ex. hälsa och livslängd, utbildning och kunskap barndödlighet, Ekonomisk standard. Mänskliga rättigheter och jämställdhet och inflytande.

26 Handel över gränserna Export – varor vi säljer till utlandet. Export – varor vi säljer till utlandet. Import – varor vi köper från utlandet. Import – varor vi köper från utlandet.

27 Handelsbalans Positiv bytesbalans: Positiv bytesbalans: -Länder som säljer för mer än de köper. Ex. Norge. Negativ bytesbalans: Negativ bytesbalans: -Länder som köper för mer än de säljer. Ex. U- länder, de måste låna pengar för att betala sina inköp

28 Handel inom EU Europas stävan efter fred (EU) Europas stävan efter fred (EU) Gemensam handel, valuta, lagar etc… ger bättre ekonomisk utveckling Gemensam handel, valuta, lagar etc… ger bättre ekonomisk utveckling Negativa konsekvenser Negativa konsekvenser Vi släpper inte in andra länder utanför EU till handel Vi släpper inte in andra länder utanför EU till handel Sämre marknad för EU-länder Sämre marknad för EU-länder På sikt större orättvisor i världen då fattiga länder inte får sälja sina varor På sikt större orättvisor i världen då fattiga länder inte får sälja sina varor Krig Krig

29 Globalisering Multinationella företag – arbetar över hela världen. Oftast är huvudkontoret i ett land och en rad dotterbolag i andra länder. Multinationella företag – arbetar över hela världen. Oftast är huvudkontoret i ett land och en rad dotterbolag i andra länder. För- och nackdelar med globalisering För- och nackdelar med globalisering + Bra med samarbete över gränserna, ökat välstånd, billigare varor. -Företagen så stora och starka att ingen regering rår på dem. Pengar – politisk makt – Företagen ”äger” politikerna – demokratin i fara. -Länder förlorar kontrollen över sin egen ekonomi och resurser. -Nya utländska ägare tar inte hänsyn till vårt miljö- och naturarv. -Arbetstillfällen försvinner i vissa länder. -För stor koncentration av jobb som kräver högre utbildning leder till att arbetare med låg utbildning slås ut då fabriker flyttar till länder med billigare arbetskraft.


Ladda ner ppt "Samhällets ekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. I hushållsekonomin handlar det om att få familjens inkomster att gå ihop."

Liknande presentationer


Google-annonser