Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till skolstart läsåret 15/16

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till skolstart läsåret 15/16"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till skolstart läsåret 15/16

2 Organisation 15/16 Ca 350 elever i grundskolan inkl. AST grupp, ca 30 elever i grundsärskolan Åldershomogen verksamhet åk F-6 – Fskl/Fp, Gskl/Fp bildar arbetslag. Åk F delat i 2 klasser Fritids kopplat till de olika årskurserna med klubb för de äldre eleverna Rektor Ulrika Å De Geer Specialpedagog, speciallärare - Marie Klang, Carin Wändal och Malin Beijer Talpedagog Maria Persson Skolsköterska Christel Bengtsson Kurator Anna Löfstedt Pramberg Stöd- och hälsoenheten, skolpsykolog och specialpedagoger Modersmål och studiehandledning Assistent Maria Mattisson, Fjälkinge skola Vaktmästare, städ, kök

3 Stöd För de elever som har svårigheter med skolarbetet/kamratrelationer finns det olika möjligheter till hjälp. Den vanligaste är stöd av skolans specialpedagoger eller speciallärare samt kurator. Skolan tar hjälp av kommunens stöd- och hälsoenhet vid behov. På skolan finns ett elevhälsoteam som består av: Rektor Ulrika De Geer Specialpedagog Marie Klang Specialpedagog Carin Wändal Speciallärare Malin Beijer Talpedagog Maria Persson Kurator Anna Löfstedt Pramberg Stöd och hälsoenheten Skolsköterska Christel Bengtsson Fyll i medgivandet för hämtning av BVC journaler mm innan skolstart. Christel träffar alla F-klass elever med vårdnadshavare för hälsobesök, tar ca min. Ni får kallelse via brev slutet av ht. Ni är alltid välkomna att ringa om det är ngt.

4 Övergångsplan Vt-15 Torsdag den 21 maj kl 8.30–9.45
Onsdagen den 27 maj kl ca 10.45 Under detta besök får ni gärna lämna barnen själva med oss. Under fm. bekantar oss med matsalen och det bjuds på lättare fm fika. Tänk på att meddela ev specialkost i god tid innan besök nr 2. Förskolans personal har tyvärr inte möjlighet att följa med. Skolan börjar tisdag 18 augusti. Skoltiderna är

5 Skolans trivselregler
Hammars skola elev – överenskommelser kring trivsel I skolan gäller samma regler och lagar som i övriga samhället. Vi är rädda om varandra och visar hänsyn. Vi tar ansvar för vad vi gör och våra saker. Fotbollsplanen; Samarbete Fair play Respekt

6 Förväntansdokument- Hammars skola
Elever och föräldrar kan förvänta sig att vi som personal ska: • Möta elever utifrån deras förutsättningar och behov. • Arbeta för att skapa en lugn och bra studiemiljö för eleverna. • Arbeta för att vara goda förebilder. • Ha en bra dialog med hemmen. • Ha tydliga regler och som följs upp när behovet finns. • Ge kontinuerlig information gällande ditt barn. • Arbeta för att varje barn känner att ”jag kan och jag duger” Vi som personal på skolan förväntar oss av dig som förälder att: • Ditt barn kommer i tid, är utvilat samt har ätit frukost hemma eller på morgonfritids. • Ditt barn kommer till skolan med den utrustning och de kläder han/hon behöver under skoldagen. • Du tar aktiv del i ditt barns skolgång, även gällande föräldramöte och utvecklingssamtal. • Du i första hand vänder dig till berörd personal vid frågor/synpunkter och förändringar i familjen som kan påverka ditt barn. Vi som personal på skolan förväntar oss av dig som elev att: • Du bemöter alla med vänlighet och respekt. • Du använder ett vårdat språk. • Du ger dig själv och andra arbetsro. • Du respekterar och följer skolans och klassens regler. • Du gör ditt bästa och tar ansvar för din skolgång.

7 Allergier På skolan finns elever med allergier som kan resultera i livshotande tillstånd. Viktigt att tänka på de elever som har allvarliga allergier. Se över innehållsförteckning och ”spår av” Är ni osäkra - välj att inte skicka med utan ta något annat. Totalförbud mot livsmedel som innehåller jordnötter, nötter, mandel och sesamfrö. Även ”spår av” räknas in i detta förbud.

8 Styrdokument Riksdag och regering anger de övergripande målen i:
Skollagen Läroplanen Lgr 11 Lokalt i kommunen finns skolplan och verksamhetsplan samt även lokala mål i varje verksamhet.

9 Förskoleklassen Skollagen och Lgr11
Utbildningen i förskoleklassen skall stimulera varje barns utveckling och lärande. Den skall ligga till grund för fortsatt skolgång Förskoleklassen skall omfatta minst 525 timmar om året Utbildningen i förskoleklassen skall vara kostnadsfri

10 Fritidshem Finns för barn i åldrarna 6-12 år under den tid av dagen då föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar och då barnen inte är i skolan. Ansökan, inkomstuppgift och uppsägning Särskild placering kan beviljas om behov finns hos barnet eller familjen. Fritidshemmen har öppet vardagar , Undantag kan finnas vid t.ex. lov (tänk på att lämna korrekta tider o ev. återbud). Fritids stänger 2 dagar per år, meddelas 2 månader innan.

11 Ledighet Anhållan om ledighet för elev – EdWise alt blankett
EdWise - konto för att kunna ta del av info, frånvaroanmälan, omdömen m.m I grundskolan får rektorn eller den rektor delegerat till bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas – över 10 dagar. Eleverna har rätt till utbildning.

12 Fotografering Gruppfotografering i skolan.
Troligen möjlighet att ta enskilda bilder under em/kväll tillsammans med föräldrar. Troligen gemensam katalog med Kulltorp. Information när avtalet är klart kommer från föräldrarådet.

13 Infoblad – kommer enbart på webben
Innehåll Läsårstider Olycksfallsförsäkring Skolskjuts Skolbarnsomsorg Skollunch Kristianstad kommuns hemsida innan skolstart;

14 Skolskjuts - kriterier
Avstånd mellan skola och bostad bestämmer rätten till skolskjuts Elev med fritidshemsplacering har inte rätt till skolskjuts hem från fritids utan hämtas av vårdnadshavare. Bälte ska användas på bussar där det finns bälte Störningar i busstrafiken meddelas genom radio P4 Kristianstad. Förälders ansvar till och från buss

15 Olycksfalls försäkring
Försäkringens omfattning finns på

16 Skollunch Skollunch serveras fr o m den 18 augusti.
Möjlighet att få vegetarisk och fläskfri kost finns. Ta kontakt med skolans kök. Elev i behov av specialkost - kontakta skolsköterskan. Vårdnadshavare ansvarar för att meddela köket om eleven är sjuk vid specialkost, telefon Glöm inte att friskanmäla.

17 Mycket information finns på kommunens hemsida och på skolans egen hemsida
Telefon: Kristianstad kommuns växel I början på höstterminen skickar vi hem en katalog med bl.a. telefonnummer till skolans olika verksamheter och div. info. Viss info finns även i skolstart på kommunens hemsida.

18 Tack & välkomna!


Ladda ner ppt "Välkomna till skolstart läsåret 15/16"

Liknande presentationer


Google-annonser