Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mobila Skolteamet Sjöbo

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mobila Skolteamet Sjöbo"— Presentationens avskrift:

1 Mobila Skolteamet Sjöbo
ADHD i skolan ”Grunden för hjälp till barn och ungdomar med ADHD är att viktiga personer i deras omgivning förstår deras sätt att fungera och möter dom med rimliga förväntningar. Barnets föräldrar behöver kunskap om vad barnet behöver i vardagen och hur man kan möta barnet för att minska de många konfliktsituationer som så lätt uppstår. En viktig del av hjälpen till barn och ungdomar med ADHD är en skolsituation som är anpassad till deras behov. De behöver mera vuxenkontakt än andra, en tydligt strukturerad pedagogik och en välplanerad skoldag.” (autismforum.se) Mobila Skolteamet Sjöbo Mobila Skolteamet Sjöbo

2 Underlaget är baserat på aktuell forskning och praktisk erfarenhet
Ljudmiljö Möblering Visuellt stöd Lärare/Elevassistent Undervisning ADHD och läsning Dyslexi? Mobila Skolteamet Sjöbo

3 Mobila Skolteamet Sjöbo
Ljudmiljö Trafiken runt bänkplatsen Vad händer utanför klassrumsfönstret Klassrumsklimatet (ljudvolymen i klassen, handuppräckning, lyssna/tala till punkt) Mobila Skolteamet Sjöbo

4 Mobila Skolteamet Sjöbo
Möblering Ögonkontakt med läraren Kan eleven se tavla/smartboard? Stökig visuell miljö? Skapa ”ren miljö” med vikväggar/skärmar Möjlighet till eget rum? Mobila Skolteamet Sjöbo

5 Mobila Skolteamet Sjöbo
Visuellt stöd Arbetsordning för dag/lektion Möjlighet att lyssna/se/läsa samma stoff Bildstöd i all undervisning Färgkoda schema och material Övergång skola – fritids Mobila Skolteamet Sjöbo

6 Lärare/Elevassistent
Korta och tydliga instruktioner, en i taget Skapa rutiner och förutsägbar struktur Skilj på person och beteende Jämnhöjd med eleven Behov av belöningssystem? Välja sina konflikter Mobila Skolteamet Sjöbo

7 Mobila Skolteamet Sjöbo
Undervisning Synliggöra målen för varje lektion Konkretisera kunskapskraven VAD ska göras, HUR ska det göras och NÄR jag är klar vad gör jag då? Individanpassning/stödstruktur Gör nytt istället för gör om Kompensatoriska hjälpmedel – Ja, som kompensatoriskt hjälpmedel Tydliga krav/rimliga förväntningar Positiv förstärkning – alla vill lyckas Formativ bedömning – vilket är elevens nästa steg (små steg, få ämnen) Mobila Skolteamet Sjöbo

8 Mobila Skolteamet Sjöbo
Vikten av läsning Genom att läsa bara lite eller att undvika att läsa riskerar många lässvaga personer att gå in i en ond cirkel. Den onda cirkeln fortsätter och leder till att man läser allt mindre. Detta kan på sikt medföra att språket blir torftigare än det annars skulle vara och med sämre ordförråd och brister i begreppsbildningen som följd. Det finns uppskattningar om att barn i 6 års ålder förstår ungefär 5000 ord medan en 16-åring känner till ord. En stor andel av denna ökning i ordförråd (ca 80 %) skaffar man sig genom läsning i skola och på fritiden. Detta faktum ställer naturligtvis stora krav på att skolan ser till att eleverna läser mycket eller får hjälp att med kompensatorisk teknik lyssna på uppläst text för att utveckla ordförrådet. År 3-4 Omdöme-betyg Mobila Skolteamet Sjöbo

9 Koppla ljud till bokstav
Mobila Skolteamet Sjöbo

10 Orsaker till svårigheter att läsa
Dålig undervisning För lite övning Svårt att koncentrera sig Annat modersmål Dyslexi Mobila Skolteamet Sjöbo


Ladda ner ppt "Mobila Skolteamet Sjöbo"

Liknande presentationer


Google-annonser