Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Annonsformat Sponsring & Koncept

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Annonsformat Sponsring & Koncept"— Presentationens avskrift:

1 Annonsformat Sponsring & Koncept

2 Varu-märkes nyttjande
Kanalgrafik Format sponsring RBS sponsring AFP Varu-märkes nyttjande Butiks aktivering Mobil Sociala medier Deluxe bakgrund Web exklusivt Pageskin Push it! CREATIVE SALES Här presenteras de möjligheter som finns till exponering utöver den traditionella reklamspoten på alla våra plattformar. Vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar utifrån varumärkes förutsättningar och tar ansvar för hela processen från början till slut. Hör av dig till oss så bygger vi ett koncept tillsammans!

3 SPONSRING AV KANALGRAFIK
Varför sponsra Kanalgrafiken? Kanal- och grafiksponsringen är placerad på redaktionell tid. Placeringen gör även att annonslösningen får ett högt observationsvärde då det ligger innan eller efter reklamflödet. På så sätt sticker grafiken ut ur bruset. Grafiksponsringen är placerad med 95% i prime och det skapar en bra möjlighet att nå ut till våra tittare under bästa sändningstid. Driva till köp! Genom att exempelvis addera en online aktivering parallellt med Kanalgrafiken kan ett säljande- och actiontagande budskap visas och på så vis förstäkra sponsringen av kanalgrafiken. För vem? Kanalgrafiken kan användas för att väcka intressen vid bl.a. produkt- och varumärkeslansering, eller helt enkelt när annonsören vill testa något nytt, unikt och vara ”Top of mind” hos sin målgrupp! Placerad på redaktionell tid. Högt observationsvärde. 95% i prime. Driver till köp

4 SPONSRING AV KANALGRAFIK – LINE UP
Line- up rummet är miljön där tablån vanligtvis presenteras. Här finns oändliga möjligheter att skapa en kreativ annonslösning i Kanal5’s ”finrum”. Vi utformar idéer tillsammans med annonsören i samråd med våra copywriters och art directors. Exponeringen i Line- up rummet är exklusivt och är placerad på redaktionell tid vilket ger ett högt observationsvärde då det ligger innan eller efter reklambreaket.

5 SPONSRING AV KANALGRAFIK – STATIONS ID
Stations ID’t är Kanal 5’s egna identitet och här finns det möjlighet att göra en kreativ övergång till en befintlig reklamfilm eller sponsringssekvens. Vi utformar idéer tillsammans med annonsören i samråd med våra copywriters och art directors. Produkten är placerad på redaktionell tid, innan reklambreaket och är exklusiv. Den sticker även ut på ett lekfullt sätt då annonsörens varumärke integreras med Kanal 5’s varumärke.

6 FORMATSPONSRING Formatsponsring är när en annonsör sponsrar ett specifikt program. Genom att vara nära knuten till programmet kopplas varumärket samman med programmet/kanalen/karaktärerna i programmet. Ett formatsponsorskap blir på så sätt ett bra verktyg att få ett programs positiva associationer, styrka och popularitet överförda till varumärket. Genom att sponssekvensen visas i direkt anslutning till programmet garanteras optimal synlighet och uppmärksamhet. Att ta ett helhetsgrepp kring ett format är ett kostnads-effektivt sätt att öka varumärkeskännedom. TV-tittarens relation till programmet är nyckeln. Ju starkare band tittarna har till programmet i desto högre grad kan sponsringen ge en positiv effekt på varumärket. Den kreativa utformningen av sponssekvensen kan anspela på programmets innehåll och tonalitet, eller så hittar vi en given koppling mellan varumärket och programinnehållet. Formatsponsring på TV Billboard in och Billboard ut 6 st breakbumpers/ 60 min 2 st breakbumpers/ 30 min Formatsponsring på Kanal5 Play Billboard in 2 st breakbumper Logga på programsidor Integrering av varumärket i programbakgrunden

7 RBS SPONSRING RBS sponsring innebär att du köper ett givet antal TRP och sedan placeras billboards och breakbumpers ut kring varierande program under kampanjperioden. På så sätt kan du på ett kostnadseffektivt sätt snabbt få upp en hög frekvens. Sponssekvensen visas i direkt anslutning till programmet vilket garanterar optimal synlighet och uppmärksamhet. Även här finns det möjlighet att sponsra programen på alla plattformar vilket bidrar till en högre frekvens. Vid RBS sponsring online är alla billboards och breakbumpers klickbara oavsett plattform. Detta ger annonsören möjligheten att skapa konvertering genom att driva trafiken till önskad hemsida/ kampanjsida/onlineshop. RBS sponsring TV Billboard in och Billboard ut 6 st breakbumpers för ett 60 min program 2 st breakbumpers för ett 30 min program RBS sponsring Kanal5 Play Billboard in och 2 st breakbumper

8 TV - Placering av produkter
STATIONSGRAFIK REKLAM TRAILER BREAKBUMPER BILLBOARD IN BILLBOARD UT REKLAMBREAK Reklamskelettet avser ett 30 min program. 60 minuters program, 3 breaks, 2 x Billboard och 6 x Breakbumper.

9 Produktöversikt Online
Play iPad Mobil StationsID Spot Sponsorskap Deluxe PushIT Pageskin Ta del av 1000 timmar roligare TV, utländska storserier och häng med i snacket på sociala medier. Allt via datorn, i din iPhone, iPad eller Android-telefon. Oavsett plattform möter högkvalitativa program och webbexklusiva format, både i sin helhet och som klipp.

