Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar"— Presentationens avskrift:

1 Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar
för att radikalt minska självmorden.

2 Jonas

3 Kalla Fakta 2004 https://www.youtube.com/watch?v=XH-5is2KiFA

4

5

6

7

8

9 Fyra steg för att minska självmorden
1. Förebyggande arbete 2. Identifiera varningssignaler tidigt 3. Erbjud omedelbar och professionell hjälp 4. Följ upp och utvärdera hjälpen

10 Hur kan vi lokalt förebygga tragedierna?
Projektgrupp Vilket förebyggande arbete görs? (Många målgrupper: Barn, unga, vuxna, pensionärer, hbtq, flyktingar) Hur effektivt är det förebyggande arbetet? Var och hur kan vi bli bättre på att förebygga?

11 Hur kan vi lokalt förebygga tragedierna?
Vilka varningstecken bör vi alla ha kunskap om? Vem kan vi kontakta om vi misstänker att någon mår dåligt? Hur vet vi att den vård som ges har hög kvalitet? Hur följer vi upp vården?

12 Självmordsförebyggande kriscenter
Efterlevande har förhöjd suicidrisk. Adekvat vård kan korta sjukskrivningsperiod. Mobila team.

13 Händelseanalyser Vad har hänt? Hur kunde det inträffa? Vid vilka tidpunkter hade ett eventuellt annat agerande påverkat så att han eller hon kunde fått hjälp istället för att ta sitt liv? Vad kan vi göra för att minska risken för att det inte ska hända på nytt?

14 Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar
för att radikalt minska självmorden.

15 Myter, tabun och stigma Minska stigmat kring psykisk ohälsa

16 Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar
för att radikalt minska självmorden.

17 #Hoppetförsuicidezero

18 Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar
för att radikalt minska självmorden.


Ladda ner ppt "Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar"

Liknande presentationer


Google-annonser