Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ADHD i skolan ”Grunden för hjälp till barn och ungdomar med ADHD är att viktiga personer i deras omgivning förstår deras sätt att fungera och möter dom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ADHD i skolan ”Grunden för hjälp till barn och ungdomar med ADHD är att viktiga personer i deras omgivning förstår deras sätt att fungera och möter dom."— Presentationens avskrift:

1 ADHD i skolan ”Grunden för hjälp till barn och ungdomar med ADHD är att viktiga personer i deras omgivning förstår deras sätt att fungera och möter dom med rimliga förväntningar. Barnets föräldrar behöver kunskap om vad barnet behöver i vardagen och hur man kan möta barnet för att minska de många konfliktsituationer som så lätt uppstår. En viktig del av hjälpen till barn och ungdomar med ADHD är en skolsituation som är anpassad till deras behov. De behöver mera vuxenkontakt än andra, en tydligt strukturerad pedagogik och en välplanerad skoldag.” (autismforum.se) Mobila Skolteamet Sjöbo

2 Underlaget är baserat på aktuell forskning och praktisk erfarenhet Ljudmiljö Möblering Visuellt stöd Lärare/Elevassistent Undervisning ADHD och läsning Dyslexi? Mobila Skolteamet Sjöbo

3 Ljudmiljö Trafiken runt bänkplatsen Vad händer utanför klassrumsfönstret Klassrumsklimatet (ljudvolymen i klassen, handuppräckning, lyssna/tala till punkt) Mobila Skolteamet Sjöbo

4 Möblering Ögonkontakt med läraren Kan eleven se tavla/smartboard? Stökig visuell miljö? Skapa ”ren miljö” med vikväggar/skärmar Möjlighet till eget rum? Mobila Skolteamet Sjöbo

5 Visuellt stöd Arbetsordning för dag/lektion Möjlighet att lyssna/se/läsa samma stoff Bildstöd i all undervisning Färgkoda schema och material Övergång skola – fritids Mobila Skolteamet Sjöbo

6 Lärare/Elevassistent Korta och tydliga instruktioner, en i taget Skapa rutiner och förutsägbar struktur Skilj på person och beteende Jämnhöjd med eleven Behov av belöningssystem? Välja sina konflikter Mobila Skolteamet Sjöbo

7 Undervisning Synliggöra målen för varje lektion Konkretisera kunskapskraven VAD ska göras, HUR ska det göras och NÄR jag är klar vad gör jag då? Individanpassning/stödstruktur Gör nytt istället för gör om Kompensatoriska hjälpmedel – Ja, som kompensatoriskt hjälpmedel Tydliga krav/rimliga förväntningar Positiv förstärkning – alla vill lyckas Formativ bedömning – vilket är elevens nästa steg (små steg, få ämnen) Mobila Skolteamet Sjöbo

8 Vikten av läsning Genom att läsa bara lite eller att undvika att läsa riskerar många lässvaga personer att gå in i en ond cirkel. Den onda cirkeln fortsätter och leder till att man läser allt mindre. Detta kan på sikt medföra att språket blir torftigare än det annars skulle vara och med sämre ordförråd och brister i begreppsbildningen som följd. Det finns uppskattningar om att barn i 6 års ålder förstår ungefär 5000 ord medan en 16-åring känner till 50 000 ord. En stor andel av denna ökning i ordförråd (ca 80 %) skaffar man sig genom läsning i skola och på fritiden. Detta faktum ställer naturligtvis stora krav på att skolan ser till att eleverna läser mycket eller får hjälp att med kompensatorisk teknik lyssna på uppläst text för att utveckla ordförrådet. År 3-4 Omdöme-betyg Mobila Skolteamet Sjöbo

9 Koppla ljud till bokstav

10 Orsaker till svårigheter att läsa Dålig undervisning För lite övning Svårt att koncentrera sig Annat modersmål Dyslexi Mobila Skolteamet Sjöbo


Ladda ner ppt "ADHD i skolan ”Grunden för hjälp till barn och ungdomar med ADHD är att viktiga personer i deras omgivning förstår deras sätt att fungera och möter dom."

Liknande presentationer


Google-annonser