10 Reklamskelettet på Kanal5Play
Reklamskelettet avser ett 30 min Kanal5play program. I ett 60 minuters program finns det tre stycken breaks vilket ger 1 x Billboard och 3 x Breakbumper.

11 DELUXEBAKGRUND Med Sponsorskap Deluxe och som exklusiv sponsor av ett format skapas en tydlig integrering av varumärket till programmet som sponsras. Genom att sponsra ett program på alla plattformar blir det tydligt för tittaren vem som är sponsor oavsett vilken plattform som används. I sponsorskap Deluxe ingår: Billboard/Breakbump oavsett plattformd Logotyp på programsida (webb) Deluxebakgrund Kreativa Produkter CPM RBS Sponsorskap Deluxe 360 Specific Sponsorskap Deluxe 400 *Exklusiv Billboard och Breakbumper Utanför reklamen Lång exponeringstid Koppling till programmet Klickbar – länka till Webshop Produkt- eller priserbjudande

12 REKLAMFILM + PUSH IT Med Push IT finns det möjlighet att driva specifika erbjudande och förstärka ett budskap. Annonsformatet visas under hela webbTV spotten på Play och är ett bra komplement till den rörliga kampanjen. Genom att uppmana tittaren till handling genererar Push IT högre CTR, vilket ger annonsformatet lämpligt för kampanjer med syftet att driva konvertering. Ytterligare en URL kan nyttjas än den som används i webbTV spotten.

13 PAGESKIN Pageskin innebär att bakgrunden runt spelaren får en utformning som är designad för att passa ihop med och förstärka spoten. Bakgrunden förändras när spoten startar vilket ger en starkare impact och förstärkning av budskapet, med tydlig avsändare från både spot och Pageskin. Ett säljande budskap, produktbild och logotyp kan kommuniceras till höger om spelaren. Till bakgrund försöker vi hitta en miljöbild som passar kundens kampanj/manér . Spot och Pageskin = starkare impact Bakgrunden förändras efter att spoten startar. Pageskin syns samtidigt som reklamfilmen rullar. WebbTVSpot och Pageskin CPM Webb TV Spot 300 Pageskin 300 **Minimum 10 sek spot. Index appliceras

14 AKTIVERING Genom att addera aktiveringar till Play, Mobil och Ipad kan annonsören skapa en interaktiv förlängning av en kampanj. Tävlingssajt på Kanal5play.se. Kommersiella eller redaktionella tävlingsspottar. Erbjudande i Mobilen – ex via GPS-funktions hittar närmaste butik och erbjudande erhålls i Mobilen. Eller så kan tittaren skaka mobilen vilket triggar en ny händelse. Marknadsföring av tävling/tävlingspott via Kanal5Plays startsida, tickers på alla plattformar, via våra sociala plattformar. SBS Discoverys Sociala medier: Facebook Kanal 5, följare Facebook Kanal 9, följare Facebook Kanal 11, följare Facebook TLC Sverige, följare Facebook Discovery Channel Sverige, följare Twitter, 4587 följare Instagram, 1925 föjare Youtube, prenumeranter

15 AFP AFP (Annons Finansierat Program), här exponeras en produkt eller ett varumärke redaktionellt i ett program. Detta sker i en naturlig miljö och långt ifrån det kommersiella bruset. Genom att personer i programmet använder sig av produkten kan man visa hur den fungerar och man får samtidigt en väldigt stark koppling till programmet och karaktärerna som använder eller vistas nära varumärket. Manusskriven produktplacering innebär att man tidigt i produktionsprocessen skiver in varumärket i själva handlingen. Personerna i programmet talar om och/eller använder produkten och det exponeras på ett naturligt sätt så att det ska tilltala tittarna och gynna annonsören. Fysisk produktplacering, en produkt som är med på inspelningsplatsen och placeras i programmiljön så den smälter in som en del av den övriga rekvisitan. Produkten placeras så att tittaren kan se vilket varumärke det är samtidigt som det har en koppling till handlingen. Digital produktplacering, produkten klipps in digitalt och då skapas möjligheten att välja och koppla ihop produkten med miljöer och personer, kort inpå programstart eller varför inte då programmet redan har startat. Tutorials, korta producerade klipp/avsnitt där en annonsörs produkt eller tjänst beskrivs. Dessa kan verka som en förlängning av annonsörens manusskivna och/eller fysiska produktplacering i ett program, och kan läggas ut alla våra digitala plattformar.

16 VARUMÄRKESNYTTJANDE Vid affär som rör Sponsorskap och AFP finns det möjlighet att nyttja programmets varumärke. Genom en aktivering kan annonsören skapa unika och kreativa kopplingar mellan kundens produkt och SBS Discovery TVs varumärken. När det gäller varumärkesnyttjande ser man ofta att effekten står i direkt relation till aktiveringen. Nyttja programvarumärket i extern marknadsföring i butik, print, radio, event, webb, utomhus samt TV och möjlighet till programprofiler*. *Samtlig information skall godkännas av SBS TV samt arvode, tid samt utformning avtalas separat med respektive programprofil.


Ladda ner ppt "Annonsformat Sponsring & Koncept"

Liknande presentationer


Google-annonser